Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Sbírky a fondy
  

Sbírky a fondy

hlavní kurátor: [email] PhDr. Dana Veselská

Hlavní náplní práce odboru sbírek je péče o podstatnou část sbírkového fondu Židovského muzea. Tato péče zahrnuje nejen uložení, konzervaci a restaurování sbírek, ale též jejich evidenci a odbornou katalogizaci, prezentaci v rámci výstav a odborných publikací. Plnění těchto úkolů se věnují odborníci z oblasti historie umění, muzeologie a judaistiky, restaurování textilu, kovů a papíru a dále pracovníci specializovaní v oboru muzejních technologií

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze