SBÍRKY A FONDY

Sbírkové předměty uložené v Židovském muzeu v Praze jsou zapisovány do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR (CES).

Sbírku muzea tvoří následující evidované podsbírky:

Judaika

Základ podsbírky tvoří synagogální a domácnostní předměty z textilu (synagogální opony, pláštíky na Tóru, povijany, draperie, pokrývky apod.) a kovů (nástavce na Tóru, koruny, štít, ukazovátka, kořenky, misky, pokladničky atp.). Třetí rozsáhlý soubor tvoří vizuální umění (malba, kresba, grafika, fotografie, nová média).

Knihy

Podsbírku tvoří historický knižní fond (veškeré staré tisky vydané do roku 1800 včetně a historické tisky vydané do roku 1860 včetně) a vzácný knižní fond představující tisky vydané po roce 1860, které jsou svou historickou, kulturní nebo vědeckou hodnotou významné pro sbírkový fond knihovny a muzea.

>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]