Archiv

Archiv Židovského muzea v Praze spravuje v současné době více než 600 bm archiválií.

Jeho hlavní část tvoří archivy jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy. Jsou zde rovněž uloženy fondy některých židovských spolků a organizací a také osobních pozůstalostí. Součástí archivu je i menší sbírka patentů a cirkulářů, sbírka pečetidel a sbírka hudebnin.

V archivu je rovněž uložena dokumentace k jednotlivým židovským obcím, která obsahuje fotografie synagog, ghett a hřbitovů, zprávy o průzkumu těchto památek v terénu a odkazy na literaturu, případně na další prameny k dějinám židovského osídlení v daném místě.

 • Nejstarší dokument pochází z r. 1454 (listina Ladislava Pohrobka). O souvisle zachovaném materiálu lze však hovořit až od poloviny 18. století.
 • Archivní fondy jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy představují cenný pramen pro dějiny Židů v českých zemích. Nejvýznamnější z nich je fond Židovské náboženské obce v Praze. Co se týče sbírky osobních pozůstalostí, k nejzajímavějším patří pozůstalosti Tobiase Jakobovitse, Heinricha Flesche, Salomona Hugo Liebena a Emila Kolbena.

Kontakty

Úsek archivu ŽMP

Badatelna

V badatelně archivu Vám bude umožněno nahlédnout do archivního materiálu, který je uložen v archivu Židovského muzea v Praze za podmínek stanovených v badatelském řádu (viz níže).

Jako doplněk ke studiu archivních dokumentů je možné využít také menší příruční knihovnu, která obsahuje především jazykové slovníky, encyklopedické příručky a základní literaturu k dějinám Židů v českých zemích, včetně publikací vydávaných Židovským muzeem v Praze. K dispozici jsou též některé časopisy archivního a historického zaměření. Kompletní knižní fond muzea je přístupný v Knihovně Židovského muzea v Praze.

Studium v badatelně a konzultace jsou možné po předchozím objednání prostřednictvím e-mailu či telefonu.

V archivu Židovského muzea v Praze je badatelské veřejnosti k dispozici databáze dat, výstup z grantového projektu "Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu" (reg. č. projektu P410/102399). Data z databáze jsou zpřístupněna bezúplatně. Zpoplatněny jsou pouze běžné úkony související s užitím databáze dle požadavků zájemce a dle sazebníku Archivu Židovského muzea v Praze.


Otevírací doba badatelny

Úterý a čtvrtek 9-12 h a 13-17 h
s výjimkou státních a židovských svátků

Po dobu platnosti mimořádných opatření vlády ČR je badatelna Archivu Židovského muzea v Praze otevřena pro veřejnost za následujících podmínek:

 • studium bude umožněno v obvyklých dnech a hodinách, výhradně po předchozím objednání,
 • počet badatelů bude omezen tak, aby bylo možné dodržet podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví,
 • datum a čas bádání je nutné předem odsouhlasit ze strany archivu i badatele,
 • k objednání do badatelny použijte kontaktní e-mail: archive@jewishmuseum.cz,
 • termín a čas badatelské návštěvy je závislý na aktuální obsazenosti badatelny a možnosti připravit archiválie ke studiu,
 • apelujeme na badatele, aby přesně dodržovali předem domluvený čas studia,
 • návštěvy, které nebudou předem domluveny, nemohou být do archivu vpuštěny.

Bádání a jednání budou probíhat za zpřísněných hygienických opatření: 

 • vstup do budovy a pobyt v badatelně je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95, ČSN EN 14683+AC), které brání šíření kapének,
 • u vstupu do objektu bude připraven dezinfekční prostředek pro povinnou dezinfekci rukou,
 • při vstupu do budovy dodržujte pokyny, které jsou zde umístěny,
 • po vstupu do budovy je badatel povinen předložit ostraze objektu ke kontrole platný osobní doklad totožnosti,
 • před vstupem do badatelny si návštěvník odloží svrchní oděv a zavazadlo do uzamykatelných skříněk,
 • obsluha badatelny mu určí místo pro studium,
 • pro badatele je vyhrazena jedna toaleta,
 • v prostorách archivu je zakázáno jíst,
 • badatelé se mohou pohybovat v budově pouze ve vyhrazeném prostoru (tzn. badatelně).

E-badatelna

 

Zdigitalizované archiválie archivu ŽMP zpřístupněné on-line.

Služby

Zhotovování kopií a scanů

V archivu je možné používat vlastní reprodukční zařízení (digitální fotoaparát bez blesku) za účelem zhotovení kopie pro osobní studijní účely.

V případě potřeby je rovněž možné objednat zhotovení fotografií či scanů vybraných materiálů. Příslušné poplatky se řídí platným ceníkem (viz níže).

Historie archivu

Menší sbírku starších cenných dokumentů získaných koupí nebo darem shromáždilo Židovské muzeum již před druhou světovou válkou. Většina archiválií se dostala do muzea za války v rámci svozů materiálů zrušených židovských obcí Čech a Moravy. Archivy židovských obcí odtrženého pohraničí jsou zde proto zastoupeny výjimečně, většinou pouze jednotlivými dokumenty. Ani materiály ostatních obcí nejsou vždy zachovány v odpovídajícím rozsahu. V některých případech se jedná o pouhé torzo.

Dlouhou dobu představoval archiv uzavřený historický celek, kdy zachované písemnosti jen výjimečně překračovaly časový mezník daný rokem 1945. Teprve od roku 2006, po přestěhování do moderního klimatizovaného depozitáře s dostatečnou prostorovou kapacitou, začal archiv shromažďovat novější materiály, především zachované písemnosti židovských obcí obnovených po druhé světové válce.

Informace o fondech a sbírkách uložených v archivu Židovského muzea v Praze jsou přístupné v celostátní databázi Archivních fondů a sbírek v České republice na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci archivnictví a spisová služba.

Ke stažení

Seznam fondů a sbírek
Seznam archivních pomůcek
Badatelský řád
Vzor badatelského listu (vyplňuje se pouze v badatelně archivu ŽMP)
Výroční zpráva Archivu ŽMP za rok 2020

Ceník služeb poskytovaných Židovským muzeem v Praze

Užitečné odkazy

Kde nás najdete

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
8
9
 
 
 
 
10
 
 
 
11
 
12
 
 
 
13
 
14
 
15
16
 
17
 
 
 
18
 
19
 
20
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT