KOVY A TROJROZMĚRNÉ PŘEDMĚTY

Charakteristika sbírky

Sbírka kovů a trojrozměrných předmětů obsahuje předměty v minulosti používané v synagogách, židovských domácnostech, spolcích a institucích, včetně předmětů osobní potřeby. Zahrnuje jak objekty určené k provozování náboženských rituálů, tak předměty běžného použití, dokumentující provoz a každodenní život členů židovských komunit. Jsou do ní zařazeny všechny předměty, nespadající do sbírek textilu, rukopisů a vizuálního umění. Z hlediska materiálu je její struktura velmi pestrá a zahrnuje drahé a obecné kovy, dřevo, sklo, keramiku a další druhy.

Sbírka je členěna do následujících částí:

 • Vybavení synagog

  Zahrnuje soubory předmětů, užívaných při náboženském rituálu a předměty spojené s každodenním provozem a funkcemi synagogy, včetně interiérových doplňků a mobiliáře. Nejvýznamnější a také nejpočetnější součástí tohoto oddílu jsou soubory stříbrných ozdob svitku Tóry – štíty, nástavce, koruny a ukazovátka.

 • Vybavení domácností

  Zahrnuje předměty užívané v židovských domácnostech. Jde o objekty zajišťující každodenní provoz domácnosti, včetně mobiliáře.

 • Soubory předmětů vztahující se k jednotlivým židovským svátkům a životním událostem

  Obsahuje rituální předměty užívané při oslavě svátků jak v synagoze, tak v domácnosti, a předměty týkající se jednotlivých částí životního cyklu, narození, obřízce, svatbě a smrti.

 • Soubory předmětů spojené s činností židovských spolků, organizací a firem – předměty dokumentující činnost jednotlivých spolků a organizací. Největším souborem této části jsou předměty dokumentující činnost Pohřebního bratrstva.

 • Věcné památky šoa

  Soubory předmětů dokumentující válečnou perzekuci.

Aktuální obsah sbírky

Sbírka v současnosti přesahuje počet 8 000 položek. Nejpočetnějšími soubory sbírky jsou soubory jednotlivých ozdob svitku Tóry, které v případě nástavců a štítů na Tóru přesahují počet 700 kusů, a v případě ukazovátek na Tóru dosahují téměř 1 200 kusů.

Historie sbírky

Sbírka začala být budována zároveň se vznikem původního židovského muzea roku 1906 a některé z předmětů získaných během jeho existence dodnes patří mezi nejdůležitější sbírkové exempláře. Její největší nárůst nastal ve válečném období, kdy byly do tehdejšího tzv. Ústředního židovského musea svezeny předměty z vyklizených synagog i židovských domácností. V době existence Státního židovského muzea se přírůstek většinou omezoval na příležitostné nákupy, kdy z velké části šlo o návrat předmětů, vydaných krátce po válce obnoveným židovským obcím pro zajištění jejich náboženské funkce. Sbírka je rozšiřována i v současnosti formou nákupů a darů.

Nejzajímavější sbírkové předměty

Štít na Tóru - Inv. č. ŽMP 046.075, stříbro, Praha, 1784, Richard Fleischmann, tepáno, cizelováno, lito, částečně zlaceno, osazeno smaragdy a rubíny, štít je součástí soupravy ozdob Tóry objednané do Pinkasovy synagogy jejím správcem Wolfem Zappertem v letech 1783-1784, vystaveno ve stálé expozici v zimní modlitebně Španělské synagogy

Štít na Tóru

Inv. č. ŽMP 046.075, stříbro, Praha, 1784, Richard Fleischmann, tepáno, cizelováno, lito, částečně zlaceno, osazeno smaragdy a rubíny, štít je součástí soupravy ozdob Tóry objednané do Pinkasovy synagogy jejím správcem Wolfem Zappertem v letech 1783-1784, vystaveno ve stálé expozici v zimní modlitebně Španělské synagogy

Koruna na Tóru - Inv. č. ŽMP 037.746, stříbro, Praha 1723, Filip Oberholzer, tepáno, cizelováno, částečně zlaceno, nejstarší dochovaná koruna na Tóru českého původu, předválečná sbírka muzea

Koruna na Tóru

Inv. č. ŽMP 037.746, stříbro, Praha 1723, Filip Oberholzer, tepáno, cizelováno, částečně zlaceno, nejstarší dochovaná koruna na Tóru českého původu, předválečná sbírka muzea

Chanukový svícen - Inv. č. ŽMP 066.185, Praha, 1767, mistr KV, stříbro, tepáno a cizelováno, vystaveno ve stálé expozici v přízemí Klausové synagogy

Chanukový svícen

Inv. č. ŽMP 066.185, Praha, 1767, mistr KV, stříbro, tepáno a cizelováno, vystaveno ve stálé expozici v přízemí Klausové synagogy

Svatební prsten - Inv. č. ŽMP 003.993, střední Evropa, 19. stol., stříbro, tepáno a ryto, vystaveno ve stálé expozici na galerii Klausové synagogy

Svatební prsten

Inv. č. ŽMP 003.993, střední Evropa, 19. stol., stříbro, tepáno a ryto, vystaveno ve stálé expozici na galerii Klausové synagogy

Kolébka - Inv. č. ŽMP 032.141, Morava, počátek 19. stol., dřevo, intarzováno, vystaveno ve stálé expozici na galerii Klausové synagogy

Kolébka

Inv. č. ŽMP 032.141, Morava, počátek 19. stol., dřevo, intarzováno, vystaveno ve stálé expozici na galerii Klausové synagogy

Podnos na macesy - Inv. č. ŽMP 101.865, Terezín, 1944, dřevo

Podnos na macesy

Inv. č. ŽMP 101.865, Terezín, 1944, dřevo

Volební urna Pohřebního bratrstva - Inv. č. ŽMP 004.526, Mikulov, pol. 18. stol., dřevo, samet, stříbro, vystaveno ve stálé expozici v Obřadní síni

Volební urna Pohřebního bratrstva

Inv. č. ŽMP 004.526, Mikulov, pol. 18. stol., dřevo, samet, stříbro, vystaveno ve stálé expozici v Obřadní síni

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]