Mgr. Michal Frankl, PhD.

 

Vědecké zaměření:

Moderní židovské dějiny, dějiny antisemitismu, holocaustu, uprchlická politika.

Vybrané projekty

  • European Holocaust Research Infrastructure, 2010-
  • ​Research project in the history of Czech and Slovak antisemitism, 1917-1923, with Miloslav Szabó, Czech Science Foundation, 2011-2013
  • ​Jewish Question in Europe (Universität Halle/Saale), 2006-2008
  • Czech governmental expert commission, research on “aryanization” of real estates of Jewish communities, associations and foundations in Bohemian Lands, 1999-2000

Bibliografie 

Knihy 
Čapková, Kateřina, and Michal Frankl. Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem 1933-1938. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2008.
———. Unsichere Zuflucht: Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich 1933-1938. 1st ed. Köln: Böhlau, 2012.
Frankl, Michal. “Emancipace od židů”. Český antisemitismus na konci 19. století. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2007.
———. “Prag ist nunmehr antisemitisch”. Tschechischer Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts. Studien zum Antisemitismus in Europa, Bd. 1. Berlin: Metropol, 2011.
Frankl, Michal, and Jindřich Toman, eds. Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. Praha: Akropolis, 2012.
Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945. Terezínská iniciativa. Praha : Berlin: Academia : Institut Theresienstädter Initiative ; Metropol, 2000.
Theresienstädter Gedenkbuch. Österreichische Jüdinnen und Juden in Theresienstadt 1942-1945. Prag: Institut Theresienstädter Initiative : Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, 2005.
 
Články
Frankl, Michal. “Alte Themen - neue Fragen? Besatzung, Widerstand, Holocaust und Zwangsaussiedlung der Deutschen im Spiegel der neuen tschechischen Geschichtslehrbücher.” In Wann ziehen wir endlich den Schlussstrich?. Von der Notwendigkeit öffentlicher Erinnerung in Deutschland, Polen und Tschechien, edited by Wolfgang Benz, 135–59. Berlin: Metropol, 2004.
———. “Antisemitism in Bohemian Lands. From Multiethnic Habsburg Empire to Homogenous National State.” In Antisemitism in Eastern Europe. History and Present in Comparison, edited by Hans-Christian Petersen and Samuel Salzborn, 29–45. Politische Kulturforschung 5. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010.
———. “Antisemitismus ‘národní’, ‘hospodářský’ či ‘náboženský’?. K interpretacím českého antisemitismu konce 19. století.” In Na pozvání Masarykova ústavu, 21–28. I. Praha: Masarykův ústav AV, 2004.
———. “Azyl nebo dočasné útočiště? Proměny československé uprchlické politiky, 1933-1938.” In Exil v Praze a v Československu 1918-1938 / Exile in Prague and Czechoslovakia 1918-1938, edited by David Kraft, 56–69. Praha: Pražská edice, 2005.
———. “‘Can We, the Czech Catholics, Be Antisemites?’. Antisemitism at the Dawn of the Czech Christian-Social Movement.” Judaica Bohemiae XXXIII (1998): 47–71.
———. “Co (ne)chceme vědět o Nerudovi.” Tvar 11, no. 10 (May 12, 2011): 8–9.
———. “Der Fall der Jeanette Jenny.” Theresienstädter Studien und Dokumente, 1998, 368–78.
———. “Die ‘Endlösung der Judenfrage’ und die Narrative der tschechischen Geschichte 1945-1989.” In Geschichtsschreibung zu den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert. Wissenschaftstraditionen, Institutionen, Diskurse, edited by Christiane Brenner, K. Erik Franzen, Peter Haslinger, and Robert Luft, 255–77. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 28. München: R. Oldenburg, 2006.
———. “Druhá republika a židovští uprchlíci.” In Židovská menšina za druhé republiky. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu až červnu 2007, edited by Miloš Pojar, Blanka Soukupová, and Marie Zahradníková, 45–56. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007.
———. “From Boycott to Riot. Moravian Anti-Jewish Violence of 1899 and Its Background.” In Sites of European Antisemitism in the Age of Mass Politics, 1880–1918, edited by Robert Nemes and Daniel Unowsky, 94–114. Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, 2014.
———. “Gescheiterte Fortschrittsvision? Die tschechischen Liberalen und die ‘Judenfrage’ in den 1860er-Jahren.” In Die “Judenfrage” - ein europäisches Phänomen?, edited by Manfred Hettling, Michael G. Müller, and Guido Hausmann, 267–94. Studien zum Antisemitismus in Europa 5. Berlin: Metropol, 2013.
———. “Holocaust Education in the Czech Republic, 1989-2002.” Intercultural Education 14, no. 2 (June 2003): 177–89.
———. “Holý, Jiří /Málek, Petr/Špirit, Michael/Tomáš, Filip: Šoa v české literatuře a kulturní paměti [Die Schoah in der tschechischen Literatur und im kulturellen Gedächtnis].” Bohemia 53, no. 1 (2013): 247–50.
———. “‘Jerusalem an der Haná’. Nationaler Konflikt, Gemeindewahlen und Antisemitismus in Mähren Ende des 19. Jahrhunderts.” Jahrbuch für Antisemitismusforschung 15 (2006): 135–59.
———. “‘Konečné řešení židovské otázky’ v současných učebnicích dějepisu.” Terezínské studie a dokumenty, 1999, 338–61.
———. “Konec terezínského rodinného tábora.” Dějiny a současnost 36, no. 3 (2014): 31–32.
———. “‘Kouzlo minulo’. Protižidovské názory Jana Nerudy v kontextu české liberální publicistiky 60. let 19. století.” In Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty, edited by Michal Frankl and Jindřich Toman, 9–27. Praha: Akropolis, 2012.
———. “Mezi blahovůlí a svévolí. Politika Československa vůči uprchlíkům před nacismem.” Dějiny a současnost 30, no. 3 (2008): 34–37.
———. “Obvinění z rituální vraždy v českém antisemitismu na konci 19. století.” In Hilsnerova aféra a česká společnost, 1899 - 1999, edited by Miloš Pojar, 152–59. Praha: Židovské muzeum v Praze, 1999.
———. “Obvinění z rituální vraždy v Kolíně.” Dějiny a současnost, no. 6 (1998): 14–18.
———. “Prejudiced Asylum: Czechoslovak Refugee Policy, 1918-60.” Journal of Contemporary History 49, no. 3 (July 1, 2014): 537–55.
———. “Případ Jeanette Jennyové.” Terezínské studie a dokumenty, 1998, 355–74.
———. “První republika a židovští uprchlíci před nacismem.” In Židé v Čechách. Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. a. 25. října 2006 v Liberci, 21–31. Praha, 2007.
———. “„Silver!“ Anti-Jewish Riots in Bohemia, 1866.” Judaica Bohemiae 45, no. 1 (2010): 5–34.
———. “‘Sonderweg’ of Czech Antisemitism? Nationalism, National Conflict and Antisemitism in Czech Society in the Late 19th Century.” Bohemia 46, no. 1 (2005): 120–34.
———. “The Background of the Hilsner Case. Political Antisemitism and Allegations of Ritual Murder 1896 - 1900.” Judaica Bohemiae XXXVI (2001): 34–118.
———. “‘The Enchantment Has Gone.’ Anti-Jewish Views of Jan Neruda in the Context of Czech Liberal Journalism in the 1860s.” Judaica Bohemiae 46, no. 2 (2011): 7–22.
———. “The Sheep of Lidice: The Holocaust and the Construction of Czech National History.” In Bringing the Dark Past to Light: The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe, edited by John-Paul Himka and Joanna Beata Michlic, 166–94. Lincoln - London: University of Nebraska Press, 2013.
———. “Tschechien.” In Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Band 1: Länder und Regionen, edited by Wolfgang Benz, 364–70. München: Saur, 2008.
———. “Židé přes palubu. Konstrukce „židovské otázky“ za druhé republiky.” Dějiny a současnost 31, no. 3 (2009): 37–39.
———. “Židovské transporty z Německa do Terezína. K uveřejnění třetího svazku Terezínské pamětní knihy.” Terezínské studie a dokumenty, 2000, 76–96.
———. “‘Židovstvo ztrácí své základy’. Československo a rumunská uprchlická krize (1937-1938).” Terezínské studie a dokumenty, 2005, 297–309.
———. “‘Zvláštní vzrušení’. Obvinění z rituální vraždy v Kolíně v roce 1893.” In Židé v Kolíně a okolí, 65–78. Práce Muzea v Kolíně, řada společenskovědní 9. Kolín: Regionální muzeum v Kolíně, 2005.
———. “Zwischen Staat und Nation: Tschechisch-jüdische Reaktionen auf Antisemitismus vor dem Ersten Weltkrieg.” In Einspruch und Abwehr. Die Reaktion des europäischen Judentums auf die Entstehung des Antisemitismus (1879-1914), edited by Ulrich Wyrwa, 180–92. Frankfurt am Main: Campus-Verl., 2010.
Frankl, Michal, and David Lawson. “Jewish Ostrava: Virtual Community and Digital Archive. The Ostrava Group in London and the Jewish Museum in Prague.” Judaica Bohemiae 48, no. 1 (2013): 93–103.
 

Stáže a stipendia 

  • Parkes Institute, University of Southampton, 2008
  • Zeit-Stiftung, 2002-2005
  • ​VIdal Sassoon Institute for the Study of Antisemitism, 2002

Vybrané příspěvky na konferencích  

Beyond Camps and Forced Labour, London 2015: “Museum and Survivors’ Testimony. Representations of the Holocaust in Czech Museums and Memorials”
 
Czech-Jewish and Polish-Jewish Studies: (Dis)Similarities, Prague 2014: “Refugees, loyalty and a nation state under construction Jewish refugees in Bohemian Lands during and after WWI”
 
Climax or Beginning? Modernity, Culture, Central Europe and the Great War, Prague, 2014: “Negotiating Loyalty. ‘Jewish Question’ in the discursive construction of the Czechoslovak national state”
 
American Jewish Studies Association Conference, Boston, 2013: “‘Provocation‘. Narratives of anti-Jewish violence in Bohemia, 1917-1918”
 
Heritage Recovered. The Holocaust in Jewish Archives - An International Comparison, Vienna Wiesenthal Institut, 2013: paper “(Re)Constructing the Archive of the Terezín/Theresienstadt Ghetto”
 
American Historical Association Conference, Boston, 2011: “From Boycott to Riot. Moravian anti-Jewish violence of 1899 and its background”
 
Die Ausbreitung des Antisemitismus in Europa und die Reaktion des europäischen Judentums, Fritz-Bauer Institut, Frankfurt am Main, 2009: “Jüdische Reaktionen auf Antisemitismus – der Fall der böhmischen Länder, vor 1914”
 
The Land in Between: Three Centuries of Jewish Migration to, from and across Moravia, 1648-1948, Olomouc, 2012: “Close but closed. Czechoslovak borders and Jewish refugees from Austria in 1938”
 
International Oral History Association Conference, Prague, 2010, “In the Shadow of the Holocaust and Ethnic Cleansing: Narrating Jewish life in Sudetenland”
Czech Oral History Association Conference, 2009: “Třídění paměti. Indexace a ukládání rozhovorů s pamětníky šoa v Židovském muzeu v Praze”
 
Die “Judenfrage” im europäischen Vergleich, Budapest, 2008: “Czech liberals and the ‘Jewish Question’ in the 1860s”
 
Conference on Anti-Jewish Violence, Southampton, 2007: „Anti-­German or Antisemitic?
 Anti­-Jewish violence in Bohemian Lands before the Holocaust“
 
The Jews and the Legacies of the Empires, Central European University, Budapest, 2005: „(Dis)Continuities of Czech Antisemitism before and after 1918“
 
Geschichtsschreibung zu den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert, Bad Wiessee, 2004: „Die ‚Endlösung der Judenfrage‘ und die Narrative der tschechischen Geschichte 1945-1989“
 
Terezín 2004. Stav a perspektivy historiografie terezínského ghetta, Terezín, 2004: „Proč sbírat data obětí holocaustu? Vytváření databází obětí na příkladu databáze Institutu Terezínské iniciativy“
 
Jewish History in a Multi-Ethnic Network. The German-Jewish-Czech Triangle (1880-1938), Munich, 2003:  „‘Sonderweg‘ of Czech Antisemitism? Nationalism, National Conflict and Antisemitism in Czech Society in the Late 19th Century“
 
Hilsnerova Aféra a česká společnost, Praha, 1999: „Obvinění z rituální vraždy v českém antisemitismu na konci 19. století“


 

<
>
 
1
 
2
 
 
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
12
13
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
 
 
23
 
24
 
 
 
25
 
26
27
 
 
 
28
 
 
 
29
 
 
 
 
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT