Vyřízené žádosti o bezúplatné převody předmětů protiprávně odňatých v období holocaustu a II. světové války

Předměty ze sbírek Židovského muzea v Praze bezúplatně převedené původním majitelům nebo jejich právním nástupcům

2022

 • ŽMP 27.513

  Adolf Wiesner (1871-1942)

  Portrét Louisy Poláčkové, roz. Kohnové (1885- po r. 1941)

  olej na plátně, 125 x 100 cm

  signováno a datováno vpravo dole: Ad. Wiesner 1926


 • Do sbírek Židovského muzea v Praze zařazeno výběrem ze skladiště pražské Treuhandstelle mezi lety 1942-1945. V kartě katalogu někdejšího Ústředního židovského muzea (1942-1945) je uvedeno transportní číslo B 731 paní Louisy Poláčkové.


2020

 • 097.226

  Max Soldinger (1906-1962)

  Portrét jinocha (Ewald Osers)

  pastel na papíře, 49 x 39 cm

  signováno a datováno vpravo dole: M. Soldinger / 1931


 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v tzv. „německém katalogu“ záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: AAh 683


 • 097.281

  Max Soldinger (1906-1962)

  Portrét chlapce (Jan [Hanuš] Rudolf Osers)

  pastel na papíře, 50 x 39 cm

  signováno a datováno vpravo dole: M. Soldinger / 1931


 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v tzv. „německém katalogu“ záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: AAh 683

2019

 • 60.609

  Václav Zykmund (1914-1984)

  Opuštěný dům (1934)

  olej na plátně, 66 x 51 cm (rozměry včetně adjustace 93,5 x 79 cm)

  signováno a datováno vpravo dole: V. Zykmund 34

  původní autorský rám


 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1943, Treuhandstelle, v tzv. „německém katalogu“ záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: J 628

2015

 • 060.575
 • Endre Nemes (1909-1985)
 • Metafyzický interiér, (1938/39)
 • tempera na překližce, 67 x 50 cm (rozměry včetně adjustace 84,3 x 70,5 cm)
 • signováno PD: Endre Nemes, nedatováno
 • adjustováno v rámu pod sklem

2014

 • 89.261
 • Antonín Fila (1796-1869)
 • Portrét muže se zapečetěným dopisem, 1841
 • olej na plátně, 68,5 x 57,5 cm
 • signováno a datováno LD: Ant. Fila pin. / 1841
 • recentně restaurováno, rentoiláž, nový napínací rám

