OPRAVY A DOPLNĚNÍ NÁPISŮ V PINKASOVĚ SYNAGOZE

Pinkaskaopravynawebasite.jpgV interiéru Pinkasovy synagogy – na zdech hlavní i boční lodi a na galerii – je v kaligrafické podobě uvedeno téměř 78 000 jmen osob židovského původu, které zahynuly během II. světové války. Veřejnost se mohla poprvé seznámit s touto mimořádnou uměleckou koncepcí v roce 1960. Památník se díky svému osobitému charakteru stal místem piety a tiché vzpomínky na oběti holocaustu.

Židovské muzeum v Praze dlouhodobě pečuje o opravy a doplňování nápisů včetně kontroly jejich fyzického stavu. V prosinci loňského roku provedla specializovaná restaurátorská firma doplnění jmen nově identifikovaných obětí a opravy vybraných stávajících nápisů. Veškeré retuše, renovační postupy i dopsaní nových textů byly realizovány v souladu s původní technologií. Restaurátoři uskutečnili celkem 43 odborných zásahů. Nově bylo dopsáno 5 dodatků a drobné opravy proběhly u 38 dosavadních nápisů.
Jednotlivé nápisy obsahují vždy příjmení a jméno oběti, datum narození a datum úmrtí, které je ve většině případů datem deportace na východ, tedy poslední dochovanou zprávou o osudu oběti. Z hlediska výtvarného ztvárnění je příjmení každé osoby a první písmeno vlastního jména provedeno v červené barvě. Názvy lokalit a hvězdičky, které oddělují jednotlivé rodiny, mají okrovou barvu. Zbývající text je napsán černě.


ZVEME VÁS NA ONLINE VÝSTAVU "SUVENÝRY Z MOŘE"

suvenyryzmore4.jpg
Ve sbírce Židovského muzea v Praze se nachází i malá a poměrně kuriózní skupina předmětů – schránek mořských plžů s leptanými hebrejskými nápisy. Jde o doklad zajímavého kulturního fenoménu, který vznikl v tehdejší Palestině na samém počátku 20. století a přetrval zřejmě po celou jeho první třetinu.

Z dochovaných souborů mušlí a textů na nich lze odvodit, že ve většině byly užity jako neobvyklá novoroční přání. 
 

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU I ON-LINE

Praha

Odboj československých Židů za druhé světové války

07. 03. 2024 - 18:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha...

Více informací

Praha

Koncert o podobách lásky inspirován jidiš lyrikou

10. 03. 2024 - 19:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha...

Více informací

Praha
12. 2. 2024 /

PŘIPOMÍNKA MEZINÁRODNÍHO DNE PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU V RÁMCI PROJEKTŮ ŽIDOVSKÉHO MUZEA

Židovské muzeum v Praze připravilo v rámci Dne památky obětí holocaustu a pře... Více informací

26. 1. 2024 /

Získali jsme dalších 112 fotografií obětí šoa

Ve spolupráci se Státním obl... Více informací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední » 

>Darujte<
<
>
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
 
 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
 
 
28
29
1
2
3
[homepage-banner/incident.jpeg]

Partneři

Židovská obec v Praze Federace židovských obcí v ČR Ministerstvo kultury MSMT Praha CC CC Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrstructure) NFOH CC Asociace muzeí a galerií CC CC CC CC CC PLT judaica.cz Icom