SLAVNOSTNÍ KONCERT K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU VE ŠPANĚLSKÉ SYNAGOZE
 

Ve čtvrtek 26. 1. 2023, u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, uspořádalo Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu slavnostní koncert ve Španělské synagoze.
 

V podání výjimečné sopranistky Ireny Troupové za klavírního doprovodu Jana Duška zazněly skladby Viktora Ullmanna, Ervina Schulhoffa, Hanse Winterberga a Pavla Haase, nadějných skladatelů, kteří byli kvůli svému židovskému původu vězněni v nacistických koncentračních táborech.
 

Bylo nám velkou ctí, že se koncertu osobně zúčastnila i paní Dita Krausová, bývalá vězenkyně nacistického tábora Auschwitz-Birkenau.
 

#ProtectTheFacts #WeRemember  #NeverAgain


36.jpg
32.jpg
03.jpg
13.jpg
46.jpg


ŽIDÉ V ČECHÁCH 8


Sborník příspěvků z 8. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo ve dnech 12. a 13. října 2021 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka.

Stejně jako předchozí semináře – konané v roce 2006 v Liberci, 2008 v Nýrsku, 2010 v Tachově, 2012 v Trutnově, 2014 v Teplicích, 2016 v Kadani a 2018 v Třeboni – zaměřilo se i toto setkání archivářů, historiků, hebraistů a pracovníků regionálních muzeí, konané v Jindřichově Hradci, především na novodobou problematiku s důrazem na dějiny Židů v pohraničí.

Pozornost byla věnována historickému vývoji a právnímu postavení Židů a židovských náboženských obcí od 18. století do 2. světové války. Byly představeny některé významné osobnosti židovského původu. Nadále se archiváři zabývali hodnocením archivních pramenů k židovským dějinám, které jsou zachovány v českých archivech. Ve sborníku nalezneme stati věnované období holocaustu, především shromažďování údajů k osudu Židů z pohraničních oblastí. Zastoupena je zde regionální tematika, výsledky dokumentace židovských hřbitovů či výzkumu dokumentů NKVD.

Na bezmála 280 stranách sborník přináší 16 studií, které jsou doprovázeny bohatou obrazovou přílohou – fotografiemi, grafy, tabulkami i archivními dokumenty. Sborník obsahuje také anglické resumé jednotlivých příspěvků.


           ZidevCechach8_obalka.jpg   ZidevCechach8_obsah.jpg


VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU JUDAICA BOHEMIAE

Koncem prosince 2022 vyšlo nové číslo časopisu Judaica Bohemiae, 57 (2022), 2. Svazek zahajuje studie Kajetána Holečka osvětlující migraci a mobilitu Židů mezi Čechami a polskou Poznaní po vyhnání Židů z Čech roku 1541. Na základě nově nalezených archivních materiálů rozebírá Iveta Cermanová dopady pohřebních reforem Marie Terezie a Josefa II. v českém židovském prostředí a zejména Praze a představuje zásadní proměnu židovských pohřebních zvyklostí, k níž v důsledku těchto reforem došlo.

V rubrice Zprávy představuje Michaela Sidenberg portréty ze Sbírky vizuálního umění Židovského muzea v Praze, Jana Šplíchalová referuje o příbězích nových přírůstků k problematice šoa ve sbírkách muzea a Lenka Uličná informuje o výstavě Tajemství půdy, prezentující nálezy z půd českých a moravských synagog. Markéta Lhotová referuje o výstavě Obrazy zášti: vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích, která se v závěru roku 2021 konala v Oblastní galerii v Liberci. Tomáš Krákora informuje o osmém ročníku semináře ‘Židé v Čechách’, pořádaném ŽMP ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka v říjnu 2021, a Lenka Blechová o 12. sjezdu českých historiků v Ústí nad Labem (září 2022) a příspěvcích k židovským dějinám, jež zde zazněly.

Závěrečná sekce časopisu obsahuje recenze publikací Andrease Lehnertze, Judensiegel im spätmittelalterlichen Reichsgebiet. Beglaubigungstätigkeit und Selbstrepräsentation von Jüdinnen und Juden (Pavel Kocman), Daniela Polakoviče, Ivy Steinové a Petry Vladařové Židovské hřbitovy na jihu Čech (Arno Pařík) a Peretze Révésze, Standing Up to Evil: A Zionistʼs Underground Rescue Activities in Hungary (Daniel Putík).
 
