Pavel Kocman

Jméno a příjmení, tituly:

Mgr. Pavel Kocman

E-mail:

pavel.kocman@jewishmuseum.cz

Vzdělání:

1987–1993
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
obory: historie, archivnictví
1993
Státní závěrečná zkouška, titul Mgr.

Pracovní zkušenosti:

1993
Brněnský večerník
kulturní redaktor
 
1993–1997
Státní okresní archiv Brno-venkov
odborný archivář
 
1997–2000
Česká televize Brno
redaktor dramaturg
 
2001–dosud
Projekt „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ (od r. 2005 projekt veden Společností pro dějiny židů v České republice)
odborný pracovník-editor historických pramenů, redakce internetové strany www.BMSJ.eu
 
2013–dosud
Židovské muzeum v Praze
odborný pracovník Oddělení židovských dějin a judaistiky

Vědecké zaměření:

Hospodářské a sociální dějiny Židů na Moravě ve středověku a v raném novověku.

Publikační činnost:

Výběr z článků, kapitol v monografiích a recenzí:

Vražda ivančického žida Davida Janem Trnkou ze Židlochovic v Ledcích roku 1649, Jižní Morava, 38 (2002), s. 209–212.
 
Židé na Moravě podle lánových rejstříků, Židé a Morava 8. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 7. listopadu 2001, Kroměříž 2002, s. 7–28.
 
Die Juden im ersten erhaltenen mährischen Kataster – Lahnregister, Judaica Bohemiae, XXXIX (2003), s. 104–192.
 
Moravští židé a křesťanská justice v 16. a 17. století, Jižní Morava, 39 (2003), s. 7–19.
 
Počty židovských domů na Moravě v roce 1667, Židé a Morava 9. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 13. listopadu 2002, Kroměříž 2003, s. 7–26.
 
Die jüdische Besiedlung Mährens im Jahre 1667. Die Steuererklärungsbriefe zur Haussteuer, Judaica Bohemiae, XL (2004), s. 149–224.
 
Mährische Juden und christliche Justiz im 16. Jahrhundert, in: S. Hödl – P. Rauscher – B. Staudinger, eds., Hofjuden und Landjuden. Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit, Berlin – Wien: Philo 2004, s. 363–386.
 
Privilegium Oldřicha z Kounic pro židovské koželuhy ve Slavkově u Brna z roku 1599, Vyškovský sborník, 4 (2004), s. 47–58.
 
Die jüdische Besiedlung Mährens an der Wende des 16. und 17. Jahrhundert nach den Steuererklärungen der mährischen Stände, Judaica Bohemiae, XLI (2005), s. 160–260.
 
Prameny k dějinám židovského osídlení Slavkova u Brna a Rousínova v 16. a 17. století, Židé a Morava 11. Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané v muzeu Kroměřížska dne 3. listopadu 2004, Kroměříž 2005, s. 30–37.
 
Juden zwischen Kaiser, Landesfürst und lokaler Herrschaft (1350–1800), Jižní Morava, 41 (2005), s. 359–361. (zpráva)
 
Soupisy židů z let 1680 a 1682 ve Slavkově u Brna a v Rousínově a ochranní židé na slavkovském panství, Vyškovský sborník, 5 (2006), s. 205–256.
 
“Wir arme burgern” contra “unchristliches volck” – Židé z pohledu moravských královských měst v polovině 17. století,  Židé a Morava 13, Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané v muzeu Kroměřížska dne 15. listopadu 2006, Kroměříž 2007, s. 25–31.
 
Kardinál Ditrichštejn a židé, in: E. Kordiovský – M. Svoboda, eds., Kardinál František Ditrichštejn a jeho doba. XXIX. Mikulovské sympozium 2006, Brno 2007, s. 135–147.
 
Tři incidenty na jihomoravských mýtech ve 2. polovině 17. století (Židovští mýtní v Uherském Brodě a v Pohořelicích), Jižní Morava, 43 (2007),  s. 257–264.
 
Bohemia, Moravia et Silesia Judaica – další fáze projektu archivní rešerše a edice pramenů k dějinám židů v českých zemích v raném novověku, Židé a Morava XIV, Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané v muzeu Kroměřížska dne 14. listopadu 2007. Kroměříž 2008, s. 211–222.
 
V majetku šlechty (1550–1618), in: K. Mlateček – M. Svoboda, eds., Velké Němčice. Městečko, které se nestalo městem, Velké Němčice: Městys Velké Němčice 2009, s. 75–98.
 
Velké Němčice od třicetileté války do josefínských reforem (1619–1790), in: K. Mlateček – M. Svoboda, eds., Velké Němčice. Městečko, které se nestalo městem, Velké Němčice: Městys Velké Němčice 2009, s. 99–150.
 
Sonda do výroby lihu na mikulovském panství ve 2. polovině 17. století (Židovští vinopalníci v Mikulově a Pouzdřanech), 1. část, Jižní Morava, 45 (2009), s. 39–61; dokončení, Jižní Morava, 46 (2010), s. 101–124.
 
Daňové zatížení moravských židů v 16. a 17. století, Židé a Morava 15. Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané v muzeu Kroměřížska dne 5. listopadu 2008, Kroměříž 2009, s. 7–25.
 
Projekt Bohemia, Moravia et Silesia Judaica – Prameny k dějinám Židů v českých zemích, Krok. Knihovnická revue Olomouckého kraje, 6 (2009), s. 13–18.
 
Soňa Nezhodová, Židovský Mikulov, Brno 2006, Judaica Bohemiae, XLIV (2009), s. 127–134. (recenze)
 
Majetkem Lichtenštejnů. Od počátku 17. století do josefínských reforem 1598–1790, in: L. Jan – S. Nezhodová, eds., Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic, Hustopeče: Město Hustopeče 2010, s. 224–285.
 
Potíže města Brna se židy ve druhé polovině 17. století, in: J. Čermáková a kol., eds., A vůbec ... Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám, Brno: Archiv města Brna 2010, s. 132–151, 549–551.
 
Židovští výběrčí mýta na slavkovském panství v první polovině 17. století (Mýta ve Slavkově u Brna a v Rousínově), Vyškovský sborník, 7 (2010), s. 59–74.
 
Rolf Kiessling – Peter Rauscher – Stefan Rohrbacher – Barbara Staudinger, eds., Räume und Wege. Jüdische Geschichte im Alten Reich 1300–1800, Berlin 2007, Judaica Bohemiae XLV (2010), s. 113–120. (recenze)
 
Zinsverbot und Judenschaden. Jüdisches Geldgeschäft im mittelalterlichen Aschkenas. Vienna, 7–9 July 2010, Judaica Bohemiae, XLV (2010), s. 121–123. (zpráva)
 
Mezi vrchností, křesťany a vlastní obcí – Prostor k životu a podnikání v 17. století na několika příkladech z jihomoravských židovských obcí (Zwischen Obrigkeit, Christen und der eigenen Gemeinde. Raum zum Leben und Unternehmen im 17. Jahrhundert an einigen Beispielen aus südmährischen jüdischen Gemeinden), Judaica Bohemiae, XLVI (2011) – Supplementum, s. 293-313, 107–132.
 
Zdeněk Šimeček, Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století, Statutární město Brno: Archiv města Brna 2011, Jižní Morava, 48 (2012), s. 406–407. (recenze)
 
Georg Gaugusch, Wer einmal war. Das jüdische grossbürgertum Wiens 1800–1938. A-K, Wien: Amalthea Signum Verlag 2011, Judaica Bohemiae, XLVII (2012) - 2, s. 138–142. (recenze)

<
>
30
31
 
 
 
1
 
 
 
2
 
3
4
 
5
 
6
 
7
 
 
8
 
9
 
10
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
16
 
17
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
 
22
 
 
 
23
 
24
25
 
26
 
 
27
 
28
 
29
 
30
1
2
3
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT