Poskytujeme

Židovské muzeum v Praze poskytuje vedle provozů stálých expozic, realizace kulturních a vzdělávacích programů, pronájmů , vydávání povolení k fotografování a natáčení a poskytování fotografií ze svého archivu zajišťuje také řadu služeb svých odborných pracovišť.

Badatelské dotazy, rešerše a žádosti o informace, které jsou založeny na vyhledávání a excerpci příslušných archiválií, archivních pomůcek, dokumentačních materiálů a dalších odborných zdrojů, jsou zpoplatněny, pokud jejich vyhotovení přesáhne 60 minut.

Odbor sbírek

 • informace o sbírkových předmětech prostřednictvím úseku Dokumentace a evidence sbírek
 • odborné výklady, rešerše a informace ke sbírkovým předmětům
 • přednáškovou činnost
 • odborné poradenství a dozor při natáčení filmů a televizních programů
 • odborné konzultace při výběru sbírkových předmětů muzea pro výstavy jiných institucí
 • zapůjčování sbírkových předmětů na výstavy jiných institucí a s tím související čištění a konzervace sbírkových předmětů v restaurátorských dílnách Židovského muzea v Praze ( více)
 • vyhledávání sbírkových předmětů pro jiné než výstavní účely
 • reprografické služby: zhotovení fotografií, diapozitivů a digitálních snímků sbírkových předmětů
 • povolování krátkodobého a trvalého vývozu judaik z území České republiky
 • služby Znaleckého ústavu
 

Odbor židovských dějin

 • odborné informace, konzultace a odborné výklady k tematice dějin židů a židovského náboženství v Čechách a na Moravě
 • odborné konzultace k přípravě expozic, výstav, katalogů a informačních materiálů k uvedené tematice
 • odborné rešerše
 • konzultace k zachovaným archivním materiálům a dokumentaci židovských obcí, včetně dokumentace židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě
 • odborné poradenství a dozor při natáčení filmů, videozáznamů a televizních programů

Dokumentace šoa

 • vyhledávání údajů o skupinách a jednotlivcích evidovaných obětí holocaustu z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava
 • vyhledávání z databáze vzpomínek podle jednotlivých kriterií (události, lokality, jména)
 • texty a dokumenty k holocaustu českých a moravských židů pro jiné než výstavní účely -konzultace a informace o problematice holocaustu českých a moravských židů
 • badatelské služby – kopie archivních materiálů, literatury a vzpomínek
 • odborné rešerše, výklady, posudky a informace
 • odborné poradenství a dozor při natáčení filmů, videozáznamů a televizních programů
 • fotografie nápisů z Pinkasovy synagogy
 • zhotovení fotografií, digitální a laserový tisk a reprografické služby z uvedených fondů
 • opravy a doplňky textů v Pinkasově synagoze

V srpnu probíhají konzultace a půjčování archivních materiálů pouze po předchozí domluvě.

Odbor knihovny

 • badatelům a čtenářům výběr z fondu současné knihovny (cca 100 000 svazků) z oblasti hebraistiky, judaistiky, historie, dějin umění, muzeologie, antisemitismu, fašismu, holocaustu
 • židovskou historickou i současnou literaturu převážně z Čech a Moravy, ale i jiných míst Evropy
 • studium periodik, jak historickou část, tak současné tituly
 • reprografické, faktografické, bibliografické, konzultační služby
 • více informací

Odbor pro vzdělávání a kulturu

>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]