Magda Veselská

Jméno a příjmení, tituly:

PhDr. Magda Veselská

E-mail:

magda.veselska@jewishmuseum.cz

Vzdělání:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, němčina – muzeologie (Mgr.), dějiny umění, 2000
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, rigorózní řízení v oboru muzeologie, 2014

Studijní pobyty:

Hebrew University in Jerusalem (Center for Jewish Art), visiting scholar, 2000-2001

Vědecké zaměření (hlavní obory):

dějiny pražského židovského muzea, jeho významné osobnosti, historie a provenience sbírek, dokumentace judaik v paměťových institucích České republiky

Členství ve vědeckých a společenských institucích:

Expertní tým pro objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (umělecké předměty) ustavený v rámci Smíšené pracovní komise usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 1998 č. 773, člen, 1999-2000

European Shoah Legacy Institute, Working Group Judaica, člen, od roku 2008

Association of European Jewish Museums, Board, člen / tajemník, 2009-2013

Associaton of European Jewish Museums, Task Force Education, člen, 2010-2013

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

Reg. č. RK04P03OMG021 (léta řešení 2004-2005) Zjištění dostupných údajů a odborné zpracování souboru svitků Tóry a povijanů ze sbírky býv. Státního židovského muzea, odprodaných v roce 1964 p.z.o. Artia a umístěných v The Czech Memorial Scrolls Centre Westminsterské synagogy v Londýně. Hodnocení: U - Uspěl podle zadání. (spolupráce na řešení)

Reg. č. poskytovatele 16/12 (léta řešení 2012-2013) Creation of an Information Base for Identifying the Donors of Collection Pieces. Poskytovatel: Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, Windmill Hill, Silk Street, Waddesdon, Aylesbury HP18 0JZ. Spoluřešitel

Muzejní činnost (autorství výstav apod.):

Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka (1886–1945), Galerie Roberta Guttmanna, Židovské muzeum v Praze, 2006, s pozdějšími reprízami v Košicích, Bratislavě, Budapešti a Berlíně

Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906–1940, Galerie Roberta Guttmanna, Židovské muzeu v Praze, 2006

Spolupráce na dokumentárních filmech:

100 neklidných roků (2006), režie Ivan Pokorný, dokument o Židovském muzeu v Praze.

Návrat tanečnice (2011), režie Ĺuba Koľová, dokument o Josefu Polákovi.

A Torah Tale (2012), režie Mark Hershenson, dokument o odprodeji svitků Tóry do Londýna se zvláštním zřetelem k Heřmanovu Městci.

Spolupráce na rozhlasovém vysílání:

Archa paměti (2014), s Milenou M. Marešovou pro ČRO

Josef Polák a košická moderna (2014), s Josefem Palaščákem pro SRT

Texty pro pořad Šalom alejchem pro ČRO - průběžně

Ocenění:

Gloria Musealis 2005 – zvláštní cena v kategorii Muzejní publikace roku za doprovodnou publikaci k výstavě o Josefu Polákovi.

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd 2013 za knihu Archa paměti.

Účast na zahraničních konferencích:

Holocaust Era Assetts Conference, Praha 2008

Ist das jüdisch? „Jüdische Volkskunde“ im historischen Kontext, Wien 2009

Everyday Approaches to the Persecution of Jews of Greater Germany and the „Protectorate“, 1941-45. Work in Progress, Berlin 2010

Visualisierte Minderheiten. Probleme und Möglichkeiten der musealen Präsentation von ethnischen bzw. nationalen Minderheiten, Dresden 2012

Publikační činnost:

Sbírka Oskara Federera, in: Michaela Hájková, Jan Kuklík, Raisa Machatková, Lubomír Slavíček, Magda Veselská, Vít Vlnas, Umělecké předměty ze židovského majetku v českých zemích 1938–1945. Protiprávní zásahy do majetkových práv, jejich rozsah a nástin následných osudů tohoto majetku. Zpráva expertního týmu pro objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku ustaveného v rámci Smíšené pracovní komise usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 1998 č. 773, Praha 2000, s. 147–160.

The Problem of Identifying ʻCollection Pointsʼ in the German Catalogue of the Jewish Museum in Prague, in: Ludmila Kybalová, Eva Kosáková, Alexandr Putík (eds.), Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collection of the Jewish Museum in Prague, Prague 2003, s. 121–131.

Oskar Federer – podnikatel a sběratel, in: Jaroslava Milotová, Eva Lorencová (eds.), Terezínské studie a dokumenty 2003, Praha 2003, s. 235–261.

Oskar Federer – Unternehmer und Kunstsammler, in: Jaroslava Milotová, Ulf Rathgeber, Michael Wögerbauer (eds.), Theresienstädter Studien und Dokumente 2003, Praha 2003, s. 241 – 274.

Jewish and Related Museums in Czechoslovakia in the First Republic, in: Judaica Bohemiae, 40, 2004, s. 78–92.

