VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: VÝROČNÍ PŘEDNÁŠKA V ČESKÉ NÁRODNÍ BUDOVĚ K DĚJINÁM A KULTUŘE ŽIDŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU
 


Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Společností pro dějiny československých Židů (Society for the History of Czechoslovak Jews, www.shcsj.org) a Generálním konzulátem České republiky v New Yorku vyzývá zájemce k zaslání návrhů témat na výroční přednášku k dějinám a kultuře československých Židů. Vítáni jsou odborníci z různých vědních disciplín, kteří se zabývají nejrůznějšími tématy, jejichž společným jmenovatelem jsou židovské dějiny a kultura v českých zemích, na Slovensku a v prostoru někdejší habsburské monarchie od středověku po současnost.

Přednáška bude pronesena anglicky a bude spjata s pobytem přednášejícího v New Yorku ve dnech 18.–24. listopadu 2024. V souvislosti s odborným zaměřením přednášejícího organizátoři zajistí případné další možnosti prezentace na některé z newyorských univerzit.
Přihlášku, jejíž součástí bude životopis včetně publikační činnosti, resp. dalších relevantních aktivit kandidáta, a abstrakt navrhované přednášky v rozsahu 500–600 slov (vše přiloženo ve dvou zvláštních souborech), zasílejte emailem na adresu: annuallecture.ny@jewishmuseum.cz

Přihlášky je třeba podat do 31. května 2024. Výběr přednášejícího uskuteční správní rada Společnosti pro dějiny československých Židů ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze a výsledek bude zveřejněn do 15. srpna 2024.

3A-2_06_176946.jpg

>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]