Vyhledávací filtr

Archiv pořadů pro veřejnost

15. 11. 2018

Český kubismus v poušti: Neznámé projekty architekta Alfreda Neumanna

15. 11. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Druhá ze tří přednášek architekta Daniela Zisse (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK) věnovaných Alfredu Neumannovi (1900-1968) u příležitosti 50 let od jeho úmrtí. Druhá část cyklu bude věnována tzv. pozoruhodnému týmu a zázračným létům. Přednáška rovněž obsáhne Neumannovy strukturalistické projekty realizované v Izraeli mezi brutalizmem a regionalizmem. Večer bude doprovázen bohatým obrazovým materiálem z fondu přednášejícího. / Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

15. 11. 2018

PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA: Osudy židovských památek po mnichovské dohodě

15. 11. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

Dovolujeme si vás upozornit, že přednáška byla ze zdravotních důvodů zrušena. Náhradní termín bude stanoven v roce 2019.
Území českých zemí bylo rozděleno na oblasti spadající různým způsobem přímo pod Říši a na území Druhé republiky, později protektorátu. Likvidace majetku židovských obcí a spolků probíhala na těchto územích odlišnou cestou a také rozsah zničených památek byl různý. Přednáška historičky Markéty Lhotové porovná tyto postupy a blíže posluchače seznámí zejména s doposud méně známým vývojem v pohraničí. Osudy jednotlivých typů památek budou dokumentovány na některých příkladech z moravsko-slezského území.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

Od 14. 11. Do 12. 11. 2018

Samaritánští židé

14. 11. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Pro většinu lidí je termín „Samaritán“ výhradně spjat s novozákonním příběhem o milosrdném Samařanu a o samařské ženě u Jákobovy studny. Málokdo už ale ví, že asi tisíc členů čítající komunita Samaritánů stále žije v Izraeli a na palestinském území. Samaritáni sami sebe považují za pravé Izraelity, kteří po řadu tisíciletí obývají Bohem vyvolené místo a uchovávají nezměněné zjevení dané Mojžíšovi v Tóře.  Přednáška doc. Daniela Bouška (FF UK) o Samaritánech z pohledu biblické a židovské pobiblické literatury představí jak hlavní momenty z dějin Samaritánů, jejich geografické rozšíření, rituály a zvyky, samaritánskou verzi Pentateuchu a hlavní díla samaritánské středověké literatury, tak současnou podobu komunity. / Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

13. 11. 2018

Muzeum holokaustu v Seredi

13. 11. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

S postavením Židů za druhé světové války na území Slovenska a budováním Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry - Múzea holokaustu v Seredi, které vzniklo v prostorách bývalého pracovního a koncentračního tábora, posluchače seznámí etnolog a vedoucí muzea Martin Korčok. Součástí přednášky bude promítání krátkého dokumentu o osudech žen z prvního slovenského transportu do Auschwitzu. Program se koná ve spolupráci s ŽOB. Vstupné 30 Kč

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

11. 11. 2018

Lvíček Arje se učí hebrejskou abecedu - zaplněná kapacita

11. 11. 2018 14:00 - 16:00

Dílna OVK - dvůr, Maiselova 15, Praha 1

Dovolujeme si upozornit návštěvníky nedělní dílny Lvíček Arje se učí hebrejskou abecedu, že je kapacita dílny zcela zaplněna. Děkujeme za pochopení.

Lvíček Arje se učí psát. Píše husím brkem hebrejská písmenka. Arjeho učitelka dá dětem sešit a brko a naučí vás hebrejsky se podepsat a napsat krátkou větu. Navíc se dozví, zda se hebrejská čísla liší od písmen. Prohlídka: Židovský hřbitov ve Fibichově ulici. / Vstupné 50 Kč.

Více informací…

Vstupné: 50 Kč
Typ: Dílna, Pro děti

05. 11. 2018

Úloha Terezína v tzv. konečném řešení židovské otázky

05. 11. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK Maiselova 15, 3. patro

Přednáška doc. Vojtěcha Blodiga (Památník Terezín) v první části přiblíží nejprve stručně protižidovská opatření okupační moci směřující k oddělení Židů od majoritního obyvatelstva, zahájení deportací Židů a přechod k jejich masovému vyhlazování. Těžiště přednášky bude představovat vznik a vývoj terezínského ghetta jako významného článku v systému realizace obludného plánu na likvidaci evropských Židů. Závěr přednášky se bude věnovat pokusům o zkreslování perzekuce Židů v českých zemích a relativizaci zločinů nacistických okupantů. Večer je součástí přednáškového cyklu k nové stálé expozici Cesty bez návratu. Deportace Židů z českých zemí 1939–1945 v Pinkasově uličce. / Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

31. 10. 2018

První republika a Židé: reflexe 100. výročí vzniku ČSR - pro nemoc zrušeno

31. 10. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Dovolujeme si upozornit, že přednáška První republika a Židé: reflexe 100. výročí vzniku ČSR, která se měla konat ve středu, 31. 10. 2018, od 18.00, se ruší ze zdravotních důvodů. Náhradní termín bude stanoven pravděpodobně na únor 2019. Děkujeme za pochopení. 

Československo bývá vnímáno jako jedna z pozitivních výjimek mezi autoritativními režimy východní a střední meziválečné Evropy. Dějiny Židů byly v nově vzniklých státech tohoto regionu po roce 1918 významně poznamenány první světovou válkou, která vytvořila nové podmínky, příležitosti, ale i omezení, kterým byli Židé vystaveni. O tomto tématu pohovoří u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky pedagožka Marie Crhová (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita).

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

31. 10. 2018

Sigmund Freud - osud a učení

31. 10. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno
Přednáška psychologa doc. Borise Iljuka z Univerzity Hradec Králové přiblíží život a dílo zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda (1856‒1939). Freud se narodil v moravském Příboře v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče. Svůj profesní život strávil ve Vídni, kde vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, na vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

30. 10. 2018

Zánik rakouského Manchesteru

30. 10. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno
Čtvrtá přednáška z cyklu Rakouský Manchester bude věnována osudům úspěšných brněnských židovských podnikatelů od konce třicátých let 20. století do roku 1948. Docent Bohumír Smutný z Moravského zemského archivu posluchače seznámí s životními situacemi průmyslnických rodin po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, arizací židovského majetku a realitou poválečných restitucí.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

25. 10. 2018

Domy věčnosti VIII – Pohořelice, Miroslav, Jiřice u Miroslavi

25. 10. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno
V osmém pokračování cyklu přednášek o moravských židovských hřbitovech Helena Bretfeldová posluchačům pomocí fotodokumentace přiblíží trojici hřbitovů připomínající historicky významné židovské obce založené na někdejší frekventované obchodní stezce mezi Dolním Rakouskem, Znojmem a Brnem.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

<
>
29
30
31
 
 
1
2
3
4
 
 
5
6
7
8
9
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
14
 
 
15
16
17
 
18
 
19
 
20
21
 
22
23
24
25
 
 
26
27
 
28
 
29
30
1
2
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT