VĚDA A VÝZKUM

Židovské muzeum vzniklo jako vědecké pracoviště, jež v době modernizace a sekularizace mělo prostřednictvím sbírkové činnosti a další vědecké práce dokumentovat a zkoumat zejména ohroženou a vytrácející se tradiční židovskou kulturu. Proto byla do druhé světové války sbírková činnost zaměřena zejména na dokumentaci židovství v době před emancipaci nebo v jeho tradiční podobě. Za druhé světové války židovští odborníci v tzv. Ústředním židovském museu, s jehož zřízením nacisté souhlasili, horečnatě konzervovali doklady židovského života. Po druhé světové válce považovali a považují pracovníci muzea za zásadní výzkum a připomínání holocaustu, včetně zjištění jmen zavražděných a vytvoření archivní dokumentace pronásledování Židů v českých zemích.

Ovšem vědecká práce muzea není omezena pouze na etnografii a připomínání šoa. Vědecké projekty ŽMP usilují o prozkoumání dějin a kultury Židů v českých zemích v širokém kontextu vývoje střední a východní Evropy. Vnímají české a moravské židovské komunity jako součást židovské transnacionální kultury a věnují se vzájemnému ovlivňování, stejně jako migraci, mezi nimi. Za významné považujeme studium interakce s nežidovskou společností, kulturní transfer a široké spektrum různých forem kulturní výměny. Židovské dějiny zkoumáme jako součást etnicky, jazykově, nábožensky a kulturně rozmanité společnosti v českých zemích. Z toho vyplývá též potřeba analyzovat postavení židovské menšiny po druhé světové válce, v kontextu etnického očišťování českých zemí a rozšířených představ o tom, že české země jsou a mají být etnicky homogenním českým prostorem.

Výzkumné projekty ŽMP zahrnují pluralitu přístupů, například historický výzkum, kunsthistorii, etnologii a mnoho dalšího. Sahají od zlepšování porozumění rozsáhlým sbírkám ŽMP, přes dokumentaci (například židovských hřbitovů) po aktivní výzkum v archivech a dalších paměťových institucích. Významnou součástí vědecké práce založené na sbírkách je také . Výsledky výzkumu muzeum zpřístupňuje také prostřednictvím expozic a dočasných výstav a usiluje o jejich začlenění do vzdělávacích programů.

ŽMP od roku 1965 vydává odborný časopis Judaica Bohemiae, který se stal jednou z nejdůležitějších odborných platforem pro zprostředkování nových výsledků výzkumu o dějinách a kultuře Židů v českých zemích. V současnosti tento impaktovaný časopis, jehož obsah je publikován v anglickém nebo německém jazyce, vychází dvakrát ročně.

ŽMP usiluje o co nejužší spolupráci s odbornými pracovišti v České republice a v zahraničí. Je například součástí Evropské infrastruktury pro výzkum holocaustu a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy spolupracuje na Pražském centru židovských studií. Ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd organizuje Seminář k moderním židovským dějinám a připravuje speciální knižní řadu.

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]