Židovské muzeum se připojilo ke Dni přeživších holokaustu

Židovské muzeum v Praze se 25. května 2023 připojilo k projektu Dne přeživších holokaustu (Holocaust Survivor Day) https://www.holocaustsurvivorday.com/

Iniciátory tohoto pamětního dne, který každoročně připadá na 4. červen, jsou americký historik Michael Berenbaum a Židovské komunitní centrum v Krakově. Spolu s Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu, připomínaným vždy 27. ledna ve výroční den osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim v roce 1945, a Dnem vzpomínky na šoa a hrdinství (Jom ha-šo´a ve ha-gvura) na paměť povstání Židů ve varšavském ghettu v dubnu 1943, se jedná o další podnět k připomínce tragického osudu Židů za druhé světové války. 

Židovské muzeum v Praze vítá tuto iniciativu, k níž se již připojilo více než 90 významných paměťových institucí z celého světa.

Idea Dne přeživších holokaustu je činnosti pražského židovského muzea vlastní, jak se to ukázalo již bezprostředně po pádu komunistického režimu. Tehdy muzeum začalo v rámci orálně-historického projektu „Rozhovory s pamětníky“ systematicky dokumentovat osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě nejen v době druhé světové války, ale také v poválečném období. Natáčení rozhovoru je založeno na metodě tzv. orální historie, která prostřednictvím výpovědí narátorů napomáhá objasnit novodobou historii Židů ve 20. století s důrazem na problematiku dějin šoa. Nahrané výpovědi jsou následně zachyceny i písemně.

V současné době sbírka „Rozhovory s pamětníky“ obsahuje více než 1850 rozhovorů s přeživšími šoa a jejich potomky. Pro budoucí generace jsou tak zaznamenány lidsky výjimečné osobní příběhy, autentická svědectví velkého emotivního, historického, i edukativního významu. Přeživší šoa se přitom obětavě zapojili – a mnozí tak nehledě na vysoký věk činí dodnes – do vzdělávacích programů muzea.

Židovské muzeum v Praze všem, kdo s ním takto spolupracovali a spolupracují, vyjadřuje svou vděčnost. Připojením se ke Dni přeživších holokaustu současně vyjadřuje úctu přeživším šoa a jejich odkazu na celém světě.

          20220920_130105.jpg

Velvyslanec Spojených států v České republice Bijan Sabet navštívil Židovské muzeum v Praze

Velvyslanec Spojených států v České republice Bijan Sabet s chotí si ve čtvrtek 18. května prohlédli expozice Židovského muzea v Praze, Starý židovský hřbitov a Staronovou synagogu. Vzácnou návštěvu doprovázeli ředitel muzea Leo Pavlát  a vedoucí Odboru pro vzdělávání a kulturu dr. Zuzana Pavlovská. Hosté projevili o památky pražského Židovského Města velký zájem a ocenili  péči, kterou jim muzeum věnuje.

                10(1).jpg
                18(2).jpg

 

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU I ON-LINE

Brno

K zakoupení v e-shopu ŽMP
Judaica Bohemiae LVII - 1

 
28. 4. 2023 /

THE FIRST SERIES OF NFTs FROM THE COLLECTIONS OF THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE NOW AVAILABLE

The Jewish Museum in Prague is one of the first Czech mus... Více informací

28. 4. 2023 /

PRVNÍ SÉRIE NFT ZE SBÍREK PRAŽSKÉHO ŽIDOVSKÉHO MUZEA JE NA SVĚTĚ

Židovské muzeum v Praze vydalo jako jedno z prvních český... Více informací

17. 4. 2023 /

Židovské muzeum pomáhá nalézat tváře obětí šoa

Židovské muzeum v Praze dlouhodobě us... Více informací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední » 

>Darujte<
<
>
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
6
7
8
9
10
 
 
 
11
12
13
 
14
15
16
17
18
 
19
20
21
22
23
24
25
 
26
27
28
29
30
1
2
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]

Partneři

Židovská obec v Praze Federace židovských obcí v ČR Ministerstvo kultury MSMT Praha CC CC Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrstructure) NFOH CC Asociace muzeí a galerií CC CC CC CC CC PLT judaica.cz Icom