Judaica Bohemiae

Odborný impaktovaný časopis Judaica Bohemiae vydává Židovské muzeum od roku 1965.

Judaica Bohemiae se tematicky zaměřují na dějiny a kulturu Židů v Čechách a na Moravě (případně v dalších zemích někdejší habsburské monarchie) od středověku po současnost. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.

Časopis uveřejňuje původní odborné příspěvky - studie, recenze a zprávy. Do roku 2006 se zaměřoval na vydávání vyžádaných studií, jejichž odbornou úroveň posuzovala na pravidelných zasedáních redakční rada. Od roku 2007 bylo zavedeno nezávislé recenzní řízení.

Judaica Bohemiae jsou indexována a abstrakty z nich jsou zveřejňovány v databázích Arts and Humanities Citation Index (Web of Science), Scopus a European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Do roku 1993 byla Judaica Bohemiae odborným časopisem, v období 1994-2008 se změnila na ročenku. Od 2009 vycházejí opět dvakrát ročně.

Časopis je možno objednat přímo u vydavatele nebo prostřednictvím SUWECO CZ a C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library).

Úplná bibliografie Judaica Bohemiae
 

Výzva k zaslání příspěvků

Časopis Judaica Bohemiae vyzývá k zaslání příspěvků (studií, recenzí a zpráv) pro svá následující čísla:

Judaica Bohemiae 57 (2022), č. 1

Termín zaslání návrhů: 24. září 2021
Termín odevzdání příspěvků: 28. února 2022

Judaica Bohemiae 57 (2022), č. 2

Termín zaslání návrhů: 25. března 2022
Termín odevzdání příspěvků: 31. července 2022

Judaica Bohemiae 58 (2023), č. 1

Termín zaslání návrhů: 24. září 2022
Termín odevzdání příspěvků: 28. února 2023

Kontakt

Vydavatel: Židovské muzeum v Praze
ISSN: 0022-5738
Adresa redakce: Židovské muzeum v Praze, Odbor židovských dějin  

Pro přispěvatele

Rukopisy příspěvků zasílejte na adresu redakce v elektronické podobě ve formátu MS Word (písmo Times New Roman, velikost 12). Součástí příspěvku mohou být černobílé ilustrace, které je třeba odevzdat v tiskové kvalitě (300 dpi) i s povolením k jejich reprodukci, je-li zapotřebí. K příspěvku dále připojte resumé čítající maximálně 100 slov, Vaše plné jméno, tituly a současné profesní působiště.

Citační pravidla

Redakční rada

Vedoucí redaktor
PhDr. Iveta Cermanová , Ph.D.

Zástupce vedoucího redaktora
PhDr. Alexandr Putík

Členové redakční rady

  • Mgr. Daniel Baránek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, Židovské muzeum v Praze)
  • Mgr. Pavel Kocman, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Společnost pro dějiny židů v České republice)
  • PhDr. Lenka Matušíková (Národní archiv)
  • Martina Niedhammer, Ph.D. (Collegium Carolinum, Mnichov)
  • PhDr. Arno Pařík (Židovské muzeum v Praze)
  • Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
  • Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pro českou literaturu AV ČR)
  • PhDr. Magda Veselská (Praha)

Recenzní řízení

Příspěvek, který byl nabídnut redakci Judaica Bohemiae k publikování v recenzované rubrice Studies and Articles, posoudí nejprve editoři časopisu nebo členové redakční rady. V této fázi může být příspěvek redakční radou odmítnut pro vážné formální či obsahové nedostatky.

Je-li příspěvek přijat, postupuje do standardního recenzního řízení. Ke každému příspěvku jsou v jeho rámci vyhotoveny dva posudky. Text je před zasláním posuzovateli anonymizován, recenzenta vybírá redakční rada s přihlédnutím k odbornému zaměření textu. Recenzentem může být ve výjimečných, odůvodnitelných případech člen redakční rady, preferováni jsou však posuzovatelé mimo okruh redakční rady, včetně zahraničních. V případě, kdy je autorem předkládaného článku člen redakční rady, musí být jeho posuzovatel zvenčí.

Pokud jsou posudky vzájemně protichůdné, rozhoduje rada hlasováním, zda se k jednomu z posudků přikloní, nebo zda zajistí vypracování posudku třetího a po jeho předložení novým hlasováním rozhodne o konečném přijetí nebo odmítnutí nabízeného příspěvku. Rozhodnutí je vázáno na souhlas nadpoloviční většiny hlasujících členů. Všechny posudky zašle redakce zpět autorovi najednou se stručným stanoviskem rady, v němž mu sdělí, zda byl text přijat, zda je požadováno jeho přepracování, nebo zda je zamítnut.

>Darujte<
<
>
25
26
27
28
29
30
 
1
 
 
2
 
 
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
11
12
13
14
 
 
15
16
17
 
 
18
 
 
19
20
21
22
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
27
28
 
 
29
 
 
30
31
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT