Vyhledávací filtr

Archiv pořadů pro veřejnost

24. 01. 2023

Cyklus „Čeští židovští podnikatelé přelomu 19. a 20. století“: Alexandr Brandeis

24. 01. 2023 18:00 - 19:30

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Alexandr Brandeis (1848–1901), správce suchdolského velkostatku, byl mecenášem předních českých umělců poslední čtvrtiny 19. století a sběratelem jejich děl. Patřili k nim malíři F. Ženíšek, V. Brožík, M. Aleš či K. Svoboda, sochaři J. V. Myslbek a J. Mauder stejně jako architekti Jan Zeyer a A. Wiehl. Z literátů za Brandeisem přijížděli i spisovatel Julius Zeyer a básník J. Vrchlický. Osobnost Alexandra Brandeise představí PhDr. Arno Pařík.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

19. 01. 2023

Projekce filmu Korczak

19. 01. 2023 18:00 - 19:30

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Židovský spisovatel, pedagog a pediatr Janusz Korczak vedl od roku 1912 dětský sirotčinec ve Varšavě, který se za druhé světové války stal součástí varšavského ghetta. Polský režisér Andrzej Wajda si k zmapování strhujícího osudu tohoto lékaře přizval skvělé spolupracovníky: scénář napsala uznávaná polská režisérka Agnieszka Holland a pod kamerou je podepsán Robby Müller. Úvodní slovo k filmu pronese filmová historička Mgr. Alice Aronová, Ph.D. Korczak (Polsko, Německo, Velká Británie 1990, 113 min).

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Filmová projekce

17. 01. 2023

Kateřina Cardová – NEŽ SPADLY HVĚZDY

17. 01. 2023 18:00 - 19:30

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Ilustrovanou knihu „Než spadly hvězdy“ vytvořila začínající autorka Kateřina Cardová společně se svým osmiletým synem Františkem. Kniha pomocí barevných obrázků uvádí děti do bezpečného prostoru, ve kterém s nimi lze hovořit o ztrátě domova, o krutých protižidovských nařízeních – o šoa. Mluvit s dětmi o složitých otázkách života a historie je důležité, ale leckdy těžké. Autorka svou knihou předkládá citlivý návod, jak na to.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

15. 01. 2023

Nedělní díla pro rodiče s dětmi: Petr Ginz píše dál

15. 01. 2023 10:00 - 12:00

Dílna OVK - dvůr, Maiselova 15, Praha 1

Během druhé světové války se mnoho židovských dětí ocitlo za hradbami terezínského ghetta. V těžkých podmínkách přesto vznikala nová přátelství, nové nápady. Co všechno musely děti překonat? A co jim pomáhalo? Za pomoci dětských časopisů, které v Terezíně vznikaly, budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky. Nahlédneme do příběhu Petra Ginze a dalších vězněných dětí, a nakonec si vyzkoušíme, jaké to je být redaktorem časopisu nebo malým novinářem.

Více informací…

Vstupné: 90 Kč
Typ: Pro děti, Dílna

12. 01. 2023

Jan Fingerland – Hebrejky

12. 01. 2023 18:00 - 19:30

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Jaké byly ženy, o kterých se píše v bibli? Co o nich říká samo Písmo, co židovská a křesťanská tradice a co o nich může povědět literární věda, historiografie nebo antropologie? O tom bude s Janem Fingerlandem, autorem knihy „Hebrejky – Biblické matky, démonky, královny i milenky“ hovořit hebraista Aleš Weiss

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

04. 01. 2023

Pavla Plachá: České a slovenské ženy v koncentračním táboře Ravensbrück

04. 01. 2023 18:00 - 19:30

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Proč a jakými cestami se dostávaly československé ženy do centrálního ženského tábora nacistické říše v Ravensbrücku? Jaké místo zaujímaly mezi vězeňkyněmi ženy židovského původu? Jak se odrazila zkušenost z věznění v jejich vzpomínkách a jak na ně (ne)vzpomínaly jejich spoluvězenkyně? Těmito otázkami se bude ve své přednášce zabývat historička Pavla Plachá, autorka nedávno vydané monografie k tomuto tématu. Večer je součástí přednáškového cyklu ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

Od 15. 12. Do 05. 12. 2022

Hana Fleková, Jan Krejča & Lenka Torgersen / Tramontana

15. 12. 2022 19:00 - 20:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1Koncert barokní hudby v podání hráčky na violu da gamba Hany Flekové, theorbisty Jana Krejči a houslistky Lenky Torgersen. Během koncertu zazní hudba autorů 17. století tvořících severně od Alp, kteří se nechali okouzlit a inspirovat virtuózní italskou hudbou. Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Informačním a rezervačním centru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti Prague Ticket Office a na webových stránkách Židovského muzea v Praze.

Více informací…

Vstupné: 230 Kč
Typ: Koncert

14. 12. 2022

Avonam: Kapitoly o sionismu a trauma viny

14. 12. 2022 18:00 - 19:30

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V rámci tradičního judaismu jen málokterá otázka vzbudila během posledního století takové kontroverze a vášně, jako otázka sionismu a přístupu k myšlence samostatného židovského státu. Ve svém zatím posledním díle se rabín Karol Efraim Sidon zabývá právě tímto tématem. O knize s ním bude hovořit vydavatel knihy Jiří Blažek.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Diskuse

13. 12. 2022

Tváří v tvář: Portréty ze sbírek pražského Židovského muzea

13. 12. 2022 18:00 - 19:30

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V malbě, kresbě, tiscích i na fotografiích se ve sbírkách ŽMP nacházejí stovky známých i zcela bezejmenných tváří—podobizen vytvořených od konce 18. století do nejtemnější doby okupace, během níž byla brutálně zničena či přervána řada individuálních osudů. S vybranými portréty seznámí posluchače kurátorka ŽMP Michaela Sidenberg.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

11. 12. 2022

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje slaví Svátek světel

11. 12. 2022 10:00 - 12:00

Dílna OVK - dvůr, Maiselova 15, Praha 1

Proč se Chanuce říká Svátek světel? Kdo jsou to Makabejci? A proč se při tomto svátku jedí koblížky a bramboráky? Na vyprávění děti naváží výrobou vlastního chanukového svícnu a společně se lvíčkem Arjem si zahrají chanukovou hru drejdl, ochutnají koblížky a naučí se písničku.

Více informací…

Vstupné: 70 Kč
Typ: Dílna, Pro děti

>Darujte<
<
>
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
 
 
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
12
13
14
 
 
15
16
 
 
17
18
 
 
19
20
21
22
23
 
 
24
25
26
27
28
29
 
 
30
31
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]