vědecké Projekty

Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu

Projekty/LOGO_EHRI.jpgProjekt Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu má za cíl spojovat a zpřístupňovat informace o rozptýlených archivních materiálech o holocaustu. 20 institucí ze 13 zemí Evropské unie a z Izraele po více než čtyři roky (mezi léty 2011 až 2014) budovalo rozsáhlý portál s databází archivních fondů a sbírek týkajících se o holocaustu. Projekt staví na inovativním využití humanitních digitálních věd a podporuje nové metodologické přístupy k výzkumu holocaustu.
V současnosti nabízí portál  informace o 1828 archivech v 51 zemích, jež spravují sbírky týkající se holocaustu. Obsahuje 152 673 popisů archivních jednotek, od fondů a sbírek až po jednotlivé složky či dokumenty. Lze předpokládat, že portál EHRI změní způsob, jímž badatelé vyhledávají informace a jak se připravují na návštěvu archivu či na výzkum digitalizovaných materiálů online. Badatelé mohou také vyhledané materiály anotovat a přispívat tak k doplňování a vylepšování databáze.

Yerusha v České republice

Projekty/yerusha-colour-logo.png Projekt a budoucí databáze Yerusha je jedním ze zásadních počinů digital humanities v evropském prostředí. Klade si za cíl shromáždit a zveřejnit informace o dostupných pramenech k moderním evropským židovským dějinám a kultuře.
Tyto prameny se v současné době nacházejí v různých stadiích zpracování či dokonce poškození, jsou roztroušeny po archivech nejrůznějších institucí, od státních archivních systémů až po soukromé či privátní sbírky, judaika jsou ukryta v rozsáhlých fondech státních úřadů, školských, policejních či finančních institucí a v dalších nejrůznějších fondech a sbírkách. Základní vizí projektu Yerusha je sjednocení a zveřejnění informací o roztříštěném židovském písemném dědictví. Výsledkem projektu pak nebude jen online portál obsahující informace k archivním fondům a sbírkám s relevancí k židovským dějinám, ale také infrastruktura propojující odborné instituce a badatele a platforma pro publikování digitálních archivních pomůcek, katalogů či odborných studií.

Židovské muzeum v Praze se v současné době podílí na výzkumu české části projektu Yerusha. Tematicky se výzkum zaměřuje na problematiku moravských židovských politických obcí a na téma Židé v Sudetech v letech 1848–1938. Obě výzkumná témata naráží na obtíže spojené s roztroušeností či nedostupností zachovaných pramenů. Cílem tohoto průzkumu je proto postihnout plnou šíři fondů týkajících se židovských dějin v českých zemích. Úkol projektu je plněn díky skupině odborných spolupracovníků z řad archivářů a historiků, kteří provádějí výzkum v regionálních archivech a vytvářejí dle své odborné erudice a pod metodologickým vedením Židovského muzea popisy archivních fondů a sbírek obsahujících relevantní informace.

V době, kdy bude portál Yerusha sloužit jako infrastruktura a databáze pramenů židovských dějin, budou moci čeští i zahraniční badatelé připravit svá bádání a projekty v uživatelsky vstřícném prostředí obsahujícím maximální množství potřebných informací a v souvislostech lokálních i mezinárodních dějin. Zpřístupnění informací k písemnému dědictví židovských dějin a kultury v Evropě tak může zásadním způsobem podpořit stávající výzkum a naše poznání.

  • Hlavním problémem výzkumu židovských dějin je značná roztříštěnost archivních pramenů a jejich nedostupnost.
  • Databáze Yerusha podporovaná Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe si klade za cíl zpřístupnit mezinárodní odborné veřejnosti informace o archivních fondech a sbírkách obsahujících judaika a uložených v různých zemích a archivech.
  • Archivní fondy a sbírky jsou popisovány podle mezinárodní normy archivního popisu a na vytvoření popisů se podílí zkušení odborníci z renomovaných evropských institucí.
  • Databáze Yerusha tak umožní vidět prameny k židovským dějinám a kultuře v co nejširším kontextu, propojí badatele, a tím významně podpoří výzkum a naše poznání dějin.
  • Židovské muzeum v Praze se podílí na vzniku databáze Yerusha výzkumným projektem mapujícím prameny v českých archivech k dosud opomíjeným kapitolám židovských dějin – Židovské politické obce na Moravě a Židé v Sudetech 1848 – 1938.


 

Yerusha na Slovensku

Projekty/yerusha-colour-logo.pngProjekt a budoucí databáze Yerusha je jedním ze zásadních počinů digital humanities v evropském prostředí. Klade si za cíl shromáždit a zveřejnit informace o dostupných pramenech k moderním evropským židovským dějinám a kultuře. 
Tyto prameny se v současné době nacházejí v různých stadiích zpracování či dokonce poškození, jsou roztroušeny po archivech nejrůznějších institucí, od státních archivních systémů až po privátní sbírky, judaika jsou ukryta v rozsáhlých fondech státních úřadů, školských, policejních či finančních institucí a v dalších nejrůznějších fondech a sbírkách. Základní vizí projektu Yerusha je sjednocení a zveřejnění informací o roztříštěném židovském písemném dědictví. Výsledkem projektu pak nebude jen online portál obsahující informace k archivním fondům a sbírkám s relevancí k židovským dějinám, ale také infrastruktura propojující odborné instituce a badatele a platforma pro publikování digitálních archivních pomůcek, katalogů či odborných studií.

Židovské muzeum v Praze se už rok věnuje výzkumu pro projekt Yerusha v českých archivech, ve kterých odborníci vyhledávají prameny k dějinám Židů v Sudetech a k fenoménu moravských židovských politických obcí. Od letošního podzimu se bude Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Dokumentačním strediskem holocaustu podílet také na slovenském výzkumu pro databázi Yerusha s tématem „Periphery“?: Jewish Sources from Slovakia. Výzkum si klade za cíl prozkoumat fondy státních archivů, muzeí a vybraných židovských obcí k tématu židovských dějin 1848 – 1938, k dějinám emancipace a transformace židovských sociálních a ekonomických struktur, k době narůstajícího nacionalismu a antisemitismu, a to v dosud opomíjených regionech jihu a severozápadu Slovenska. Úkol projektu bude plněn odbornými spolupracovníky z řad slovenských archivářů, kteří budou výzkum provádět v regionálních archivech a vytvářet dle své odborné erudice a pod metodologickým vedením Dokumentačného strediska holocaustu a Židovského muzea v Praze popisy archivních fondů a sbírek obsahujících relevantní informace. Popisy budou vytvářeny podle mezinárodní normy archivního popisu na úrovni fondů.

V době, kdy bude portál Yerusha sloužit jako infrastruktura a databáze pramenů židovských dějin, budou moci badatelé připravit svá bádání a projekty v uživatelsky vstřícném prostředí obsahujícím maximální množství potřebných informací a v souvislostech lokálních i mezinárodních dějin. Zpřístupnění informací k písemnému dědictví židovských dějin a kultury v Evropě tak může zásadním způsobem podpořit stávající výzkum a naše poznání.

 

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]