Judaica Bohemiae XLVII-2

STUDIES AND ARTICLES

 • BUŇATOVÁ Marie, Commercial Relations between the Jews of Prague and Krakow in the Period before the Battle of White Mountain /5–33/
 • CERMAN Ivo, Alois von Sonnenfels and the Blood Libel in the Early Enlightenment /35–56/

DOCUMENTS

 • PUTÍK Alexandr, New Source for the Trial of Lipmann Heller and the Political Conflict in the Prague Jewish Community, 1629–1630: Kurtzer Summarischer Wahrhafter Bericht /57–97/
 • KORBELOVÁ Jitka, Schulfassionen als wichtige Quelle zur Geschichte des jüdischen Schulwesens in Mähren /99–110/

REPORTS

 • KUNTOŠ Jaroslav, Signet Ring from Republic Square (náměstí Republiky) in Prague /111–114/
 • VESELSKÁ Dana, 'Identifying Donors of Objects in the Collections of the Jewish Museum in Prague' Project /115–118/
 • SLÁDEK Pavel, The Prague Centre for Jewish Studies in its First Year /119–124/
 • PAŘÍK Arno, Georges Kars (1880–1945). Early Works /125–130/

BOOK REVIEWS

 • DAMOHORSKÁ Pavla, The Jewish Prayer for the Welfare of the Country as the Echo of Political and Historical Changes in Central Europe (Meir M. Bar-Asher) /131–132/
 • SLÁDEK Pavel, Raši (1040–1105). Vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech (Marcela Zoufalá) /133–137/
 • GAUGUSCH Georg, Wer einmal war. Das jüdische Grossburgertum Wiens 1800–1938. A-K (Pavel Kocman) /138–142/

Židovské muzeum v Praze, 2012
Kolektiv
Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Price: 11,25 €
Back to shopping
>Donate<
<
>
30
31
 
1
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
[homepage-banner/ENGbannerKohlovadiscount2018.jpg]
This website uses cookies for better performance. By staying on this website and clicking on the “Confirm” button you agree with their use. More information here.CONFIRM