Poskytování Fotografií 

Židovské muzeum v Praze poskytuje pro různé účely fotografie a scany materiálů ze svých sbírek. Obrazový materiál ve vysokém rozlišení může být poskytnut jen ke konkrétním účelům a povolení k užití takového materiálu platí vždy pouze jednorázově.

U materiálů, které již prošly digitalizací, muzeum účtuje pouze poplatek za poskytnutí reprodukčních práv. V případě, že ještě neexistuje digitální kopie, je třeba připočíst poplatek za fotografování či scanování.

Při poskytnutí obrazových materiálů muzeum vyžaduje zaslání výtisku publikace či nosič s druhotným materiálem, v němž jsou použity poskytnuté fotografie či scany.

Židovské muzeum v Praze poskytuje jen takové materiály, jejichž užití nezasahuje do autorského zákona, nebo ty, u nichž může samo získat souhlas držitelů práv. V ostatních případech poskytne muzeum obrazový materiál pouze na základě doloženého souhlasu vlastníků práv.

Povolení k reprodukci sbírkového předmětu může ve většině případů ŽMP vydat z titulu vlastníka příslušného předmětu. Nejde o udělování souhlasu z titulu autorského práva, protože ŽMP není autorem uvedených děl (nevytvořilo je). Jiný případ tvoří předměty vyrobené, zpracované muzeem, např. repliky předmětů nebo publikace, které představují dílo nové. Z uvedených důvodů např. k reprodukci dětských kreseb nebo obrazů židovských malířů ŽMP vystaví povolení nebo souhlasí s jejich použitím k určitým účelům jako vlastník předmětu. U dětských kreseb (a podobně i u jiných děl) je nutno odlišit situaci, kdy autor žije, nebo již zemřel. Žije-li autor, je nutno žadatele o povolení k užití díla odkázat na tohoto autora. V takovém případě ŽMP tuto žádost pouze eviduje, ale nepožaduje od žadatele žádný poplatek. Pokud autor nežije, či nemá-li žádného dědice, je nutno zjistit, zda práva k dílu spravuje Státní fond kultury. Dílo takového autora může ŽMP poskytnout na základě podlicence v rámci smlouvy s SFK.

Po uplynutí lhůty 70 let se dílo stává veřejně přístupným, nevyžaduje se autorův souhlas, ani souhlas případných dědiců a není třeba o udělení podlicencí informovat Státní fond kultury. Autorské právo zaniká autorovým úmrtím. ŽMP pak vydá povolení z titulu vlastníka díla a stanoví poplatek za jeho užití. Pokud je znám pouze rok úmrtí autora, počítá se ochranná lhůta od posledního dne roku, ve kterém autor díla zemřel.

Kontakt: copyright@jewishmuseum.cz

FORMULÁŘE

Formulář pro fyzické osoby

Formulář pro právnické osoby
 

Kompletní ceník služeb ŽMP

 

Ceník poskytování fotografií

Reprodukční užití

 • Administrativní poplatek (jednorázový) 300 Kč
 • Sbírkový předmět 1 500 Kč
 • Vzácné archivní dokumenty, básně z Terezína, historické fotografie (např. z období holocaustu) 800 Kč
 • Běžné dokumenty včetně fotografií 500 Kč

Digitalizace

Práce fotografa

 • sbírkový předmět 2 500 Kč (+ DPH)
 • dokumentace (interiéry, exteriéry) 2 500 Kč (+ DPH)
 • reportáže 500 Kč (+ DPH)
 • Pinkasova synagoga – nápisy 500 Kč (+ DPH)

Práce skeneristy

 • sken do A4 400 Kč (+ DPH)
 • sken do A3 800 Kč (+ DPH)
 • úprava dat dle požadavků 600 Kč / h (+ DPH)
 • zápis na CD a DVD (včetně nosiče) 40 Kč / ks (+ DPH)

FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ

 • film, video - dohodou
 • fotografie 2 500 Kč / h (+ DPH)
 • ​poplatek za nekomerční fotografování pro soukromé účely (lze dokoupit ke vstupence do ŽMP) 70 Kč včetně DPH

Studenti 

 • administrativní poplatek (jednorázový) 300 Kč (+ DPH)
 • do 7 fotografií (cena za 1 ks) 100 Kč (+ DPH)
 • ​nad 7 fotografií (cena za 1 ks) 200 Kč (+ DPH)

​Pro osobní účely (do alba apod.)

 • bez poplatku - týká se pouze fotografování v interiéru Pinkasovy synagogy pro osoby přeživší šoa a rodinné příslušníky obětí

  ​Ceny jsou uvedeny bez DPH.
>Darujte<
<
>
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
 
 
14
15
16
17
18
 
 
19
20
21
 
 
22
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
30
1
2
3
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT