PŘIJATé žádosti o bezúplatné převody předmětů protiprávně odňatých v období holocaustu
a II. světové války

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O BEZÚPLATNÝ PŘEVOD

Židovské muzeum v Praze oznamuje, že byla podána žádost o bezúplatný převod níže uvedených předmětů ze sbírek ŽMP.

V souladu s „Podmínkami pro uplatnění nároků na vydání předmětu nacházejícího se ve sbírkách Židovského muzea v Praze, který byl protiprávně odňat v období nesvobody“ (dále jen Podmínky) běží od zveřejnění tohoto oznámení o doručení žádosti do 14. 06. 2020 roční lhůta pro podání případných dalších nároků na uvedené dílo. Po uplynutí této lhůty bude o žádostech dle Podmínek oprávněných osob rozhodnuto, přičemž k později doručeným žádostem nebude přihlíženo.

Seznam předmětů, na něž byla uplatněna žádost o bezúplatný převod:
 
ŽMP 97.226
Max Soldinger (1906-1962)
Portrét jinocha (Ewald Osers, nar. 1917)
pastel na papíře, 49 x 39 cm
signováno a datováno vpravo dole: M. Soldinger / 1931
Do sbírek Židovského muzea v Praze zařazeno výběrem ze skladiště pražské Treuhandstelle dne 6. 12. 1944. V kartě katalogu někdejšího Ústředního židovského muzea (1942-1945) je uvedeno transportní číslo AAh 683 paní Josefiny Osers(ové).
 

 

Provenience:

1931 – 10. 6. 1942  –  Josefina Osers
10. 6. 1942  – 6. 12. 1944  –  Treuhandstelle Prag (L7a, zásilka: 2791 VII 92/00)
6. 12. 1944 – 8. 5. 1945  –  Ústřední židovské muzeum, Praha (katalogizace Dr. Hana Volavková)
8. 5. 1945 – 1951 Židovské muzeum v Praze / Národní správa majetkových podstat Židovské rady starších (NSŽRS)
1951  –  1994 - Státní židovské muzeum, Praha (SŽM)
1994  –  dosud – Židovské muzeum v Praze (ŽMP)

Poznámka:
Dle transportního čísla zaznamenaného v kartě katalogu Ústředního židovského muzea (viz níže přiložený sken) byla poslední držitelkou obrazu před konfiskací prostřednictvím pražské Treuhandstelle paní Josefina Osersová.

 
Osersová Josefina
narozena 23.06.1894
transport AAh - číslo 683 (10.06.1942 Praha -> Ujazdow)
zahynula
poslední bydliště před deportací: Praha: X
adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha: X., Igaluer Strasse 32 [X., Jihlavská 32]
registrace v Protektorátu: Praha: 29859.
 

ŽMP 97.281
Max Soldinger (1906-1962)
Portrét chlapce (Jan [Hanuš] Rudolf Osers, nar. 1921)
pastel na papíře, 50 x 39 cm
signováno a datováno vpravo dole: M. Soldinger / 1931
Do sbírek Židovského muzea v Praze zařazeno výběrem ze skladiště pražské Treuhandstelle dne 11. 12. 1944. V kartě katalogu někdejšího Ústředního židovského muzea (1942-1945) je uvedeno transportní číslo AAh 683 paní Josefiny Osers(ové).
 

 

Provenience:

1931 – 10. 6. 1942  –  Josefina Osers
10. 6. 1942  – 11. 12. 1944  –  Treuhandstelle Prag (L7a, zásilka: 2952 VII 196/00)
11. 12. 1944 – 8. 5. 1945  –  Ústřední židovské muzeum, Praha (katalogizace Dr. Hana Volavková)
8. 5. 1945 – 1951 Židovské muzeum v Praze / Národní správa majetkových podstat Židovské rady starších (NSŽRS)
1951  –  1994 - Státní židovské muzeum, Praha (SŽM)
1994  –  dosud – Židovské muzeum v Praze (ŽMP)

Poznámka:
Dle transportního čísla zaznamenaného v kartě katalogu Ústředního židovského muzea (viz níže přiložený sken) byla poslední držitelkou obrazu před konfiskací prostřednictvím pražské Treuhandstelle paní Josefina Osersová.

 
Osersová Josefina
narozena 23.06.1894
transport AAh - číslo 683 (10.06.1942 Praha -> Ujazdow)
zahynula
poslední bydliště před deportací: Praha: X
adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha: X., Igaluer Strasse 32 [X., Jihlavská 32]
registrace v Protektorátu: Praha: 29859.