O nás

Židovské muzeum v Praze je evropským unikátem, nejkomplexnější institucí svého druhu: spravuje čtyři historické synagogy a Obřadní síň s jedinečnými expozicemi, světoznámý Starý židovský hřbitov, vlastní galerii, několik depozitářů, archiv, knihovnu s multimediálním centrem i restaurátorská pracoviště stejně jako vzdělávací a kulturní centrum. Zároveň představuje jeden z nejatraktivnějších bodů na kulturní mapě střední Evropy. 

Procházka po památkách s nádhernými judaiky v jedinečném areálu pražského Židovského Města, které je od roku 1992 zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, patří k nejpůsobivějším zážitkům, jaké hlavní město České republiky poskytuje. I proto Židovskému muzeu v Praze patří mezi českými muzejními institucemi trvale nejvyšší příčka návštěvnosti.

Významnou část naší práce představuje osvětová a vzdělávací činnost, kterou rozvíjíme nejen v Praze, ale od roku 2006 i v Brně. Spolupracujeme při tom s předními univerzitními pracovišti a vzdělávacími institucemi, historiky, judaisty, literárními vědci, politology a pedagogy. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bylo Židovské muzeum v Praze zařazeno do systému akreditovaných vzdělávacích zařízení pro pedagogy.

Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti je také k dispozici naše specializovaná judaistická knihovna se 130 000 svazky přibližující historii a kulturu Židů v Čechách a na Moravě, dějiny šoa a druhé světové války, judaismus, hebrejštinu či Stát Izrael. Vedle dalších děl zaměřených na muzeologii, slovníků, učebnic a encyklopedií jsou v knihovní studovně připraveny také specializované elektronické databáze a digitalizovaná židovská periodika.
 Je zde také možné studovat přepsané vzpomínky pamětníků šoa a po objednání nahlížet do online sbírky Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation s výpověďmi přeživších a svědků holocaustu, zaznamenanými v 57 zemích světa.

 

 

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]