2010

 • 77.824/1
 • Hella Guth: Žena s papouškem (Frau und Papagei), (kol. r. 1928)
 • Dřevořez na japanu, list: 213 x 163 mm, otisk: 140 x 116 mm
 • Signováno monogramem vlevo na desce: HG
 • Značeno pod otiskem: „Frau und Papagei“; PD: „Hella Guth“; nedatováno
 • Verso: na zadní straně kartónu náčrt ženského aktu a písmenné a číselné označení – PH: „f“; PD: „1h“
 • Adjustace: podlepeno na kartónu o rozměru 441 x 300 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.824/2
 • Hella Guth: Dívky u okna (Mädchen am Fenster), 1928
 • Dřevořez na papíru, list: 316 x 233 mm, otisk: 160 x 140 mm
 • Značeno pod otiskem: „Hella Guth 928“
 • Verso: PH: „b“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.824/3
 • Hella Guth: Dívky u okna (Mädchen am Fenster), (1928)
 • Dřevořez na japanu, list: 277 x 214 mm, otisk: 160 x 140 mm
 • Značeno pod otiskem: „Mädchen am Fenster, Hella Guth“; nedatováno
 • Verso: PH: „c“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.824/4
 • Hella Guth: Hella Guth: Dívky u okna (Mädchen am Fenster), 1928
 • Dřevořez na papíru, list: 290 x 230 mm, otisk: 160 x 140 mm
 • Značeno pod otiskem: „Mädchen am Fenster, Hella Guth“; nedatováno
 • Verso: PH: „d“; PD: „5“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.824/5
 • Hella Guth: Předměstský kabaret (Vorstadt – Varieté), (20. léta 20. stol.)
 • Dřevořez na papíru, list: 390 x 350 mm; otisk: 288 x 244 mm
 • Značeno pod otiskem: „Vorstadt – Varieté, Hella Guth“; nedatováno
 • Verso : PH: „e“; PD: „2“
 • [srov. inv. č. 77.826/4]
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.824/6
 • Hella Guth: Matka s mrtvým dítětem, (kol. r. 1928)
 • Dřevořez na papíru, list: 458 x 258 mm; otisk: 290 x 172 mm
 • Značeno LD na desce monogramem: HG; značeno též PD pod otiskem: „Hella Guth“; nedatováno
 • Verso: PH: „g“
 • [srov. inv. č. 77.826/11]
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.824/7
 • Hella Guth: Krajina (Landschaft), (kol. r. 1928)
 • Dřevořez na papíru, list: 213 x 166 mm; otisk: 160 x 139 mm
 • Značeno pod otiskem: „Landschaft Hella Guth“; nedatováno
 • Verso: „PH: „M“
 • [srov. inv. č. 77.826/1]
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/1
 • Hella Guth: Žena se džbánem, (kol. r. 1931)
 • Kresba štětcem (dřívkem) a tuší na papíru, 292 x 228 mm
 • Značeno PD: „Hella Guth“; nedatováno
 • Adjustace: podlepeno na papíru o rozměrech 494 x 321 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/2
 • Hella Guth: Hlava ženy, 1931
 • Kresba štětcema tuší na papíru, 354 x 248 mm
 • Značeno L: „Hella Guth 31“
 • Verso: ženský akt – lineární náčrt tužkou; PD: „12“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/3
 • Hella Guth: Dvě hlavy, 1931
 • Kresba štětcem a tuší na papíru, 396 x 394 mm
 • Značeno PD: „Hella Guth 31“
 • Verso: PD: „13“ (nebo „18“ ?)
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/4
 • Hella Guth: Venkovské děti (Bauernkinder), 1932
 • Kresba štětcem a tuší na papíru, 518 x 418 mm
 • Značeno LD: „Bauerkinder“; PD: „Hella Guth 32“
 • Verso: PD: „9“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/5
 • Hella Guth: Cirkus, (počátek 30. let 20. stol.)
 • Kresba štětcema tuší na papíru, 343 x 210 mm
 • Značeno LD: „Cirkus“; PD: „Hella Guth“; nedatováno
 • Adjustace: podlepeno na papíru o rozměru 442 x 302 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/6
 • Hella Guth: Sedící ženský akt, (počátek 30. let 20. stol.)
 • Kresba štětcem a tuší na papíru, 288 x 227 mm
 • Značeno PD: „Hella Guth“; nedatováno
 • Verso: PD: „15“
 • Adjusatce: podlepeno na kartónu o rozměru 440 x 300 mm)
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/7
 • Hella Guth: Osamělý host (Einsamer Gast), (počátek 30. let 20. stol.)
 • Uhel na papíru, 205 x 242 mm
 • Značeno LD: „Einsamer Gast“; PD: „Hella Guth“; nedatováno
 • Verso: PH: „11“
 • Adjustace: podlepeno na papíru o rozměru 300 x 312 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/8
 • Hella Guth: Matka s novorozenětem, (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
 • Uhel na papíru, 268 x 217 mm
 • Značeno LD: „Aktstudie“
 • Značeno PD: „Hella Guth“; nedatováno
 • Verso: PD: „14“
 • Adjustace: podlepeno na kartónu 440 x 300 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/9
 • Hella Guth: Hlava mladíka, 1931
 • Kresba uhlem na ručním papíru, 573 x 407 mm
 • Značeno PD: „Hella Guth 1931“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/10
 • Hella Guth: V krčmě (Gasthaus), (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
 • Uhel na papíru, 348 x 320 mm
 • Značeno LD: „Gasthaus“; PD: „Hella Guth“; nedatováno
 • Adjustace: podlepeno na papíru o rozměru 555 x 440 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/11
 • Hella Guth: Filmový ateliér (Filmatelier), (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
 • Uhel na papíru, 388 x 313 mm
 • Značeno PD: „Hella Guth“; LD: „Filmatelier“; nedatováno
 • Adjustace: podlepeno na papíru o rozměru 570 x 439 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.825/12
 • Hella Guth: „Allan Borg: Konec druhého dějství. Kreslila Helena Guthová.“ (Scénický návrh – návrh plakátu), (30. léta 20. stol.)
 • Kresba štětcem a tuší a bílá temperová barva na papíru, 226 x 442 mm
 • Neznačeno
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/1
 • Hella Guth: Krajina (Landschaft), (kol. r. 1928)
 • Dřevořez na papíru, list: 314 x 228 mm; otisk: 160 x 140 mm
 • Značeno pod otiskem: „Landschaft Hella Guth“; nedatováno
 • [srov. inv. č. 77.824/7]
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/2
 • Hella Guth: Krajina s řekou, mostem a sloupy elektrického vedení, 1928
 • Dřevořez na papíru, list: 222 x 314 mm; otisk: 140 x 160 mm
 • Značeno monogramem PD na desce: „HG“; datace: „Weinachten 28“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního
 • čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/3
 • Hella Guth: V přístavu, 1928
 • Dřevořez na papíru, list: 227 x 316 mm; otisk: 141 x 159 mm
 • Značeno PD na reversu: „Weinachten 28“
 • Verso: dtto
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/4
 • Hella Guth: Krajina se stromy a sluncem, 1928
 • Dřevořez na papíru, list: 224 x 312 mm; otisk: 142 x 159 mm
 • Značeno monogramem dole uprostřed na desce: „HG“
 • Verso PD: „Weinachten 28“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/5
 • Hella Guth: Krajina s mostem, 1928
 • Dřevořez na japanu, list: 283 x 202 mm; otisk: 160 x 140 mm
 • Značeno na reversu: „Weinachten 28“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/6
 • Hella Guth: Kostel na pobřeží (Kirche am Meer), (kol. r. 1928)
 • Dřevořez na papíru, list: 293 x 237 mm; otisk: 160 x 138 mm
 • Značeno pod otiskem: „Kirche am Meer“; PD: Hella Guth; nedatováno
 • Adjustace: papsparta o rozměru 341 x 260 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/7
 • Hella Guth: Japonky (Japanerinnen), (kol. r. 1928)
 • Dřevořez na papíru, list: 251 x 193 mm; otisk: 154 x 193 mm
 • Značeno LD pod otiskem: Japanerinnen; PD pod otiskem: Hella Guth; nedatováno
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/8
 • Hella Guth: Matka (Mutter), 1928
 • Dřevořez na papíru, list: 287 x 234 mm; otisk: 205 x 160 mm
 • Značno PD pod otiskem: Hella Guth; PD na desce: „HG 1928“; LD pod otiskem: „Mutter“
 • Verso PD: „cena K 55“; „3“; PH: „h“
 • Adjustace: -Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/9
 • Hella Guth: Dvě dívky (Zwei Mädchen), (kol. r. 1928)
 • Dřevořez na japanu, 232 x 123 mm (list seříznut)
 • Značeno LD: „2 Mädchen‘; PD: Hella Guth; nedatováno
 • Verso: PH: „i“; PD: „4“
 • Adjustace: podlepeno na kartónu o rozměru 441 x 214 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/10
 • Hella Guth: Žena s papouškem (Frau mit Papagei), (kol. r. 1928)
 • Dřevořez na papíru, list: 218 x 194 mm; otisk: 139 x 116 mm
 • Značeno PD pod otiskem: „Hella Guth“; LD: „Frau mit Papagei“; nedatováno
 • Adjustace: podlepeno na papíru o rozměru 443 x 302 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/11
 • Hella Guth: Matka s dítětem, (kol. r. 1928)
 • Dřevořez na papíru, list: 433 x 244 mm; otisk: 290 x 170 mm
 • Značeno LD na desce: „HG“; PD pod otiskem: „Hella Guth“
 • Verso: PH: „K“
 • [srov. inv. č. 77.824/6]
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/12
 • Hella Guth: Z práce (Arbeitsschluss), (kol. r. 1928)
 • Dřevořez na papíru, list: 412 x 321 mm; otisk: 340 x 270 mm
 • Značeno LD pod otiskem: „Arbeitsschluss“; PD pod otiskem: „Hella Guth“; nedatováno
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/13
 • Hella Guth: Večer v parku (Abend im Park), 1931
 • Dřevořez na papíru, list: 384 x 320 mm; otisk: 282 x 216 mm
 • Značeno LD pod otiskem: „Abend im Park“; PD pod otiskem: „Hella Guth 1931“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/14
 • Hella Guth: Předměstský kabaret (Vorstadt – Varieté), (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
 • Dřevořez na papíru, list: 390 x 350 mm; otisk: 288 x 245 mm
 • Značeno LD pod otiskem: „Vorstadt – Varieté“; PD: „Hella Guth“; nedatováno
 • [srov. inv. č. 77.824/5]
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/15
 • Hella Guth: Cesta do kostela v zimě (Kirchgang im Winter), 1927
 • Dřevořez na papíru, list: 318 x 190 mm; otisk: 203 x 122 mm
 • Značeno dole pod otiskem: „Kirchengang im Winter, Hella Guth, 1927“
 • Verso: PH: „o“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/16
 • Hella Guth: Před zrcadlem, (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
 • Dřevořez na papíru, list: 316 x 323 mm; otisk: 218 x 201 mm
 • Značeno monogramem PD na desce: HG ; nedatováno
 • Verso: PH: „p“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/17
 • Hella Guth: Zpěv děl (Kanonensong), (30. léta 20. stol.)
 • Dřevořez na papíru, list: 494 x 338 mm; otisk: 193 x 158 mm
 • Značeno dole pod otiskem: „Kanonesang Hella Guth“; nedatováno
 • Verso PH: „qu“; PD: „11a“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/18
 • Hella Guth: Válečný invalida (Der Krüppel), (přelom 20. a 30. let 20. stol.)
 • Dřevořez na papíru, list: 300 x 256 mm; list: 436 x 350 mm
 • Značeno monogramem LD na desce: „HG“; dole pod otiskem: „Der Krüppel, Hella Guth“; nedatováno
 • Verso: PH: „r“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.826/19
 • Hella Guth: Anekdota
 • Kresba štětcem a tuší, tempera a tužka na papíru, 302 x 410 mm
 • Neznačeno / nedatováno
 • Při spodním okraji tužkou doprovodný text:
 • - Pánové, chci vás upozornit, že ten rámus je slyšet až v přízemí.
 • - A pročpak potom lezete až nahoru?
 • Verso: PH: Guthová Helena Praha IV
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.827/1
 • Hella Guth: Cikánka, (30. léta 20. stol.)
 • Akvarel na papíru, 243 x 233 mm
 • Značeno PD: Hella Guth; nedatováno
 • Verso: PD: „24“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.827/2
 • Hella Guth: Selská svatba (Bauernhochzeit), 1932
 • Akvarel na papíru, 209 x 310 mm
 • Značeno LD: „Bauernhochzeit“; PD: „Hella Guth 1932“
 • Adjustace: podlepeno na archu papíru o rozměru 314 x 460 mm
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.827/3
 • Hella Guth: Vesnice (Dorf), 1932
 • Akvarel a kvaš (tempera?) na papíru, 518 x 417 mm
 • Značeno PD: „Helena Guth 32“; LD: „Dorf“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.827/4
 • Hella Guth: Výroční trh (Jahrmarkt), 1932
 • Akvarel na papíru, 514 x 417 mm
 • Značeno PD: „Hella Guth 32“; LD: „Jahrmarkt“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.827/5
 • Hella Guth: Sedící selka, 1932
 • Akvarel a tempera (kvaš ?) na papíru, 520 x 418 mm
 • Značeno PD: Hella Guth 32
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.827/6
 • Hella Guth: V hostinci (Das Gasthaus), 1932
 • Kresba štětcem a tuší, kolorováno akvarelem, na papíru, 519 x 418 mm
 • Značeno LD: „Der Gasthaus“; PD: „Hella Guth 32“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.827/7
 • Hella Guth: Hráči karet (Finanční transakce?), (počátek 30. let 20. stol.)
 • Kresba štětcem a tuší, kolorovaná akvarelem, na papíru, 332 x 405 mm
 • Značeno LD: „Hella Guth“; nedatováno
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686
 • 77.827/8
 • Hella Guth: Společnost na ulici (Čtveřice / Prostitutky a zákazníci), (kolem r. 1932)
 • Kresba štětcem a tuší, kolorovaná akvarelem, na papíru, 443 x 305 mm
 • Značeno LD: „Hella Guth“; nedatováno
 • Verso: PD: „23“
 • Provenience: akvizice ŽMP z roku 1944, Treuhandstelle, v NK záznam transportního čísla posledního majitele před konfiskací: M 686

