Vyhledávací filtr

Archiv pořadů pro veřejnost

19. 09. 2017

Židé v Českých zemích po šoa: Identita poraněné paměti

19. 09. 2017 19:00 - 21:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Představení stejnojmenné knihy etnoložky a historičky Blanky Soukupové (Marenčin PT, 2016) z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, která představuje první syntetickou práci zabývající se tématem identity českých Židů po holocaustu. Nad knihou a s ní spojenými tématy bude s její autorkou Blankou Soukupovou rozmlouvat publicista a pracovník Českého rozhlasu Plus Jan Fingerland. Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška, Diskuse, Prezentace knihy

19. 09. 2017

Židé ve Francii, od Ludvíka Svatého po dnešek

19. 09. 2017 17:00 - 19:00

OVK ŽMP, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno
Publicistka Ladislava Chateau se ve své přednášce zaměří na předválečný francouzský nacionalismus a antisemitismus a jejich hluboké historické kořeny. Vedle významných historických událostí majících odezvu i v českém prostředí (Gobineau, Dreyfusova aféra, Fort Chabrol) autorka zmíní i méně známé skutečnosti z doby okupované Francie. Zvláštní pozornost pak přednášející bude věnovat období vichistického režimu, který rozvířil ve francouzské společnosti názorovou nejednotu, jejíž dozvuky jsou patrné dodnes.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

18. 09. 2017

Vykoupení a problém zla v kabale rabína Izáka Lurii

18. 09. 2017 18:00 - 20:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Po vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 se jejich značná část usídlila v městě Safed v Galileji. Vůdčí osobností židovské mystiky se brzy stal rabín Izák Luria (1534 – 1572). Ačkoliv jeho učení proniklo do značné části židovského světa, jeho nauka o vykoupení nebyla až do konce minulého století příliš známa. V posledních dvaceti letech se však stala významným předmětem zkoumání zejména mezi akademiky v Izraeli a ve Spojených státech. Téma a obrysy současného výzkumu představí přednáška judaisty Josefa Blahy. Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška, Diskuse

17. 09. 2017

Lvíček Arje vypráví o stvoření světa

17. 09. 2017 14:00 - 16:00

Dílna v přízemí, Maiselova 15, Praha 1

Lvíček Arje dětem vysvětlí, jak se slaví židovský Nový rok (Roš hašana) a bude jim vyprávět o stvoření světa a prvních lidech. Naučí se k tomu písničku a ochutnají tradiční sváteční pokrmy.
 
Prohlídka: Jeruzalémská synagoga

Více informací…

Vstupné: 50 Kč
Typ: Komentovaná prohlídka, Dílna, Pro děti

17. 09. 2017

Pro děti - O svitku

17. 09. 2017 10:30 - 12:00

TIC ŽOB, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
První dětská dílna z nového cyklu nazvaného Příběh Tóry bude věnována samotnému svitku. Dříve než se malí návštěvníci v následujících měsících vydají poznávat postavy, místa a události Pěti knih Mojžíšových, čeká je vyprávění o samotné koruně moudrosti. Zjistí, proč je Tóra pro židovské náboženství tak důležitá, jak vypadá a kde ji mohou nalézt. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na brněnském židovském hřbitově.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Dílna, Pro děti

14. 09. 2017

L. L. Zamenhof: Od esperanta přes hilelismus k homaranismu

14. 09. 2017 19:00 - 21:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Letos si připomínáme sté výročí úmrtí tvůrce esperanta, polsko-židovského lékaře a myslitele, Ludvíka Lazara Zamenhofa (1859 – 1917), o jehož významu svědčí i fakt, že organizace UNESCO vyhlásila rok 2017 jako „Zamenhofův rok“. Esperanto vznikalo jako část větší humanisticko-náboženské agendy sjednocení lidstva. S touto ideou se Zamenhof nejprve obrátil na své bezprostřední židovské okolí v podobě formulace „hilelismu“, univerzalistické podoby judaismu, kterou později nábožensky neutralizoval na svou vizi humanismu – „homaranismus“. O životě a myšlenkovém světě Ludvíka Zamenhofa ve své přednášce pohovoří přední český esperantista Petr Chrdle. Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška, Diskuse

13. 09. 2017

Komentovaná prohlídka výstavy Labyrintem normalizace

13. 09. 2017 17:00 - 18:00

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1 

Kometovaná prohlídka výstavou za osobní účasti kurátora Martina Šmoka.

VÝSTAVA LABYRINTEM NORMALIZACE. ŽIDOVSKÁ OBEC JAKO ZRCADLO VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI

Více informací…

Vstupné: 40 Kč
Typ: Komentovaná prohlídka

12. 09. 2017

Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese

12. 09. 2017 19:00 - 21:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

V roce 1694 proběhl v Praze dnešními slovy senzační proces sledovaný širokou veřejností. Židovský obchodník Lazar Abeles byl obžalován z vraždy svého syna Šimona. Důvodem mělo být, že chlapec chtěl údajně přestoupit ke křesťanství. Proces doprovázel nátlak úřadů i letáková kampaň. Spisovatel Marek Toman ve svém románu Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese (Argo, 2014) předložil vlastní představu o této události. Do dnešních dnů se dochovaly obrazové materiály spojené s Abelesovým příběhem: propagandistické tisky, výslechové protokoly, pitevní zprávy apod. Vystoupení Marka Tomana nabízí osobitý pohled na tyto materiály, stejně jako na celý výjimečný případ. Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška, Diskuse, Prezentace knihy

12. 09. 2017

Prohlídka bývalé věznice na Cejlu

12. 09. 2017 17:00 - 19:00

Bratislavská 68, Brno
Areál bývalé věznice v Brně na Cejlu je místem, které je spojeno s aktéry prvního, druhého i třetího odboje. Z politických vězňů a intelektuálů zde zadržovaných nelze opomenout Jana Zahradníčka, Zdeňka Rotrekla, Václava Renče nebo Zdeňka Kesslera. V období druhé světové války zde byl vězněn také Peter Demetz pocházející z významné česko-německo-židovské rodiny, který se po válce usadil v USA, kde se stal uznávaným literárním vědcem a germanistou. Komentovaná prohlídka k výstavě Tváře Cejlu zájemce seznámí s životními osudy vybraných osobností, které spojuje věznění v neblaze proslulé brněnské káznici. Prohlídku povedou Miroslav Kasáček a Luděk Navara z PAMĚŤ o. s. Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob. Rezervace na e-mailu: katerina.suchankova@jewishmuseum.cz.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Komentovaná prohlídka

11. 09. 2017

Rituální pomůcky a jejich využití v životě praktikujících Židů

11. 09. 2017 17:00 - 19:00

OVK ŽMP, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno
Přednáška Chaima Kočího, předsedy společnosti Chevra Kadiša, se bude věnovat širokému spektru rituálních pomůcek, jejich smyslu, duchovnímu pozadí a praktickému využití v tradičním židovském rituálním rámci. Posluchači se mimo jiné dozvědí, co je talit, tefilin či mezuza, odkud a proč se vzal zvyk nosit kipu a mnoho dalších informací z židovské náboženské praxe.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

<
>
28
29
30
31
 
1
2
 
 
 
3
 
4
 
 
 
5
 
6
 
 
 
 
7
 
8
9
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
14
 
15
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
20
 
21
 
22
23
 
24
 
25
 
 
 
26
 
27
 
28
 
29
30
1
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT