Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Amulet Asara be-tevet (10. tevet) Baldachýn svatební (hebr. chupa) Bible (hebr. Tanach) Com Gedalja (Gedaljův půst) Drapérie (hebr. kaporet) Drejdl (jid., hebr. sevivon) Držák na palmovou ratolest Džbán pohřebního bratrstva Hagada pesachová (hebr. hagada šel pesach) Hodiny synagogální Chanuka (dosl. zasvěcení) Jom kipur (Den smíření) Kalendář omerový Kniha modlitební Kolébka Koruna na Tóru (hebr. keter Tora) Kořenka Křeslo obřízkové Lag ba-omer Lampa sobotní (něm. Judenstern) Lavabo synagogální Mezuza (hebr.) Mísa sederová Mizrach (hebr., česky východ) Náhrobek Nástavce na Tóru (hebr. rimonim) Oděv pohřební (hebr. tachrichim) Opona synagogální (hebr. parochet) Pesach (Přesnice) Písmo hebrejské Pláštík na Tóru (hebr. meil) Pohár pro Eliáše Pohár pro Pesach Pohár pro šabat Pokladnička pohřebního bratrstva Pokladnička synagogální Pokrývka hlavy svatební Pokrývka pesachová Pokrývka sobotní Povijan na Tóru (hebr. chitul, mapa, něm. wimpel) Prsten pečetní Prsten svatební Pultík modlitební (jid. stender) Purim Roš ha-šana (Nový rok) Roš chodeš (dosl. hlava měsíce) Řehtačka pro Purim Řemínky modlitební (hebr. tefilin) Schránka na etrog Simchat Tora (Radost z Tóry) skříň Skříň na Tóru (aron ha-kodeš) Smlouva svatební (hebr. ketuba) Souprava levitská Souprava obřízková Spona na kitl Stojan na macesy Suka (hebr.) Sukot (Svátek stanů) Světlo věčné (hebr. ner tamid) Svícen chanukový (hebr. chanukija) Svícen pro havdalu Svícen sedmiramenný (hebr. menora) Svícny sobotní Svitek Ester (hebr. megilat Ester) Svitek Tóry (hebr. sefer Tora) Svitky synagogální Šabat (sobota, den odpočinku) Šál modlitební (hebr. talit gadol) Šavuot (Svátek týdnů) Šiva asar be-tamuz (17. tamuz) Šiviti (hebr.) Šofar (hebr.) Štít na Tóru (hebr. tas) Ta’anit Ester (Esteřin půst) Talíř svatební Talit malý (hebr. talit katan, také arba kanfot) Talmud (hebr., česky dosl. učení, studium) Tiša be-av (9. av) Tu bi-švat Ukazovátko na Tóru (hebr. jad) Válec na macesy Znamení židovská
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]