Textil

Charakteristika sbírky

Textilní sbírka Židovského muzea v Praze představuje nejvýznamnější soubor aškenázských textilií na světě, jehož výjimečnost a význam podporuje skutečnost, že jde o sbírku teritoriálně omezenou pouze na středoevropský prostor Čech, Moravy a Slezska. Způsob, jímž byla sbírka v období 2. světové války zásadně rozšířena (plošný svoz bez aplikace selektivních muzeologických kritérií), z ní činí důležitý pramen pro výzkum sociologických či národopisných specifik života aškenázské komunity ve střední Evropě.

Základní fond sbírky tvoří evropsky unikátní textilie z 16. a 17. století. Mezi ně řadíme především soubor opon zdobených aplikacemi a říčními perlami z rudolfínského období. Výjimečné jsou rovněž textilie z okruhu pražské a moravské vyšívačské školy ze závěru 17. století. Předmětů, vzniklých v období vrcholného baroka je několik desítek, nejnáročnější tkaniny a výšivky se na nich objevují především v letech 1700-1740. Četnější je výskyt předmětů datovaných do 2. poloviny 18. století, jsou mezi nimi také významněji zastoupeny textilie z venkovských obcí. Nejpočetnější skupina předmětů pochází z období 19. století, zastoupeny jsou jak ty, jejichž výzdoba je inspirována styly z počátku tohoto století, tak textilie prezentující vlivy historismů. Ojediněle jsou ve sbírce dochovány textilie, reflektující ve výzdobě secesní ornamentiku.

Aktuální obsah sbírky

Textilní sbírka obsahuje přes 12 000 sbírkových předmětů, z nichž výrazně větší část tvoří synagogální textilie, které slouží v synagoze k náboženským účelům, nebo plní v interiéru synagogy jinou, např. dekorativní funkci. Výběr téměř 1 000 předmětů z této části sbírkové kolekce byl zveřejněn ve výpravném tištěném katalogu v roce 2003. Nejpočetnějším souborem jsou pláštíky na Tóru (více než 4 200 předmětů), následují soubory synagogálních opon (přes 2 000 předmětů a přes 100 fragmentů), dále drapérií, synagogálních pokrývek, polštářů a baldachýnů. Zcela výjimečným souborem, jehož podstatná část byla v roce 2009 publikovaná ve formě souborného katalogu se jmennými a místními rejstříky, je sbírka více než 1 800 povijanů na Tóru a jejich fragmentů. Z osobních textilií je ve sbírce uložen poměrně velký soubor sáčků na modlitební řemínky a sáčků na talit (přes 500 předmětů), téměř 200 pokrývek hlavy, přibližně stejný počet oděvů (především rabínské pláště, kitly aj.) a asi 300 talitů, vybavení domácnosti doplňuje o něco méně početný soubor svátečních pokrývek. Zbytek souboru tvoří poměrně různorodé předměty: vlajky, prapory, zednářské textilie, koberce apod.

Historie sbírky

Základem souboru se staly textilie získané již v době založení Židovského muzea v Praze v roce 1906 z pražských synagog (Velkodvorská, Cikánova), zaniklých v souvislosti s asanací ghetta. Zásadně byla sbírka textilu rozšířena v období let 1942-1945, v době existence tzv. Židovského ústředního musea. Tehdy byla doplněna nejen o téměř veškerý synagogální textil, používaný v židovských obcích a modlitebních spolcích na území Protektorátu Čech a Moravy, ale rovněž o některé textilie domácnostní, v malé míře o textilie osobní. Nárůst počtu předmětů byl zcela mimořádný a rozsah sbírky dosáhl v této době vrcholu.

Mezi léty 1945-1948 byla prostřednictvím Rady židovských náboženských obcí část textilií vydána obnoveným židovským obcím. Jednalo se o stovky pláštíků, opon a pokrývek, z nichž se však později, po zániku mnoha obcí v letech 1949-1989 vrátilo zpět do muzea jen málo. Takto ztracené předměty lze označit za největší ztrátu sbírky v celé její historii. Naproti tomu přírůstky jsou vzácné, nejvýznamnější soubor textilií přibyl v letech 1998-2000 jako výsledek vlastního výzkumu muzea v genizách českých a moravských synagog.