Judaica Bohemiae se specializují na vydávání odborných studií k dějinám a kultuře Židů v českých zemích, resp. širším středoevropském prostoru (území někdejší habsburské monarchie). Vycházejí od r. 1965 a jejich vydavatelem je Židovské muzeum v Praze.
Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.

Nové číslo Judaica Bohemiae je k zakoupení v e-shopu muzea na
https://www.jewishmuseum.cz/e-shop/publikace/judaica-bohemiae-lvii-2/

                          [judaica.jpg]


PROHLÁŠENÍ ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE K VYSTOUPENÍ ŠTĚPÁNA KOZUBA V O2 ARÉNĚ


PROHLÁŠENÍ

Český komik Štěpán Kozub ve svém vystoupení v O2 aréně 29. 12. 2022 recykloval jako zábavnou historku
výsměšný pošklebek, který původně hanobil oběti šoa a v němž jen Židy nahradil Romy, rovněž oběti holokaustu. Jménem Židovského muzea v Praze, jehož součástí je Památník obětem šoa z Čech a Moravy, vyjadřuji odpor k takovému cynismu. Smích početného publika po nestoudném znevážení umučených nebyl jen přitakáním zraňující otrlosti Š. Kozuba, ale i dokladem mravní pokleslosti obecnějšího dosahu.
 
Leo Pavlát
ředitel Židovského muzea v Praze

Prohlášení Židovského muzea v Praze k vystoupení Štěpána Kozuba v O2 aréně


NÁMĚSTKYNĚ AMERICKÉHO MINISTRA ZAHRANIČÍ WENDY RUTH SHERMANOVÁ NAVŠTÍVILA ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Na své cestě po Evropě navštívila 11. prosince 2022 Prahu náměstkyně amerického ministra zahraničí Wendy Ruth Shermanová. V Pinkasově synagoze uctila památku obětem šoa, prohlédla si stálou expozici Dětské kresby v Terezíně a navštívila Starý židovský hřbitov. Průvodcem jí byl ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.
Při této příležitosti předala panu Pavlátovi děkovný dopis ministra zahraniční Spojených států A. J. Blinkena, dlouholetého přítele bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové.

IMG_6137.jpg   IMG_6126.jpg

                                IMG_6110.jpg

                                                   Foto: Thomas Krakora


           DopisA.J.Blinkena(003).jpg

 

POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM

Židovské muzeum v Praze a Židovská obec v Praze poskytnou ukrajinským uprchlíkům volný vstup do expozic muzea a Staronové synagogy. Vstupenky si mohou vyzvednout v Informačním a rezervačním centru.
Єврейський музей у Празі пропонує безкоштовний вхід у свої будівлі квитки можна отримати в: інформаційному центрі, Maiselova 15, Прага 1 - Йозефов.

 

EVAKUACE SBÍREK Z UKRAJINY

Židovské muzeum v Praze je připraveno pomoci se záchranou sbírek z Ukrajiny. V reakci na výzvu, kterou obdrželo prostřednictvím Asociace muzeí a galerií  v České republice, nabídlo odbornou pomoc kurátorů (zejména s judaiky) a pomoc s manipulací se sbírkovými předměty, pokud budou ukrajinské sbírky převezeny na území České republiky.

 

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU I ON-LINE
Praha

Pavel Hošek – Chasidské příběhy

07. 02. 2023 - 18:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3....

Více informací

K zakoupení v e-shopu ŽMP
Judaica Bohemiae LVII - 1

 
6. 12. 2022 /

Uzavření knihovny a badatelny v prosinci

Vážení návštěvníci, chceme Vás informov... Více informací

19. 11. 2022 /

ERASMUS+

Židovské muzeum v Praze tento rok získalo grant Erasmus +... Více informací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední » 

>Darujte<
<
>
30
31
 
1
2
3
4
5
6
 
 
7
8
9
10
11
 
 
12
13
14
15
 
 
16
17
18
19
20
21
 
 
22
 
 
23
24
25
26
27
 
 
28
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]

Partneři

Židovská obec v Praze Federace židovských obcí v ČR Ministerstvo kultury MSMT Praha CC CC Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrstructure) NFOH CC Asociace muzeí a galerií CC CC CC CC CC PLT judaica.cz Icom