Výpůjčky předmětů ze sbírkového fondu Židovského muzea v Praze

Důležité – upozornění na uzavření depozitáře sbírky rukopisů a nálezů z geniz na papíře
 
Pokud má Vaše instituce zájem o výpůjčku sbírkových předmětů Židovského muzea v Praze (ŽMP), zde najdete několik rad pro urychlení a zjednodušení organizace výpůjčky:

  1. S oficiální písemnou žádostí o výpůjčku se obracejte pouze na ředitelství ŽMP nebo  na úsek Dokumentace a evidence sbírek.
  2. Prosíme, abyste se nejprve seznámili s Podmínkami výpůjčky ze sbírek ŽMP. Po obdržení tohoto formuláře, podepsaného ředitelem nebo statutárním zástupcem žadatelské instituce, považujeme žádost o výpůjčku za závaznou. Společně s oficiální žádostí zašlete, prosíme, také informaci o výstavním fundu, klimatických a bezpečnostních podmínkách výstavního prostoru (tzv. Facility Report). Nemáte-li k dispozici vlastní formulář týkající se výstavního prostoru, můžete pro vyplnění použít náš Popis výstavních prostor a jejich vybavení.
  3. Je nutno počítat s tím, že příprava výpůjčky (tzn. výběr sbírkových předmětů, odborné zpracování, jejich restaurování atd.) a vyřizování nutných formalit trvá nejméně 6 měsíců, zpravidla však déle. Při požadavku na výpůjčku přesahující 10 předmětů jsou akceptovány pouze žádosti zaslané s předstihem 12 měsíců.
  4. Předměty ze sbírek ŽMP zapůjčujeme s ohledem na jejich stáří, hodnotu a stav maximálně na 1 měsíc až 2 roky. Výběr předmětů a délku výpůjčky určuje kurátor příslušné sbírky.
  5. ŽMP neposkytuje ze svých prostředků výstavní fundus a nepořizuje na své náklady kopie sbírkových předmětů pro účel jedné konkrétní výstavy nebo další materiály.
  6. Veškeré náklady související s výpůjčkou sbírkových předmětů, nad rámec standardních výdajů hrazených v rámci administrativního poplatku, tedy náklady na balení, transport, pojištění a kurýra, Vám budeme účtovat na základě skutečných nákladů na tyto služby.

Těšíme se na spolupráci.

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]