Příjem žádostí o vydání osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty

Pokud budete podávat žádost o vydání osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty Židovskému muzeu v Praze (dále jen „ŽMP“), zde najdete několik doporučení pro urychlení administrace žádosti.

1.  ŽMP je pověřeno na základě zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon“) vydávat osvědčení k vývozu týkající se uměleckých děl, předmětů uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslových prací sakrální a kultovní povahy – judaik, a to pro celé území České republiky. 

​2.  S žádostí o vydání osvědčení se obracejte pouze na Odbor sbírek ŽMP. Pokud budete žádost doručovat prostřednictvím doporučené zásilky na adresu: U staré školy 141/1, 110 00 Praha 1 – Josefov, je nezbytné, abyste předmět určený k vývozu předložili k ohledání nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne odeslání zásilky.

3.  Dovolujeme si Vás vyzvat, abyste se nejprve seznámili  s Podmínkami administrace žádosti o vydání osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty, které jsou koncipovány na základě Zákona a metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k výkonu činnosti vyplývajících ze Zákona.

4.  Administrace žádosti a ohledání předmětu, jeho posouzení a vypracování písemného protokolu trvá určitou dobu, proto počítejte s tím, že osvědčení bude vydáno v zákonné lhůtě 21 kalendářních dnů. Z tohoto důvodu nás kontaktujte s dostatečným předstihem.

5.  Ohledání posuzovaného předmětu probíhá výhradně přímo v ŽMP na adrese: U staré školy 141/1, 110 00 Praha 1 – Josefov. Termín ohledání si předem sjednejte v Odboru sbírek ŽMP.
 
Děkujeme za spolupráci.
 

>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]