Památník obětí šoa Z ČESKÝCH ZEMÍ

Památník se nachází v prostorách Pinkasovy synagogy

Náhrobní nápis pro ty, kteří nemají vlastní hrob

Památník v Pinkasově synagoze je věnován obětem šoa z řad Židů z českých zemí, jejichž jména připomínají ručně zhotovené nápisy pokrývající zdi hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor.

Jména obětí jsou členěna podle jejich posledního bydliště před deportací či zatčením a v rámci tohoto členění jsou napsána abecedně podle příjmení jednotlivých rodin. V hlavní lodi jsou uvedena jména těch, kteří měli poslední bydliště před deportací v Praze, v ostatních přilehlých prostorách jsou zapsána jména obětí z mimopražských měst a obcí.

Text nápisů byl sestaven na základě kartoték, které vznikly krátce po válce z dochovaných transportních listin, registračních soupisů a výpovědí přeživších. Na všech zdech interiéru jsou tak vedle jmen obětí uvedena i data jejich narození a smrti. Skutečné datum úmrtí je ve většině případů neznámé, a proto je nahrazuje datum deportace do ghett a vyhlazovacích táborů na východě, které je většinou poslední informací o obětech.

Po stranách schránky na Tóru (aron ha-kodeš) jsou zaznamenána jména některých ghett a táborů, do nichž byli čeští a moravští Židé deportováni a kde byla převážná většina z nich vyhlazena.

Digitální rozšíření expozice památníku je dostupné prostřednictvím informačního kiosku uvnitř synagogy a webového rozhraní.
 

Jeden z nejstarších památníků svého druhu v Evropě

Památník v Pinkasově synagoze je jedním z nejstarších památníků svého druhu v Evropě. Autory unikátního návrhu i realizace v letech 1954–1959 byli Václav Boštík (1913) a Jiří John (1923–1972).

V roce 1968, po sovětské invazi do Československa, byl památník uzavřen. Až po 20 letech došlo k rekonstrukci budovy, po pádu komunistického režimu mohlo být započato i s obnovou památníku, který byl znovu otevřen v roce 1996.

 

>Darujte<
<
>
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
 
 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
 
 
28
29
1
2
3
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]