Robert Guttmann

Publikace seznamuje s příběhem naivního malíře Roberta Guttmanna (1880 Sušice – 1942 Lodž), který přišel do Prahy v roce 1895, aby studovat na obchodní škole, mimo to se chtěl stát kantorem v synagoze nebo olympionikem. Všechny tyto zájmy zatlačilo do pozadí setkání se vznikajícím židovským národním hnutím – sionismem. Četl horlivě knihy Theodora Herzela a stal se členem pražského spolku Bar Kochba. Od roku 1897 navštívil pěšky většinu sionistických kongresů, po roce 1925 se začal více věnovat malířství. V Praze byl Robert Guttmann znám více svým nápadným zjevem než obrazy, které připomínají kresby dětí, primitivů a moderních expresionistů. Nejzajímavější jsou jeho obrazy z oslav židovských svátků a rodinného života, který vnímal velmi citlivě. Po okupaci Československa v březnu 1939 zůstával uzavřen ve své komůrce a podle vzpomínek maloval zářivými barvami své poslední obrazy. Dne 16. října 1941 byl zařazen do transportu do lodžského ghetta, kde propadl naprosté apatii a 14. března 1942 zemřel hladem, vyčerpáním a beznadějí.

Jewish Museum in Prague, 2001
Arno Pařík
ISBN 80-85608-38-3
paperback book, 48 pp., 21 x 30 cm, English

Price: 2,17 €
Back to shopping
<
>
30
 
1
 
2
 
3
 
4
5
 
6
7
8
9
 
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
[homepage-banner/ENGbannerKohlovadiscount2018.jpg]
This website uses cookies for better performance. By staying on this website and clicking on the “Confirm” button you agree with their use. More information here.CONFIRM