Židé v Čechách 7

Sborník příspěvků ze 7. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v říjnu 2018 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni. Stejně jako předchozí semináře – konané v roce 2006 v Liberci, 2008 v Nýrsku, 2010 v Tachově, 2012 v Trutnově, 2014 v Teplicích a 2016 v Kadani – zaměřil se i tento seminář, konaný v Třeboni, především na novodobou problematiku s důrazem na dějiny Židů v pohraničí. Pozornost byla věnována organizaci a právnímu postavení židovských náboženských obcí od poloviny 19. století do 2. světové války. Mnozí archiváři se nadále zabývali hodnocením archivních pramenů k židovským dějinám, které jsou zachovány v českých, ale i zahraničních archivech. Tato tematika byla tentokrát obohacena o přehled materiálů k dějinám Židů v českých zemích uložených v Ústředním archivu pro dějiny židovského lidu v Jeruzalémě. Zajímavé jsou rovněž výsledky výzkumu zaměřeného na zachycení osudu československých židovských obětí politických represí v SSSR, získané mj. v ruských a ukrajinských archivech. Ve sborníku najdeme – stejně jako v předchozích ročnících – stati věnované období holocaustu, především shromažďování údajů k osudu Židů z pohraničních oblastí. Zastoupena je regionální tematika a výsledky dokumentace židovských hřbitovů; ceníme si dalšího příspěvku věnovaného židovské sfragistice

Židovské muzeum v Praze/2017
Židovské muzeum v Praze
978-80-87366-59-2
Sborník příspěvků ze 7. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v říjnu 2018 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni.

Price: 6,46 €
Back to shopping
>Donate<
<
>
30
31
 
1
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
[homepage-banner/ENGbannerKohlovadiscount2018.jpg]
This website uses cookies for better performance. By staying on this website and clicking on the “Confirm” button you agree with their use. More information here.CONFIRM