Judaica Bohemiae LII - 2

STUDIES AND ARTICLES

SLÁDEK Pavel, Admiration and Fear: New Perspectives on the Personality of the Maharal /pp. 5-31/
CERMANOVÁ Iveta, The Ramschak Chronicle: New Findings about the Genesis, Reception and Impacts of the Forgery /pp. 33-67/
STELLMACHER Martha, In Search of the Original Tunes: Siegmund Schul’s and Salomon Lieben’s ‘Collection of Old Prague Synagogue Chants’ (1935–1941) /pp. 69-122/

REPORTS

KELEMEN Agnes, New Approaches to the History of the Jews under Communism /pp. 143-145/

BOOK REVIEWS

MATUŠÍKOVÁ Lenka, K dějinám Židů v českých zemích [On the History of the Jews in the Bohemian Lands] (Alexandr Putík) /pp. 127-132/
LÁNÍČEK Jan, Arnošt Frischer and the Jewish Politics of Early 20th-Century Europe (Rebekah Klein-Pejšová) /pp. 133-135/
SZABÓ Miloslav – FRANKL Michal, Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa [Erbauen des Staates ohne Antisemitismus? Gewalt, Loyalitätsdiskurs und die Entstehung der Tschechoslowakei] (Frank Hadler) /pp. 136-140/
GRUNER Wolf, Die Judenverfolgung im Protektorat Böhmen und Mähren: Lokale Initiativen, zentrale Entscheidungen, jüdische Antworten 1939–1945 (Vojtěch Blodig) /pp. 141-151/
HALLAMA Peter, Nationale Helden und jüdische Opfer: Tschechische Repräsentationen des Holocaust (Blanka Soukupová) /pp. 152-157/
SAWICKI Nicholas (ed.), Friedrich Feigl: 1884–1965 (Mahulena Nešlehová) /pp. 158-162/

Židovské muzeum v Praze/2017
0022-5738
Vědecký časopis – časopis vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Price: 14,58 €
Back to shopping
>Donate<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]