2008

Bezúplatně převedeno potomkům rodiny Dr. Emila Freunda

 • Poznámka:
 • Díla označená hvězdičkou jsou vedena na seznamu kulturních památek ČR.
 • 60.540
 • Jan Slavíček, Sorrento (Zátiší s pomeranči a číší vína), 1938, akvarel na papíře, 624 x 498 mm, signováno a datováno LD: Jan Slavíček, Sorento 1938
 • 60.571
 • Emil Filla, Zátiší s podnosem a lahví vína, 1931, olej na plátně, 39 x 55 cm, (rám: 59 x 75 cm), signováno a datováno LD: Emil Filla 31
 • * 60.572
 • Václav Špála, Jižní krajina (Městečko na jadranském pobřeží), 1923, akvarel na papíře, 475 x 627 mm, signováno a datováno PD: V. Špála 23
 • 60.578
 • Jan Bauch, Sedící ženský akt, 1926, olej na plátně, 58,5 x 41 cm (rám: 72,5 x 54,5 cm), signováno PH: Jan Bauch
 • * 60.581
 • Maurice Utrillo, Kostel sv. Petra na Montmartru, 1930, kvaš na papíře, 495 x 653 mm, signováno a datováno PD: Maurice Utrillo, V. Noel 1930 [vánoce 1930]
 • 60.588
 • Bořivoj Žufan, Velká kytice, ca. 1925, akvarel na papíře, 610 x 492 mm, signováno PD: Boř. Žufan
 • * 60.608
 • Paul Signac, Parník na Seině (Ráno u Samois), 1901, olej na plátně, 74 x 92,5 cm (rám: 81,5 x 100 cm), signováno a datováno PD: P. Signac 1901
 • * 60.580
 • Maurice Vlaminck, Cesta vesnicí, 30. léta 20. století, kvaš na papíře, 490 x 640 mm, signováno PD: Vlaminck
 • * 60.618
 • Maurice Vlaminck, Francouzská vesnice v zimě, 30. léta 20. století, kvaš na papíře, 516 x 644 mm, signováno PD: Vlaminck
 • * 60.619
 • Maurice Vlaminck, Cesta francouzskou vesnicí, 30. léta 20. století, kvaš na papíře, 485 x 610 mm, signováno PD: Vlaminck
 • * 60.620
 • Maurice Vlaminck, Francouzská vesnice s rybníkem, 30. léta 20. století, kvaš na papíře, 485 x 570 mm, signováno PD: Vlaminck
 • * 60.537
 • Václav Špála, Ilustrace k “Babičce” Boženy Němcové, 1920, kresba štětcem a tuší na papíře, kolorovaná akvarelem, 315 x 450 mm, signováno a datováno PD: Š 20
 • 60.623
 • Vladimír Sychra, Akt, 1930, olej na plátně, 48.5 x 93,5 cm (rám: 67 x 112 cm), signováno a datováno LD: V. Sychra 30
 • 60.648
 • Vladimír Sychra, Dáma s červenou pláštěnkou, 1937, olej na plátně, 112,5 x 81 cm (rám: 126 x 95 cm), signováno a datováno LL: Sychra 37
 • 60.654
 • Martin Salcman, Akt, 1931, olej na plátně, 55 x 46 cm (rám: 65 x 56 cm), signováno a datováno PD: Salcman 31
 • 60.661
 • Zdenek Rykr, Tanec v kavárně, 1930, olej na plátně, 67 x 82.5 cm (rám: 74,5 x 88,5 cm), signováno a datováno PH: Rykr 30
 • 60.680
 • Oldřich Kerhart, Korsická krajina, 1927, olej na plátně, 63 x 75 cm (rám: 67,5 x 79,5 cm), signováno a datováno LD: O. Kerhart 1927
 • 60.684
 • Alois Moravec, Dvě ženy u stolu (Chambre séparée), 1930, olej na plátně, 48,5 x 63 cm (rám: 73 x 87 cm), signováno a datováno LD: A. Moravec 30
 • * 60.688
 • Cyprián Majerník, Don Quijote a Sancho Panza, po r. 1937, kvaš na papíře, 295 x 440 mm, signováno LD: CM
 • * 60.689
 • Charles Dufresne, Tři akty v zahradě, před 1924, kvaš na papíře, 322 x 417 mm, signováno PD: Dufresne
 • * 60.691
 • Paul Signac, Říční krajina (Lézardrieux), 1927, akvarel na papíře, 272 x 434 mm, signováno a datováno PD: P. Signac 1927
 • 60.692
 • Bořivoj Žufan, Na samotě u lesa, kol. r. 1925, olej na plátně, 65 x 100 cm (rám: 85 x 120 cm), signováno LD: Bořivoj Žufan
 • 60.694
 • Václav Špála, Letovisko, 1936, olej na plátně, 65 x 81,5 cm (rám: 78,5 x 95 cm), signováno a datováno LD: V. Špála 36
 • 60.702
 • Jaroslav Grus, Cesta podzimní krajinou, 1934, olej na plátně, 80,5 x 99,5 cm (rám: 92 x 109,5 cm), signováno LD: J. Grus
 • 60.704
 • Vladimír Sychra, Portrét dívky, 1934, olej na plátně, 65 x 49,5 cm (rám: 80 x 65 cm), signováno a datováno PH: Sychra 34
 • 60.705
 • Maurice Utrillo, Le donjon rue des Veaux, Vire – Calvados, 1932, olej na plátně, 38 x 46 cm (rám: 60.5 x 68,5 cm), signováno a datováno LD: Maurice Utrillo, V. 1932 – Vire ( Calvados), Le donjon rue des Veaux
 • * 60.707
 • Maurice Vlaminck, Krajina, 30. léta 20. století, kresba perem a tuší na papíře, kolorováno akvarelem, 294 x 387 mm, signováno LD: Vlaminck
 • * 60.708
 • André Derain, Hlava mladé ženy, kol. r. 1920, olej na plátně, 35,5 x 27,5 cm, (rám: 35,5 x 27,5 cm), signováno PD: Derain
 • 89.309
 • Otakar Nejedlý: Krajina se zříceninou, kol. r. 1925, olej na plátně, 48,5 x 58,5 cm (rám: 60 x 69,5 cm), signováno PD: O. Nejedlý, nedatováno
 • 97.018
 • Oldřich Koníček, Rybáři v zátoce, 1916, olej na plátně, 55,5 x 66 cm, signováno a datováno LD: Koníček 1916
 • 60.672
 • Emil Pittermann-Longen, Továrna u řeky, 1926, olej na plátně, 58 x 60 cm, signováno PD: E. A. Longen; datováno LH: 1926
 • 27.653/01
 • Otto Gutfreund, Dračky, 1922, terakotový model pro bronzovou plastiku, výška: 32 cm, nesignováno

