PŘIJATé žádosti o bezúplatné převody předmětů protiprávně odňatých v období holocaustu
a II. světové války

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O BEZÚPLATNÝ PŘEVOD

Židovské muzeum v Praze oznamuje, že byla podána žádost o bezúplatný převod níže uvedených knih ze sbírek ŽMP.

V souladu s „Podmínkami pro uplatnění nároků na vydání knihy nacházející se ve sbírkách Židovského muzea v Praze, která byla protiprávně odňata v období nesvobody  “ (dále jen Podmínky) běží od zveřejnění tohoto oznámení o doručení žádosti do 17. 03. 2023 roční lhůta pro podání případných dalších nároků na uvedené knihy.

Po uplynutí této lhůty bude o žádostech oprávněných osob dle Podmínek rozhodnuto, přičemž k později doručeným žádostem nebude přihlíženo.

Seznam knih z majetku Hugo Friedmanna, na něž byla uplatněna žádost o bezúplatný převod:

Sg. 14.227
Schneffler, Karl: Bildnisse aus drei Jahrhunderten der alten Deutschen und Niederländischen Malerei, Leipzig [1939]
 
Sg. 14.229
Der Stille Garten: Deutsche Maler des ersten und zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts, Leipzig [1920]
 
Sg. 14.254a, př. č. 71/1425
Lill, Georg: Deutsche Plastik, Berlin 1925
 
Sg. 14.391
Hausenstein, Wilhelm: Vom Geist des Barock, München 1924
 
Sg. 14.435, př. č. 162.399
Woermann, Karl: Katalog der Königlichen Gemäldegalerie zu Dresden, Dresden 1899
 
Sg. 14.497
Simmel, Georg: Rembrandt, Leipzig 1919
 
Sg. 14.546
Gemälde und Zeichnungen von Arnold Boecklin, Berlin 1927
 
Sg. 14.567
Liebermann, Max: Jozef Israels, Berlin 1918
 
Sg. 14.585
Philippi, Adolf: Florenz, Leipzig 1915
 
Sg. 14.620
Glaser, Curt: Die Graphik der Neuzeit, Berlin 1923
 
Sg. 14.631
Bilder fran Avdelningen för de Hörge Standen, Stockholm 1924
 
Sg. 14.635, př. č. 162.329
Rijksmuseum: Führer mit Abbildungen, Amsterdam 1930
 
Sg. 14.655, př. č. 162.431
Justi, Ludwig: Verzeichnis der Schack-Galerie, München 1925
 
Sg. 41.230, př. č. 151.960
Schwarz, Karl: Die Juden in der Kunst, Wien 1936
 
Sg. 43.116, př. č. 154.452
Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift, Stuttgart 1937
 
Sg. 44.261, př. č. 155.672
Donath, Adolf: Psychologie des Kunstsammelns, Berlin 1917
 
Sg. 45.308, př. č. 156.661
Die Biblia pauperum: Deutsche Ausgabe 1471, 1906

Sg. 48.656/1, př. č. 159.530
Galliner, Arthur: Max Liebermann der Künstler und der Führer, Frankfurt am Main 1927
 
Sg. 50.660, př. č. 161.070
Kretschmer, Ernst: Geniale Menschen, Berlin 1931
 
Sg. 52.897, př. č. 169.505
Wischnitzer-Bernstein, Rahel: Symbole und Gestalten der jüdischen Kunst: mit 6 farbigen Tafeln und 81 Abbildungen, Berlin 1935
 
Sg. 57.442, př. č. 64/6099
Liebermann, Max: Die Phantasie in der Malerei, Berlin 1916
 
Sg. P 0326/1903-1906, 1909, 1913, 1927-1933, př. č. 159.227
Notizbasblatt der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler (E.V.) zu Frankfurt a. M., Frankfurt a. M. 1903-06, 1909, 1913, 1927-33

Zveřejněno dne 17. 03. 2022
 

>Darujte<
<
>
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
 
 
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
12
13
14
 
 
15
16
 
 
17
18
 
 
19
20
21
22
23
 
 
24
25
26
27
28
29
 
 
30
31
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]