Nejzajímavější sbírkové předměty

Synagogální opona věnovaná manželi Maiselovými - Inv. č. ŽMP 031.749 (vystaveno v Maiselově synagoze), samet, hedvábí, aplikace, výšivka říčními perlami a českými granáty, Čechy (Praha), 1592 (obnoveno 1767), získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Praha, Maiselova synagoga

Synagogální opona věnovaná manželi Maiselovými

Inv. č. ŽMP 031.749 (vystaveno v Maiselově synagoze), samet, hedvábí, aplikace, výšivka říčními perlami a českými granáty, Čechy (Praha), 1592 (obnoveno 1767), získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Praha, Maiselova synagoga

Povijan na Tóru - Inv. č. ŽMP 010.130, hedvábí, výšivka hedvábím a dracounem, plátno, tisk Rakousko (Rechnitz), 1750, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Loštice

Povijan na Tóru

Inv. č. ŽMP 010.130, hedvábí, výšivka hedvábím a dracounem, plátno, tisk Rakousko (Rechnitz), 1750, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Loštice

Synagogální opona Jakoba Baševiho - Inv. č. ŽMP 027.396, hedvábí, výšivka kovovými nitěmi, aplikace bullionu, šňůr a pajetek, Čechy (Praha), 1623, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Praha, Staronová synagoga

Synagogální opona Jakoba Baševiho

Inv. č. ŽMP 027.396, hedvábí, výšivka kovovými nitěmi, aplikace bullionu, šňůr a pajetek, Čechy (Praha), 1623, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Praha, Staronová synagoga

Pláštík na Tóru věnovaný spolkem Sedmi vyvolaných k Tóře z Mladé Boleslavi - Inv. č. ŽMP 002.116, samet, výšivka dracounem, Čechy (Praha), 1721, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Mladá Boleslav

Pláštík na Tóru věnovaný spolkem Sedmi vyvolaných k Tóře z Mladé Boleslavi

Inv. č. ŽMP 002.116, samet, výšivka dracounem, Čechy (Praha), 1721, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Mladá Boleslav

Pláštík na Tóru - Inv. č. JMP 002.316, samet, hedvábí, výšivka pestrými hedvábnými přízemi a dracounem, Morava, 1788, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Třešť

Pláštík na Tóru

Inv. č. JMP 002.316, samet, hedvábí, výšivka pestrými hedvábnými přízemi a dracounem, Morava, 1788, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Třešť

Pláštík na Tóru věnovaný Hiršem Kuffnerem a jeho ženou Johanou - Inv. č. ŽMP 003.557, samet, výšivka dracounem, aplikace Rakousko (Vídeň), 1878, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Brno

Pláštík na Tóru věnovaný Hiršem Kuffnerem a jeho ženou Johanou

Inv. č. ŽMP 003.557, samet, výšivka dracounem, aplikace Rakousko (Vídeň), 1878, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Brno

Drapérie věnovaná Beerem Šeftlsem a jeho ženou Riklou - Inv. č. ŽMP 017.216, samet, výšivka dracounem, aplikace, Čechy (Praha), 1764, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Praha (Klausová synagoga)

Drapérie věnovaná Beerem Šeftlsem a jeho ženou Riklou

Inv. č. ŽMP 017.216, samet, výšivka dracounem, aplikace, Čechy (Praha), 1764, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Praha (Klausová synagoga)

Drapérie - Inv. č. ŽMP 004.677, hedvábí, aplikace, výšivka hedvábnou přízí a dracounem, Morava, 1795, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Boskovice

Drapérie

Inv. č. ŽMP 004.677, hedvábí, aplikace, výšivka hedvábnou přízí a dracounem, Morava, 1795, získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Boskovice

Korouhev cechu pražských židovských řezníků - Inv. č. ŽMP 037.851, hedvábí, plátno, malba olejem, výšivka kovovými nitěmi, aplikace, porty, kovové ozdoby ze zlaceného plechu na drátěné konstrukci, Čechy (Praha), 1850,  původně ve sbírce předválečného pražského židovského muzea (1906-1940)

Korouhev cechu pražských židovských řezníků

Inv. č. ŽMP 037.851, hedvábí, plátno, malba olejem, výšivka kovovými nitěmi, aplikace, porty, kovové ozdoby ze zlaceného plechu na drátěné konstrukci, Čechy (Praha), 1850, původně ve sbírce předválečného pražského židovského muzea (1906-1940)

>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]