Muž, který si nedal pokoj: příběh Josefa Poláka (1886-1945) / The Man Who Never Gave Up. The Story of Josef Polák (1886-1945), Praha 2005 (doprovodná publikace k výstavě oceněná zvláštní cenou v kategorii muzejní publikace roku v soutěži Gloria Musealis 2005).

Židovské ústřední museum pro Moravsko-Slezsko v Mikulově, in: RegioM (Sborník regionálního muzea v Mikulově) 2005, s. 80–87.

Dana Veselská (ed.), Druhý život českých svitků Tóry. České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze / The Second Life of Czech Torah Scrolls. Czech Torah Scrolls and Binders from the Memorial Scrolls Trust in London and the Jewish Museum in Prague, Praha 2006 (spolupráce na textu).

Selling Off of Items from the Collections of the Jewish Museum in Prague after the Second World War, with Particular Focus on the Sale of the Torah Scrolls in 1963–1964, in: Judaica Bohemiae, 42, 2006, s. 179–232.

Židovská a spřízněná muzea v Československu v letech 1918–1939, in: Dana Veselská (ed.), Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií. Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006, Praha 2006, s. 37–54.

Projekt dokumentace judaik v českých a moravských paměťových institucích, in: Dana Veselská (ed.), Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií. Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006, Praha 2006, s. 117–124.

Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906–1940, Praha 2006 (katalog k výstavě).

Salomon Hugo Lieben (1881–1942), in: „Naděje je na další stránce“. 100 let knihovny Židovského muzea v Praze, Praha 2007, s. 7–14.

Der Mann, der niemals aufgab. Die Geschichte des Josef Polák, Hauptkurator des Jüdischen Zentralmuseums in Prag zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, in: Jaroslava Milotová, Michael Wögerbauer, Anna Hájková (eds.), Theresienstädter Studien und Dokumente 2006, Praha 2007, s. 14–83.

Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka, hlavního kurátora Židovského ústředního musea v Praze v období druhé světové války, in: Jaroslava Milotová, Anna Hájková (eds.), Terezínské studie a dokumenty 2007, Praha 2008, s. 82–139.

Magda Veselská, Hana a její muži, in: Milena Bartlová, Martina Pachmanová (eds.), Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Praha 2008, s. 77–88.

Documentation of Judaica and Hebraica in Bohemian and Moravian Memory Institutions, in: Judaica Bohemiae, 44, 1, 2009, s. 105–114.

Jüdische Volkskunde in der Tschechoslowakei vor 1939? Eine Bestandsaufnahme, in: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 64/113, 2010, Heft 3, s. 237–253.

International Workshop in Vienna: ‘Jüdische Volkskunde im historischen Kontext’, in: Judaica Bohemiae, 45, 1, s. 101-106.

The Story of Hana Volavková (1904–1985), in: Judaica Bohemiae, 45, 2010, 2, s. 5–39.

Jewish Museums in the Former Czechoslovakia, in: Julie-Marthe Cohen, Felicitas Heimann-Jelinek (eds.), Neglected Witnesses. The Fate of Jewish Ceremonial Objects during the Second World War and after, Crickadarn 2011 (Wales, UK) in co-operation with the Jewish HIstorical Museum, Amsterdam
2011, ISBN 9781903987216, s. 103-128 (celkem 399 s.)

„Sie müssen sich als Jude dessen bewusst sein, welche Opfer zu tragen sind…“ Handlungsspielräume der jüdischen Kultusgemeinden im Protektorat Böhmen und Mähren bis zum Ende der großen Deportationen im Sommer 1943, in: Andrea Löw, Doris Bergen, Anna Hájková (Hrsg.): Alltag im Holocaust. Jüdisches Leben im Großdeutschen Reich 1941-1945. Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Band 106, München: Oldenbourg Verlag 2013, ISBN: 978-3-486-70948-3,  s. 151-166

Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea v Praze pohnutým 20. stoletím (s epilogem Leo Pavláta), Praha: Academia / Židovské muzeum v Praze 2012, ISBN Academia 978-80-200-2200-4, ISBN ŽMP 978-80-87366-21-9, 287 s. 

Josef Polák a Košická moderna, in: Lena Lešková (ed.), Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice modernism. Košice Art in the Nineteen-Twenties, Košice: Východoslovenská galéria v spolupráci s Agentúrou Sáša, s. r. o. Košice 2013, ISBN 978-80-85745-65-8, s. 126-137, celkem 412 s.

Hesla do „Biografického slovníku českých zemí“: Alfred Engel, Oskar Federer, František Friedmann, 2012-2014.

Jazykové znalosti:

anglicky, německy

<
>
28
29
30
31
 
1
2
 
 
 
3
 
4
 
 
 
5
 
6
 
 
 
 
7
 
8
9
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
14
 
15
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
20
 
21
 
22
23
 
24
 
25
 
 
 
26
 
27
 
28
 
29
30
1
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT