Judaica Bohemiae XLIX-1

STUDIES AND ARTICLES

  • MCDONALD William C., Michel Beheim’s Fifteenth-Century Polemical Song-Poem against a Converted Jew /5–26/
  • DAVIS Joseph M., Concepts of Family and Friendship in the 1619 Yiddish Letters of Prague Jews /27–58/
  • MACHALA Jan, "Unbearable Jewish Houses of Prayer". The Nazi Destruction of Synagogues Based on Examples from Central Moravia /59–87/

REPORTS

  • KOCMAN Pavel - KUBÍN Petr - TRAMPOTA František, Neue archäologische Forschungen und Funde in Nikolsburg (Mikulov) und Umgebung mit Bezug zur jüdischen Besiedlung /89–105/
  • ŠPLÍCHALOVÁ Jana, Truth and Lies: Filming in the Ghetto Terezín, 1942–1945 /107–115/
  • KOCMAN Pavel, International Workshop 'Jews in the Medieval Town. Urban Space in the Middle Ages - A Place of Coexistence and Conflicts' /117–119/

BOOK REVIEWS

  • NIEDHAMMER Martina, Nur eine "Geld-Emancipation"? Loyalitäten und Lebenswelten des Prager jüdischen Großbürgertums 1800–1867 (Iveta Cermanová) /121–127/
  • VOBECKÁ Jana, Demographic Avant-Garde. Jews in Bohemia between the Enlightenment and the Shoah (Radek Lipovski) /128–131/

Židovské muzeum v Praze, 2014
Kolektiv
Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Price: 11,25 €
Back to shopping
>Donate<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/ENGbannerKohlovadiscount2018.jpg]
This website uses cookies for better performance. By staying on this website and clicking on the “Confirm” button you agree with their use. More information here.CONFIRM