Vzdělávání

Významnou část práce Židovského muzea v Praze představuje osvětová a vzdělávací činnost, kterou v oddělení pro vzdělávání a kulturu rozvíjíme nejen v Praze, ale od roku 2006 i v Brně. Spolupracujeme při tom s předními univerzitními pracovišti a vzdělávacími institucemi – jako Památník Terezín, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Univerzita Karlova, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě či památník Yad Vashem – a dále s nezávislými historiky, judaisty, literárními vědci, politology a pedagogy.

Naše vzdělávací programy jsou určeny nejrůznějším cílovým skupinám.

Nejmenší děti seznamujeme s židovskou kulturou, tradicemi a zvyky hravou formou v podobě pravidelných nedělních dílen pro ně i jejich rodiče.

Pro žáky a studenty základních a středních škol máme připraveny interaktivní programy a přednášky.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bylo Židovské muzeum v Praze již v roce 1996 zařazeno do soustavy vzdělávacích zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Součást naší nabídky tak tvoří i pravidelné vzdělávací semináře pro pedagogy

Nezapomínáme ani na večerní vzdělávací pořady pro širokou veřejnost . V nich dáváme nahlédnout do bohatství židovské vzdělanosti, připomínáme významná výročí, upozorňujeme na aktuální aspekty současného židovského náboženského i kulturního života. Školám i kulturním institucím nabízíme naše putovní výstavy.

Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti je také k dispozici naše specializovaná judaistická knihovna.

Židovské muzeum v Praze se dále podílí na několika vzdělávacích projektech . Vedle úspěšného projektu „Zmizelí sousedé“ ve spolupráci se sdružením Zapomenutí o.s. zrealizovalo spolu s Institutem Terezínské iniciativy projekt „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století.“
 

Oddělení pro vzdělávání a kulturu Praha

Maiselova 15, 110 00 Praha 1
education@jewishmuseum.cz
tel: +420 222 325 172

Oddělení pro vzdělávání a kulturu Brno

třída Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
brno@jewishmuseum.cz
tel: +420 544 509 651

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]