GDPR

Židovské muzeum v Praze, zájmová skupina právnických osob, IČ 60459263, se sídlem U staré školy 141/1, Josefov, 110 00 Praha 1, v souladu s § 37 odst. 7 nařízení ( Evropského parlamentu a Rady EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, vám sděluje kontaktní údaje na svého pověřeného pověřence pro ochranu osobních údajů: Frank Bold Advisory sro, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČ 28279026, zmocněnec Ivona Večerková, tel. 420 545 213 975 , poverenec@fbadvisory.group.

>Donate<
<
>
25
26
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 
 
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
[homepage-banner/ENGbannerKohlovadiscount2018.jpg]
This website uses cookies for better performance. By staying on this website and clicking on the “Confirm” button you agree with their use. More information here.CONFIRM