Kurz průvodce Židovského muzea v Praze

Oddělení pro vzdělávání a kulturu (OVK ŽMP) každoročně pořádá dva třídenní kurzy Průvodce ŽMP a dva jednodenní opakovací kurzy. Účastníci kurzu se v jeho průběhu podrobně seznámí nejen s expozicemi ŽMP, ale i s následujícími tématy:

 • Dějiny Židů se zvláštním zřetelem na dějiny Židů v Čechách a na Moravě
 • Tradice a zvyky Židů
 • Dějiny antisemitismu a holocaust/šoa
 • Historie Židovského muzea a Židovské obce v Praze
 • Židovská kultura 20. století

Kurz průvodce Židovského muzea v Praze
 

 • Termín: 4. – 6. 11. 2024

 • Maximální kapacita kurzu: 30 posluchačů
 • Veškerá výuka je vedena v českém jazyce, v češtině se skládá i závěrečný test.
 • Nahrávání přednášek není dovoleno.
 • Pořizování snímků je dovoleno pouze při instruktážích v expozicích ŽMP.

Základní literatura:

 • Putík A., Dějiny Židů v českých zemích v 10.–18. století, 2015, 108 s.;
 • Kosáková, E., Slovník judaik, 2006, 142 s.;
 • Veselská M., Archa paměti, 2012, 287 s.;
 • Pavlát, L., ed., Židé, dějiny a kultura, 2005, 160 s.

Více informací najdete zde.

Pokud se chcete účastnit kurzu Průvodce ŽMP, je nutné:

1. Poslat vyplněnou přihlášku elektronicky do OVK ŽMP nejpozději týden před konáním kurzu.
2. Zaplatit poplatek - cena pro rok 2023 je stanovena ve výši 4 000 Kč. Platbu je nutné uhradit převodem na účet 10426398/6200 (do poznámky uveďte „Kurz Průvodce ŽMP a Vaše jméno“) nejpozději týden před začátkem kurzu. Po dohodě lze uhradit i v hotovosti v pokladně OVK ŽMP.

Licenci Průvodce ŽMP obdržíte 14 dnů po úspěšném složení závěrečného písemného testu na adrese U Staré školy 1, 110 00 Praha 1.

Opakovací kurz před testem:

 • Termín bude upřesněn.

Opakovací intenzivní kurz je určen absolventům třídenního kurzu Průvodce ŽMP, kteří se chystají skládat poprvé či opakovaně písemný test. Tento opakovací kurz ve zrychlené podobě obsáhne všechna témata zahrnutá ve standardním třídenním kurzu, včetně expozic ŽMP, a měl by sloužit k ujasnění pochybností a utvrzení se v nastudovaných informacích. Průvodci budou moci nahlédnout do svých testů, které složili neúspěšně, a lektoři Oddělení pro vzdělávání a kulturu jim budou celý den k dispozici k zodpovězení dotazů. Cílem kurzu je připravit průvodce na úspěšné složení testu.

Pokud se chcete účastnit opakovacího kurzu, je nutné:

1. Přihlásit se emailem v OVK ŽMP nejpozději týden před konáním kurzu
2. Zaplatit poplatek - cena pro rok 2023 je stanovena ve výši 1 200 Kč. Platbu je nutné uhradit převodem na účet 10426398/6200 (do poznámky uveďte „Opakovací kurz Průvodce ŽMP a Vaše jméno“) nejpozději týden před začátkem kurzu. Po dohodě lze uhradit i v hotovosti v pokladně OVK ŽMP. Licenci obdržíte po úspěšném složení závěrečného písemného testu.

Termíny závěrečných testů:


29. 2. 2024
11. 3. 2024

Testy vždy začínají ve 13:00 hodin a konají se na adrese Maiselova 15, 110 00 Praha 1.


Pokud se chcete složit závětečný test Průvodce ŽMP, je nutné:

 1. absolvovat základní třídenní kurz Průvodce ŽMP

 2. Přihlásit se přes registrační formulář na jeden z vyhlášených termínů

 3. 1. test je pro účastníky kurzu zdarma. Pokud zájemce skládá test opakovaně, je test zpoplatněn poplatkem 300 Kč.

 

Přihláška na test

 
 
 
 
 

Odesláním přihlášky potvrzuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé a přesné. Současně dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby moje osobní údaje byly zpracovány a po dobu trvání mého členství uchovány v databázi Společnosti přátel Židovského muzea v Praze. Poskytnuté osobní údaje nesmí být bez mého souhlasu poskytnuty žádné třetí straně.

Ochrana proti spamu (CAPTCHA)
Potvrďte prosím, že nejste robot opsáním znaků z obrázku.

Kurzy a testy se konají na adrese

Oddělení pro vzdělávání a kulturu Praha
Maiselova 15, 110 00 Praha 1
education@jewishmuseum.cz
+420 222 749 350

>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]