Bezúplatně převedeno původnímu majiteli z rodiny Kolbenových

 • 27.759
 • Hans Kolben, Zátiší s tulipány ve váze a citrónem, 1941, olej na plátně podlep. na kartonu,
 • 395 x 315 mm, signováno LD: 19 H. K. 41
 • 27.760
 • Hans Kolben, Zátiší se zrcadlem, novinami, kuřáckými proprietami a kyticí polních květů ve
 • váze, 1941, olej na plátně podlep. na kartonu, 535 x 430 mm, signováno LD: 19 H. K. 41
 • 27.762
 • Hans Kolben, Květina na okně, 1941, olej na plátně podlep. na kartonu, 395 x 315 mm,
 • signováno PD: 19 H. K.41
 • 27.763
 • Hans Kolben, Pohled na venkovský kostelík, 1941, olej na lepence, 500 x 395 mm, signováno
 • LD: 19 H. K. 41
 • 27.764
 • Hans Kolben, Pohled na Monte Carlo (dle pohlednice), 1941, olej na lepence, 545 x
 • 655 mm, signováno LD: 19 H. K. 41
 • 27.765
 • Hans Kolben, Pohled na údolí s potokem, 1943, olej na lepence, 650 x 795 mm, signováno
 • LD:19 H. K. 43
 • 27.766
 • Hans Kolben, Zimní krajina s řekou (pohled na několik přízemních domků na břehu zamrzlé
 • řeky ), 1943, olej na lepence, 610 x 825 mm, signováno PD: 19 H.K.43
 • 27.767
 • Hans Kolben, Léto v horách, (1943), olej na lepence, 595 x 830 mm, neznačeno
 • 27.768
 • Hans Kolben, Vila s parkem, (1940), olej na plátně, 655 x 895 mm, signováno LD: H. K.
 • 27.769
 • Hans Kolben, Alpská krajina s klášterem, (1940), olej na plátně, 825 x 695 mm, nesignováno
 • 27.770
 • Hans Kolben, Pohled na alpské městečko na břehu jezera, (1935), olej na plátně podlep. na
 • kartonu, 465 x 635 mm, signováno LD: H.Kolben
 • 27.771
 • Hans Kolben, Pohled na zahradu se zeleninovými záhony přiléhající k venkovskému stavení,
 • olej na plátně podlep. na kartonu, 495 x 395 mm, nesignováno
 • 27.772
 • Hans Kolben, Zahrada se slunečnicemi na předměstí, 1941, olej na lepence, 500 x 400 mm,
 • signováno LD: 19 HK 41
 • 27.776
 • Hans Kolben, Zátiší s květinami v kulaté váze, (1940), olej na lepence, 440 x 320 mm,
 • nesignováno
 • 27.777
 • Hans Kolben, Horská cesta, (1940), olej na plátně, 460 x 560 mm, nesignováno
 • 27.778
 • Hans Kolben, Selská stavení u jezera, (1940), olej na plátně podlep. na kartonu, 395 x 495
 • mm, nesignováno
 • 27.779
 • Hans Kolben, Pohled na Karlovy lázně v Praze, (1940), olej na plátně, 550 x 410 mm,
 • nesignováno
 • 27.780
 • Hans Kolben, Pohled na venkovský kostelík, (1940), olej na plátně podlep. na kartonu, 500 x
 • 685 mm, nesignováno
 • 27.781
 • Hans Kolben, Pohled z domu Bellevue na pravém břehu Vltavy na Novotného lávku, (1940),
 • olej na plátně podlep. na kartonu, 495 x 395 mm, nesignováno
 • 27.784
 • Hans Kolben: Skalnatá krajina, (1940), olej na plátně, 565 x 780 mm, nesignováno
 • 27.810
 • E. Čihák, Portrét staršího muže z rodiny Kolbenových, 1907, olej na plátně, 635 x 470 mm
 • 27.811
 • E. Čihák, Portrét starší dámy z rodiny Kolbenových, 1907, olej na plátně, 635 x 470 mm
 • 73.001
 • Max Kopf, Svatý grál, 1921, olej na plátně, 1430 x 1310 mm, signováno PD: M. Kopf 21

2006

Bezúplatně převedeno dědicům Dr. Emanuela Herrmanna a Margit Herrmannové

 • 079.573
 • C[arl] Vogl, Portrét starší ženy s modlitební knihou, 1845, olej na plátně, 655 x 520 mm, signováno při pravém okraji: C. Vogl 1845
 • 082.133
 • C[arl] Vogl: Podobizna muže, 1845, olej na plátně, 655 x 520 mm, signováno při pravém okraji: C. Vogl 1845
 • Resitutováno původnímu majiteli z rodiny Kolbenových
 • 027.813
 • Adolf Wiesner, Portrét Malvíny Kolbenové, 1917, olej na plátně, 1140 x 915 mm, signováno a datováno LD: Ad. Wiesner 1917
 • 027.814
 • Adolf Wiesner, Portrét Ing. Emila Kolbena, 1920, olej na plátně, 1400 x 940 mm, signováno a datováno PD: Ad. Wiesner 1920

1998

Bezúplatně převedeno dědicům Gustava a Marty Beerových z Prahy

 • 027.189
 • Maxim Kopf, Portrét mladé dámy, 1928, olej na plátně, 900 x 650 mm, signováno PD: M. Kopf 28
 • 027.200
 • Neznámý autor: Portrét muže se světle hnědým knírem, olej na plátně, 710 x 500 mm, neznačeno
 • 027.307
 • Adolf Henke, Bronzový reliéf poprsí muže s bradkou a brýlemi, 1916, dřevo / bronz, 220 x 160 mm, signováno PD

1996

Bezúplatně převedeno dědicům Bedřicha Fritty

 • 174.001
 • Odcházející transport, (vlevo budova Hannoverských kasáren a hradba)
 • kresba měkkou tužkou kolorovaná akvarelem, nažloutlý papír z náčrtníku, 100 x 135, neznačeno
 • 174.002
 • Odcházející transport s naloženým vozem, kresba měkkou tužkou, štětcem a tuší, nažloutlý papír z náčrtníku, 100 x 135, neznačeno, nad vyobrazením přípis tužkou: Transport D, K
 • 174.003
 • Sady u pekárny v Terezíně, akvarel, nažloutlý papír z náčrtníku 100 x 135, neznačeno
 • 174.004
 • Tři muži s povozem masa, kresba uhlem kolorovaná akvarelem, lavírovaná, nažloutlý papír z náčrtníku 100 x 135, neznačeno, dole připsáno tužkou „Maso“
 • 174.005
 • Tři odpočívající postavy sedící na zavazadlech, kresba tužkou, štětcem a tuší, nažloutlý papír z náčrtníku, 100 x 135, značeno vpravo dole
 • 174.006
 • Dvě studie, perokresba černou tuší v obdélném orámování na bílém tužším papíře (list vytržený z náčrtníku), 143 x 200, neznačeno
 • 174.007
 • Tři postavy před hradební zdí, perokresba černou tuší na bílém tužším papíře vytrženého z náčrtníku, 143 x 200, neznačeno
 • 174.008
 • Skica stojícího muže před skupinou stojících postav na zemi, perokresba černou tuší, 143 x 200, neznačeno, list vytržený u náčrtníku
 • 174.009
 • Přípravná studie pro kresbu „Dětský domov“, perokresba černou tuší, 143 x 200, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.010
 • Dva náčrty mužské postavy, perokresba černou tuší, 143 x 200, papír vytržen z náčrtníku
 • 174.011
 • Studie ke kresbě „Nemocnice v biografu“, perokresba černou tuší, 143 x 200, neznačeno, papír vytržený z náčrtníku
 • 174.012
 • Studie ke kresbě „Nemocnice v biografu“, perokresba černou tuší, 143 x 200, list vytržený z náčrtníku
 • 174.013
 • Studie ženských hlav a postav, perokresba – sepie, 143 x 200, neznačeno
 • 174.014
 • Portrét staré ženy, perokresba – sepie, 185 x 120, neznačeno, papír vytržený z náčrtníku
 • 174.015
 • Dvě studie skupin postav, kresba tužkou, 220 x 152, neznačeno
 • 174.016
 • Studie postav v transportu, perokresba – černá tuš, 290 x 203, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.017
 • Oboustranná kresba, chamois papír vytržený z náčrtníku, 290 x 203, neznačeno
 • avers: Stará žena, kresba rudkou
 • revers: Několik postav z transportu, kresba rudkou
 • 174.018
 • Figurální studie (Dlouhá postava staršího člověka opírajícího si v sedě levou rukou hlavu)
 • kresba rudkou, 290 x 203, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.019
 • Oboustranná kresba
 • avers: Studie postav v transportu
 • revers: Architektonická studie – Terezínské hradby
 • kresba rudkou, 290 x 203, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.020
 • Lidé ve sklepení, kresba uhlem, 210 x 298, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.021
 • Škrábání brambor, kresba uhlem, 210 x 298, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.022
 • Čtyři náčrty, perokresba – černá tuš, 292 x 208, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.023
 • Dvě studie k „Potopě“ a „Bubnu smrti“, perokresba – černá tuš, 292 x 206, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.024
 • Pět studií, perokresba – černá tuš, 210 x 290, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.025
 • Studie: „Věž smrti“, „Supi v Terezíně“, perokresba – černá tuš, list vytržený z náčrtníku
 • 174.026
 • Pět skic, perokresba – černá tuš, 290 x 210, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.027
 • Sedm studií, perokresba – černá tuš, 290 x 210, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.028
 • Dva náčrty, perokresba – černá tuš, 292 x 210, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.029
 • Studie ke kresbě „Buben smrti“, perokresba – černá tuš, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.030
 • Čtyři náčrty, kresba tužkou, kolorovaná akvarelem, 206 x 287, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.031
 • Osm studií, perokresba – černá tuš, 275 x 209, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.032
 • Tři náčrty a poznámky, perokresba – černá tuš, 277 x 209, list vytržený z náčrtníku
 • 174.033
 • Anatomická studie a náčrt ke kresbě „Modlitebna a Varieté“ – černá tuš, 277 x 209, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.034
 • Odchod transportu, rozmývaná kresba uhlem, barevnými křídami a akvarelem, 282 x 204, neznačeno, papír vytržený z náčrtníku
 • 174.035
 • Odvážení rakví, kresba štětcem a křídou, kolorováno akvarelem, 282 x 204, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174. 036
 • Prázdná ubikace, kresba uhlem a křídou, 282 x 204, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.037
 • Drhnutí podlahy – studie, kresba uhlem a křídou, 282 x 204, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.038
 • Svatba, kresba uhlem, 282 x 204, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.039
 • Polské děti (Tábor pro děti přišlé z Bialystoku), perokresba – černá tuš, 220 x 300, neznačeno
 • 174.040
 • Fantastická studie, perokresba – černá tuš, 220 x 300, neznačeno,
 • 174.041
 • Domky z karet, perokresba – černá tuš, 220 x 300, neznačeno
 • 174.042
 • Náčrt, lavírovaná perokresba, 297 x 220, neznačeno, 105/68
 • 174.043
 • Studie sedícího muže, kolorovaná perokresba, 297 x 220, neznačeno,
 • 174.044
 • Fantasie, kresba štětcem a tuší, 220 x 297, neznačeno
 • 174.045
 • Starci před transportem, kolorovaná perokresba, 203 x 267, neznačeno,
 • 174.046
 • Studie – Pokoj, perokresba – inkoust, 115 x 121, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.047
 • Studie – perokresba – inkoust, 183 x 120, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.048
 • Náčrty, kresba tužkou, 790 x 208, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.049
 • Typologické studie mužských hlav, kresba tužkou, 215 x 115, neznačeno
 • 174.050
 • Studie – Márnice, perokresba – černá tuš, 198 x 143, neznačeno, list vytržený z náčrtníku
 • 174.051
 • Čtyři náčrty, kresba tužkou, 220 x 115, neznačeno
 • 174.052
 • Figurální studie, kresba tužkou, 218 x 148, neznačeno
 • 174.053
 • Sedící žena v plášti, akvarel, 235 x 202, list vytržený z náčrtníku
 • 174.054
 • Příchod transportu, kresba tužkou, 151 x 230, neznačeno – atribuce sporná
 • 174.055
 • Karikatura, perokresba na útržku papíru, 120 x 150, neznačeno
 • 174.056
 • Jezdecká kasárna
 • Vchod do jezdeckých kasáren, kresba tužkou
 • Dva zástupy před branou Jezdeckých kasáren, kresba perem a tuší 297 x 225
 • 174.057
 • Studie mužských postav, lavírovaná perokresba, neznačeno
 • 174.058
 • Sál IV, kresba tužkou, 228 x 312, neznačeno
 • 174.059
 • Čtyři studie („Buben smrti“), perokresba – tuš, 310 x 219, neznačeno
 • 174.060
 • Herci, kolorovaná perokresba, 218 x 297, neznačeno
 • 174.061
 • Dětské kočárky, lavírovaná perokresba, 248 x 305, neznačeno
 • 174.062
 • Brána do ghetta, kresba štětcem a tuší, 333 x 251, neznačeno
 • 174.063
 • Pekárenské komíny, kolorovaná perokresba, 248 x 338, neznačeno
 • 174.064
 • Brána ghetta, neznačeno
 • 174.065
 • Terezínský motiv, kresba štětcem a tuší, 250 x 332, neznačeno
 • 174.066
 • Život na dvoře, perokresba – černá tuš, 325 x 248, neznačeno
 • 174.067
 • Plot před „Cvokárnou“, lavírovaná perokresba – černá tuš, 325 x 250, neznačeno
 • 174.068
 • Portrét staré ženy, lavírovaná perokresba – černá tuš, 320 x 250, neznačeno
 • 174.069
 • Před transportem, lavírovaná perokresba, černá tuš, 323 x 250
 • 174.070
 • Sedící žena, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 333 x 250, neznačeno
 • 174.071
 • Brána do ghetta, kolorovaná kresba uhlem, 326 x 250, neznačeno
 • 174.072
 • Jezdecká kasárna, kresba štětcem a tuší, 248 x 325, neznačeno
 • 174.073
 • Nádvoří, lavírovaná perokresba – modrý inkoust, 340 x 255, neznačeno
 • 174.074
 • Portrét muže, 340 x 250, lavírovaná kresba štětcem a tuší, neznačeno
 • 174.075
 • Pekárna v Terezíně, kresba tužkou, 337 x 250, neznačeno
 • 174.076
 • Profil mužské hlavy, kresba tužkou, 338 x 250, neznačeno
 • 174.077
 • Zahrada mezi hradbami, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 335 x 250, neznačeno
 • 174.078
 • Náčrty, oboustranná kresba, kresby tužkou a perokresby
 • 174.079
 • Terezínské dvory, kresba tužkou, 335 x 250, neznačeno
 • 174.080
 • Studie terezínských kasáren, kresba tužkou, 325 x 250, neznačeno
 • 174.081
 • Dráha vedoucí do ghetta, lavírovaná kresba štětcem a tuší – kolorovaná akvarelem, 252 x 322, neznačeno
 • 174.082
 • Nástup pracovní skupiny, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 256 x 327, neznačeno
 • 174.083
 • Odpočinek, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 248 x 338, neznačeno
 • 174.084
 • Kontrasty – divadlo, lavírovaná perokresba, 241 x 348, neznačeno
 • 174.085
 • Divadlo, lavírovaná perokresba, 250 x 350, neznačeno
 • 174.086
 • Ubikace, perokresba – černá tuš, 287 x 377, značeno v levém horním rohu: Fritta
 • 174.087
 • Mužské ubikace v Sudetech, perokresba - černá tuš, 378 x 285, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.088
 • Slepci, perokresba – černá tuš, 282 x 376, značeno v levém horním rohu: Fritta
 • 174.089
 • „Cvokárna“, perokresba – černá tuš, 373 x 275, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.090
 • Transport, přicházející do Terezína, perokresba – černá tuš, 285 x 382, značeno v pravém horním rohu: Fritta
 • 174.091
 • Dvůr v Sudetských kasárnách, kresba tuší, perem a štětcem, 285 x 382, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.092
 • Tři náčrty, lavírovaná perokresba, 386 x 278, neznačeno
 • 174.093
 • Tři náčrty, lavírovaná perokresba, 390 x 275, neznačeno
 • 174.094
 • Studie k „Varieté“, lavírovaná perokresba, 389 x 275, neznačeno
 • 174.095
 • Studie, kolorovaná perokresba, 386 x 275, neznačeno
 • 174.096
 • „Šlojska“, kolorovaná perokresba, 389 x 275, neznačeno
 • 174.097
 • Tři náčrty, lavírovaná perokresba, 390 x 278, neznačeno
 • 174.098
 • Dva náčrty, lavírovaná perokresba – sepie, neznačeno
 • 174.099
 • Dva náčrty, lavírovaná perokresba – sepie, 388 x 273, neznačeno
 • 174.100
 • Tři náčrty, 390 x 275, perokresba – černá tuš, neznačeno
 • 174.101
 • Dva náčrty, perokresba – černá tuš, 390 x 276, neznačeno
 • 174.102
 • Dvě studie, lavírovaná perokresba – sepie, 388 x 275, neznačeno
 • 174.103
 • Posluchači, lavírovaná perokresba, 380 x 335, neznačeno
 • 174.104
 • Osm náčrtů ke kresbě „Film a realita“, perokresba, neznačeno
 • 174.105
 • Dvě studie, lavírovaná perokresba, 398 x 290, neznačeno
 • 174.106
 • Šest studií, lavírovaná perokresba, 390 x 303, neznačeno
 • 174.107
 • Tři náčrty ze stavby železnice, perokresba – černá tuš, 422 x 300, neznačeno
 • 174.108
 • Pět náčrtů, neznačeno, na rubu nápis: Přechod vyhrazený pro Němce
 • 174.109
 • Šest studií, lavírovaná perokresba, kresba tužkou, 300 x 441, neznačeno
 • 174.110
 • Jedenáct náčrtů, perokresba – černá tuš, neznačeno
 • 174.111
 • Tři náčrty, lavírovaná perokresba, 435 (158) x 315 (182), neznačeno
 • 174.112
 • Tři náčrty, perokresba – černá tuš, studie ke kresbě „Život prominenta“, 422 x 300, neznačeno
 • 174.113
 • Náčrty, perokresba – černá tuš, 297 x 410, neznačeno
 • 174.114
 • Čtyři studie, perokresba – černá tuš, 415 x 282, neznačeno
 • 174.115
 • Fantasie „Buben smrti“, perokresba – černá tuš, 438 x 310, neznačeno
 • 174.116
 • Čtyři studie, lavírovaná perokresba, 440 x 300, neznačeno
 • 174.117
 • Studie ke kresbě „Varieté“, perokresba – černá tuš, 440 x 303, neznačeno
 • 174.118
 • Studie města fronty na jídlo, lavírovaná perokresba, 440 x 300, neznačeno
 • 174.119
 • Márnice, lavírovaná perokresba, 440 x 300, neznačeno
 • 174.120
 • Tři náčrty, perokresba – černá tuš, 440 x 300, neznačeno
 • 174.121
 • Stará žena, lavírovaná perokresba, 455 x 334, neznačeno
 • 174.122
 • Plot z ostnatého drátu, lavírovaná perokresba, 445 x 340, neznačeno
 • 174.123
 • Pekárenské komíny, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 316 x 474, neznačeno
 • 174.124
 • Fantasie – Věž smrti, perokresba – černá tuš, 465 x 338, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.125
 • Na dvoře, lavírovaná perokresba, 470 x 323, neznačeno
 • 174.126
 • Israel a Sarah, kresba štětcem a tuší, 367 x 481, značeno vpravo dole: Fritta
 • 174.127
 • Ubikace starých v Kavalírce, lavírovaná kresba tuší, perem a štětcem, 474 x 360, značeno: Terezín 1943
 • 174.128
 • Zatčení, lavírovaná perokresba, 375 x 490, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.129
 • Terezínské zátiší, lavírovaná kresba tuší a štětcem, 510 x 382, neznačeno
 • 174.130
 • Opuštěná zavazadla, perokresba – černá tuš, 365 x 570, značeno v pravém dolním rohu: Fritta (Terezín 1942)
 • 174.131
 • Ilustrace – Volání o pomoc, (Potopa, perokresba – černá tuš, 394 x 553, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.132
 • Dětský domov, lavírovaná perokresba, 588 x 420, neznačeno
 • 174.133
 • Hradba ghetta, lavírovaná kresba štětcem, 435 x 590, neznačeno
 • 174.134
 • Dílna válečné výroby, kresba tuší, štětcem a perem, 430 x 585, neznačeno
 • 174.135
 • Ghetto, perokresba – černá tuš, 590 x 435, značeno vpravo dole: Fritta
 • 174.136
 • Fantasie – Potopa, lavírovaná kresba štětcem a tuší, 420 x 583, neznačeno
 • 174.137
 • Sklad nábytku, lavírovaná perokresba, 415 x 590, neznačeno
 • 174.138
 • Noční transport v ghettu, lavírovaná perokresba, 423 x 590, neznačeno
 • 174.139
 • Jediný dopravní prostředek, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 417 x 596, neznačeno
 • 174.140
 • Fantasie II., perokresba – černá tuš, 400 x 583, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.141
 • Kartářka, lavírovaná perokresba, 587 x 422, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.142
 • Pohřeb, lavírovaná perokresba, 439 x 600, neznačeno
 • 174.143
 • Kavárna, perokresba – černá tuš, 443 x 605, značeno v levém dolním rohu: Fritta (Terezín 1943)
 • 174.144
 • Film a skutečnost, perokresba – černá tuš, 440 x 600, značeno v levém dolním rohu: Fritta
 • 174.145
 • Divadlo na půdě, 485 x 715, neznačeno (Terezín 1943)
 • 174.146
 • Transport opouští ghetto, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 484 x 708, neznačeno
 • 174.147
 • Ubikace na půdě, kresba perem, štětcem a tuší, 480 x 704, neznačeno
 • 174.148
 • Pohled na Terezín, lavírovaná perokresba, 483 x 705, neznačeno
 • 174.149
 • Ubikace v bývalém obchodě, lavírovaná perokresba, 474 x 703, neznačeno
 • 174.150
 • Odpočinek, kresba perem, štětcem a tuší, 482 x 773, při pravém okraji: Fritta
 • 174.151
 • Představení v ubikaci, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 482 x 741, značeno v levém dolním rohu: Fritta
 • 174.152
 • Modlitebna a divadlo, perokresba – černá tuš, 475 x 765, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.153
 • Nástup do práce, lavírovaná kresba štětcem, 522 x 713, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.154
 • Život prominenta (Herbert Panger), perokresba – černá tuš, 585 x 765, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.155
 • Varieté, lavírovaná perokresba, 570 x 845, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.156
 • Přicházející transport, lavírovaná perokresba, 572 x 851, značeno
 • 174.157
 • Ubikace na půdě, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 574 x 852, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.158
 • Život v Terezíně, lavírovaná perokresba, 575 x 857, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.159
 • Podzim, kresba perem štětcem a tuší, 570 x 850, neznačeno
 • 174.160
 • Kulisy pro mezinárodní komisi, perokresba – černá tuš, 570 x 845, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.161
 • Ohrazený park pro Němce, perokresba – černá tuš, 595 x 940, značeno
 • 174.162
 • Života a smrt na dvoře, kresba štětcem, perem a tuší, 610 x 870, značeno
 • 174.163
 • Transport čekající na odchod do Polska, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 703 x 970, značeno v pravém rohu nahoře: Fritta
 • 174.164
 • Stěhování čtyř tisíc mužů za jediný den, perokresba – černá tuš, 700 x 960, značeno v levém dolním rohu: Fritta
 • 174.165
 • Fantasie – Konec Terezína, kresba tuší kolorovaná akvarelem a barevnými křídami, 745 x 1055, značeno v pravém dolním rohu: Fritta
 • 174.166
 • Náčrtník I., o 35 listech, bílí kreslicí papír, přední list šedý, 205 x 142, neznačeno
 1. Titulní list
 2. Zástup procházející ulicí (uhel, tuš, lavírováno)
 3. První dvůr Magdeburských kasáren (kresba uhlem kolorovaná sépií, lavírováno)
 4. Čtyři muži ve frontě na jídlo (lavírovaná perokresba tuší)
 5. Žena sedící u zavazadla (kolorovaná kresba tuší)
 6. Portrét mladého muže v čepici (hnědá křída)
 7. Portrét staré ženy (lavírovaná perokresba)
 8. Portrét staré ženy v šátku (perokresba)
 9. Dvě děti u vchodu do dvora (perokresba sepií)
 10. Transport v ulicích (kresba křídou)
 11. Muž a žena se zavazadly na zádech (kresba uhlem)
 12. Portrét dívky v šátku (kresba rudkou)
 13. Portrét starého muže v čepici a brýlích (kresba uhlem)
 14. Dvůr magdeburských kasáren (kresba uhlem)
 15. Sedm mužů čtoucích noviny (lavírovaná perokresba tuší)
 16. Šachisté (kresba uhlem a tuší, lavírováno)
 17. Žena s dítětem u zamřížovaného okna (kresba uhlem)
 18. Zástup lidí na dvoře kasáren (kresba uhlem)
 19. Muž a hoch odpočívající při odchodu do transportu (kresba uhlem)
 20. Žena v dlouhé chodbě (černá mastná křída)
 21. Koncert (černá mastná křída)
 22. Portrét muže (perokresba sépií)
 23. Děti hrající si s míčem (mastná černá křída)
 24. Dva stromy před branou Terezína (barevné křídy)
 25. Volné prostranství blízko pekáren (barevné křídy)
 26. Myjící se muž (perokresba tuší)
 27. Starý muž s pytlem na zádech (perokresba inkoustem)
 28. Ubikace (perokresba inkoustem)
 29. Portrét sedícího muže s brýlemi (perokresba inkoustem)
 30. Píšící muž v klobouku (perokresba inkoustem)
 31. Studie stojící ženské postavy (perokresba inkoustem)
 32. Dva náčrtky – a) Transport; b) Portrét muže v čepici
 33. Fantasie – studie města (perokresba tuší)
 34. Muž s knihou (mastná křída)
 35. Karikatura muže s ptačím tělem (kresba tužkou n reversu listu) (na aversu: Pokoj)
 • 174.167
 • Náčrtník II., o 42 listech, žlutý kreslicí papír, 290 x 205, neznačeno
 1. U Magdeburských kasáren (kresba perem a sepií)
 2. Příkopy za ghettem (perokresba tuší)
 3. Příkopy za ghettem (perokresba tuší)
 4. Brána u kovárny v pozadí se stromem (perokresba tuší)
 5. Vyhlídka na splavové mlýny (kresba mastnou křídou)
 6. Studie keře (kresba mastnou křídou)
 7. Hradby za městem (kresba mastnou křídou)
 8. Skupina lidí na dvoře (lavírovaná kresba uhlem)
 9. Skupina lidí v klenuté místnosti se zamřížovaným oknem (kresba štětcem a tuší)
 10. Tři náčrtky (kresba štětcem a tuší)
 11. Vůz se zavazadly tlačený osmi lidmi (kresba mastnou křídou)
 12. Dva náčrtky s nápisy: Hamb. pohřeb, „Hannover Fenster Schleusse“ (kresba mastnou křídou)
 13. Stará žena a čísla (kresba mastnou křídou)
 14. Tři náčrtky: Mrtvé město; Zeď, domy, perspektiva;Smrt, dítě, život (kresba mastnou křídou)
 15. Hradby
 16. Čtyři náčrtky: Ulice starých žen a mužů; Žena; Synagoga; Dítě a stavba (kresba mastnou křídou)
 17. Konstrukce (tužka)
 18. Tři náčrtky: Kavalier; Blázinec, (kresba tužkou)
 19. Řezník (kresba tužkou)
 20. Dva náčrtky: Zeď; Kavalier (mastná křída)
 21. Tři náčrtky: Muž u brány; Žena v místnosti; Interiér
 22. Dva náčrtky: Portrét ženy + Fronta na jídlo
 23. Dva náčrtky: Stromy; Komposice s nápisem „Foto“
 24. Dva náčrty z kompozice města
 25. Pohled na město – dvory (kresba mastnou křídou)
 26. Klenby (kresba mastnou křídou)
 27. Dva náčrtky architektur (kresba mastnou křídou)
 28. Dva náčrtky architektur (kresba mastnou křídou)
 29. Schodiště, interiér (kresba mastnou křídou)
 30. Terezínské dvory I. (kresba tužkou)
 31. Terezínské dvory II. (kresba tužkou)
 32. Terezínské dvory III. (kresba tužkou)
 33. Terezínské dvory IV. (kresba tužkou)
 34. Terezínské dvory V. (kresba tužkou)
 35. Dva náčrtky označené: a) K. Kalous, Kolonial
 36. Strasse, Atelier, Begrabnis, Junge Frau und Mann
 37. Dva náčrtky (kresba tužkou)
 38. Oboustranná kresba – avers: Dělníci (kresba tužkou) revers: Portrét staré ženy (kresba tužkou)
 39. Dělníci
 40. Oboustranná kresba – avers: Dělníci revers: Tři muži při stavbě baráků
 41. Muži při stavbě baráků (kresba štětcem)
 • 174.168
 • Náčrtník III., o 23 listech bílého tenkého papíru, 298 x 225, neznačeno
 1. Dva náčrty: Průvod transportovaných u hradební zdi, Zástup u zamřížovaného okna (akvarel)
 2. Lidé za plotem (kresba mastnou křídou)
 3. Náčrt k Zábavě na ubikaci (kresba mastnou křídou)
 4. Studie ke kresbě „Kulisy pro mezinárodní komisy“ (kresba mastnou křídou)
 5. Pracovní skupina opouští sudetská kasárna
 6. Tři náčrtky (kresba mastnou křídou)
 7. Čtyři náčrtky
 8. Odvoz rakví (kresba mastnou křídou)
 9. Studie k „Divadlu na půdě“ (kresba mastnou křídou)
 10. Zátiší (kresba mastnou křídou)
 11. Studie k „Jedinému dopravnímu prostředku“ (nmastná křída)
 12. Skica tužkou
 13. Tři náčrtky označené „Schatten“
 14. Nečitelný náčrtek
 15. Tři náčrtky: „Platz“, „Kafeehaus“, „Dům 402“
 16. Pět studií architektur na terezínském náměstí (kresba tužkou)
 17. Sedm náčrtků
 18. Šest náčrtků
 19. Pět náčrtků (kresba tužkou)
 20. Čtyři náčrtky (jeden z nich – „Blázinec“), (kresba tužkou)
 21. Šest náčrtků
 22. Šest náčrtků tužkou (jeden z nich studie k „Domu z karet“)
 23. Studie lidských hlav (kresba tužkou + perokresba)
 • 174.169
 • Terezínská nemocnice v bývalém biografu, lavírovaná kresba perem, štětcem a tuší, 585 x 865, neznačeno
 • 174.170
 • Nouzová ubikace Kavalírka, perokresba – černá tuš, 280 x 380, značeno: Fritta

1991

Bezúplatně převedeno původnímu majiteli

 • 095.351
 • A. Kurka, Pletoucí žena se psem, olejomalba na dřevě, 660 x 410 mm, signováno PD: A. Kurka 27

Knihy bezúplatně převedené ze sbírek Židovského muzea v Praze původním majitelům nebo jejich právním nástupcům

2023

 • Bezúplatně převedeno potomkům Hugo Friedmanna

 • Sg. 14.227
  Schneffler, Karl: Bildnisse aus drei Jahrhunderten der alten Deutschen und Niederländischen Malerei, Leipzig [1939]
   
  Sg. 14.229
  Der Stille Garten: Deutsche Maler des ersten und zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts, Leipzig [1920]
   
  Sg. 14.254a, př. č. 71/1425
  Lill, Georg: Deutsche Plastik, Berlin 1925
   
  Sg. 14.391
  Hausenstein, Wilhelm: Vom Geist des Barock, München 1924
   
  Sg. 14.435, př. č. 162.399
  Woermann, Karl: Katalog der Königlichen Gemäldegalerie zu Dresden, Dresden 1899
   
  Sg. 14.497
  Simmel, Georg: Rembrandt, Leipzig 1919
   
  Sg. 14.546
  Gemälde und Zeichnungen von Arnold Boecklin, Berlin 1927
   
  Sg. 14.567
  Liebermann, Max: Jozef Israels, Berlin 1918
   
  Sg. 14.585
  Philippi, Adolf: Florenz, Leipzig 1915
   
  Sg. 14.620
  Glaser, Curt: Die Graphik der Neuzeit, Berlin 1923
   
  Sg. 14.631
  Bilder fran Avdelningen för de Hörge Standen, Stockholm 1924
   
  Sg. 14.635, př. č. 162.329
  Rijksmuseum: Führer mit Abbildungen, Amsterdam 1930
   
  Sg. 14.655, př. č. 162.431
  Justi, Ludwig: Verzeichnis der Schack-Galerie, München 1925
   
  Sg. 41.230, př. č. 151.960
  Schwarz, Karl: Die Juden in der Kunst, Wien 1936
   
  Sg. 43.116, př. č. 154.452
  Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift, Stuttgart 1937
   
  Sg. 44.261, př. č. 155.672
  Donath, Adolf: Psychologie des Kunstsammelns, Berlin 1917
   
  Sg. 45.308, př. č. 156.661
  Die Biblia pauperum: Deutsche Ausgabe 1471, 1906

  Sg. 48.656/1, př. č. 159.530
  Galliner, Arthur: Max Liebermann der Künstler und der Führer, Frankfurt am Main 1927
   
  Sg. 50.660, př. č. 161.070
  Kretschmer, Ernst: Geniale Menschen, Berlin 1931
   
  Sg. 52.897, př. č. 169.505
  Wischnitzer-Bernstein, Rahel: Symbole und Gestalten der jüdischen Kunst: mit 6 farbigen Tafeln und 81 Abbildungen, Berlin 1935
   
  Sg. 57.442, př. č. 64/6099
  Liebermann, Max: Die Phantasie in der Malerei, Berlin 1916
   
  Sg. P 0326/1903-1906, 1909, 1913, 1927-1933, př. č. 159.227
  Notizbasblatt der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler (E.V.) zu Frankfurt a. M., Frankfurt a. M. 1903-06, 1909, 1913, 1927-33

2008

Bezúplatně převedeno potomkům rodiny Naftali Zvi Kartagenera

 • sign. 19.645, inv. č. 117.261
 • Torat Šim´on, Mukačevo 1934
 • sign. 21.423, inv. č. 118.776
 • Sefer ha-chajim, Krakov 1923
 • sign. 21.672, inv. č. 119.036
 • Sefer chovot ha-levavot, Vilna 1928
 • sign. 35.491, inv. č. 145.999
 • Tora: Šemot, Lemberg 1878
 • sign. 35.612, inv. č. 146.120
 • Tora: Dvarim, Lemberg 1878
>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]