PŘIJATé žádosti o bezúplatné převody předmětů protiprávně odňatých v období holocaustu
a II. světové války

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O BEZÚPLATNÝ PŘEVOD

Židovské muzeum v Praze oznamuje, že byla podána žádost o bezúplatný převod níže uvedených předmětů ze sbírek ŽMP.

V souladu s „Podmínkami pro uplatnění nároků na vydání předmětu nacházejícího se ve sbírkách Židovského muzea v Praze, který byl protiprávně odňat v období nesvobody “ (dále jen Podmínky) běží od zveřejnění tohoto oznámení o doručení žádosti do 11. 03. 2022 roční lhůta pro podání případných dalších nároků na uvedené dílo.

Po uplynutí této lhůty bude o žádostech oprávněných osob dle Podmínek rozhodnuto, přičemž k později doručeným žádostem nebude přihlíženo.

Seznam předmětů, na něž byla uplatněna žádost o bezúplatný převod:

ŽMP 27.513

Adolf Wiesner (1871-1942)

Portrét Louisy Poláčkové, roz. Kohnové (1885- po r. 1941)

olej na plátně, 125 x 100 cm

signováno a datováno vpravo dole: Ad. Wiesner 1926

Do sbírek Židovského muzea v Praze zařazeno výběrem ze skladiště pražské Treuhandstelle mezi lety 1942-1945. V kartě katalogu někdejšího Ústředního židovského muzea (1942-1945) je uvedeno transportní číslo B 731 paní Louisy Poláčkové.