Judaica Bohemiae

Odborný impaktovaný časopis Judaica Bohemiae vydává Židovské muzeum od roku 1965.

Judaica Bohemiae se tematicky zaměřují na dějiny a kulturu Židů v Čechách a na Moravě (případně v dalších zemích někdejší habsburské monarchie) od středověku po současnost. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.

Časopis uveřejňuje původní odborné příspěvky - studie, recenze a zprávy. Do roku 2006 se zaměřoval na vydávání vyžádaných studií, jejichž odbornou úroveň posuzovala na pravidelných zasedáních redakční rada. Od roku 2007 bylo zavedeno nezávislé recenzní řízení.

Judaica Bohemiae jsou indexována a abstrakty z nich jsou zveřejňovány v databázích Arts and Humanities Citation Index (Web of Science), Scopus a European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Do roku 1993 byla Judaica Bohemiae odborným časopisem, v období 1994-2008 se změnila na ročenku. Od 2009 vycházejí opět dvakrát ročně.

Časopis je možno objednat přímo u vydavatele nebo prostřednictvím SUWECO CZ a C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library).

Bibliografie Judaica Bohemiae (1965 - 2017)
 

Kontakt

Vydavatel: Židovské muzeum v Praze
ISSN: 0022-5738
Adresa redakce: Židovské muzeum v Praze, Odbor židovských studií a dějin antisemitismu  

Výzva k zaslání příspěvků

Časopis Judaica Bohemiae vyzývá k zaslání příspěvků (studií, recenzí a zpráv) pro svá následující čísla:

Judaica Bohemiae 52 (2017), č. 1

Termín zaslání návrhů: 15. listopadu 2016
Termín odevzdání příspěvků: 28. února 2017

Judaica Bohemiae 52 (2017), č. 2

Termín zaslání návrhů: 15. června 2017
Termín odevzdání příspěvků: 15. srpna 2017

Judaica Bohemiae 53 (2018), č. 1

Termín zaslání návrhů: 15. listopadu 2017
Termín odevzdání příspěvků: 28. února 2018

Pro přispěvatele

Rukopisy příspěvků zasílejte na adresu redakce v elektronické podobě ve formátu MS Word (písmo Times New Roman, velikost 12). Součástí příspěvku mohou být černobílé ilustrace, které je třeba odevzdat v tiskové kvalitě (300 dpi) i s povolením k jejich reprodukci, je-li zapotřebí. K příspěvku dále připojte resumé čítající maximálně 100 slov, Vaše plné jméno, tituly a současné profesní působiště.

Citační pravidla

Redakční rada

Vedoucí redaktor
PhDr. Iveta Cermanová , Ph.D.

Zástupce vedoucího redaktora
PhDr. Alexandr Putík

Členové redakční rady

  • Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
  • Mgr. Pavel Kocman (Židovské muzeum v Praze, Společnost pro dějiny židů v ČR)
  • Dr. Phil. Ines Koeltzsch (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)
  • PhDr. Lenka Matušíková (Národní archiv)
  • PhDr. Arno Pařík (Židovské muzeum v Praze)
  • Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK v Praze)
  • Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pro českou literaturu AV ČR)
  • PhDr. Dana Veselská, Ph.D. (Židovské muzeum v Praze)

Recenzní řízení

Příspěvek, který byl nabídnut redakci Judaica Bohemiae k publikování v recenzované rubrice Studies and Articles, posoudí nejprve editoři časopisu nebo členové redakční rady. V této fázi může být příspěvek redakční radou odmítnut pro vážné formální či obsahové nedostatky.

Je-li příspěvek přijat, postupuje do standardního recenzního řízení. Ke každému příspěvku jsou v jeho rámci vyhotoveny dva posudky. Text je před zasláním posuzovateli anonymizován, recenzenta vybírá redakční rada s přihlédnutím k odbornému zaměření textu. Recenzentem může být ve výjimečných, odůvodnitelných případech člen redakční rady, preferováni jsou však posuzovatelé mimo okruh redakční rady, včetně zahraničních. V případě, kdy je autorem předkládaného článku člen redakční rady, musí být jeho posuzovatel zvenčí.

Pokud jsou posudky vzájemně protichůdné, rozhoduje rada hlasováním, zda se k jednomu z posudků přikloní, nebo zda zajistí vypracování posudku třetího a po jeho předložení novým hlasováním rozhodne o konečném přijetí nebo odmítnutí nabízeného příspěvku. Rozhodnutí je vázáno na souhlas nadpoloviční většiny hlasujících členů. Všechny posudky zašle redakce zpět autorovi najednou se stručným stanoviskem rady, v němž mu sdělí, zda byl text přijat, zda je požadováno jeho přepracování, nebo zda je zamítnut.

<
>
27
28
29
30
 
1
2
 
3
 
 
 
4
 
5
 
 
6
 
 
 
 
7
 
8
9
 
 
 
10
 
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
 
15
16
 
 
 
17
 
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
30
 
31
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT