KLAUSOVÁ SYNAGOGA

zakazvykricnik.png OD 1.7.2024 BUDE Z DŮVODU REKONSTRUKCE UZAVŘENA klausová synagoga, VE KTERÉ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NOVOU EXPOZICI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Klausová synagoga je největší synagogou pražského Židovského Města.

Na jejím místě stávaly od 16. století tři menší stavby, nazývané „klausy“ – mimo jiné ješiva, židovská škola pro studium Talmudu, kterou založil proslulý rabi Löw. Po požáru ghetta roku 1689 vyrostl na stejném místě roku 1694 v raně barokním slohu jediný chrám.

Klausová synagoga byla druhou hlavní synagogou pražské židovské obce a působila zde řada jejích významných rabínů, sloužila také jako modlitebna pražského Pohřebního bratrstva.

Stálá expozice

Židovské tradice a zvyky I

Expozice dále pokračuje v Obřadní síni

Expozice nejprve seznamuje se základními prameny judaismu - hebrejskou biblí (Tanachem) a Talmudem, umožňuje prohlédnout si rozvinutý svitek Tóry včetně jeho ozdob – ručičky k ukazování v textu, povijanu, pláštíku, štítu a nástavců.

Výstava dále představuje synagogu, její význam a vnitřní vybavení. Přibližuje také židovskou bohoslužbu, věnuje se šabatu a dalším židovským svátkům a náboženským slavnostem.

Část na galerii zachycuje každodenní život židovské rodiny. Ukazuje zvyklosti spojené s narozením, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem i rozvodem. Dává dále nahlédnout do židovské domácnosti i kuchyně s jejími typickými předměty. Více o expozici

Návštěvnické info

Součást prohlídkového okruhu:

  • Židovské muzeum v Praze a Pražské Židovské Město.
  • Bezbariérový přístup: ne.
  • Ve vestibulu synagogy se nachází pokladna a muzejní obchod.

Video a 3D prohlídka

 

Kde nás najdete

U Starého hřbitova 3a, 110 00 Praha 1

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]