staronová synagoga (POD SPRÁVOU PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCE)

Staronová synagoga je perlou pražské historie v srdci Židovského Města, kde se v jedinečném spojení setkává minulost s přítomností. Tato unikátní stavba, postavená v poslední třetině 13. století, není jen místem modliteb, ale i svědkem více než 750 let židovské tradice v Praze. Při návštěvě Staronové synagogy se vydáte na nezapomenutelnou cestu do hlubin času a do srdce pražského židovského dědictví.

Historie této synagogy je hluboce zakořeněná v časech středověké Prahy. Od svého vzniku byla svědkem bouřlivých událostí, které formovaly život Židovského Města. Její existence je hluboce zakořeněná v časech středověké Prahy. Po celou dobu byla svědkem bouřlivých událostí, které formovaly život Židovského Města. Radostných oslav svátků i pogromů, které Židovské Město postihly. Prošla mnoha proměnami, avšak stále si uchovala svůj unikátní charakter a stala se nedílnou součástí kulturní a náboženské krajiny města.

Staronová synagoga, s její unikátní gotickou architekturou a atmosférou, je jednou z nejstarších synagog v Evropě. Zde, mezi starobylými zdmi, můžete prožít autentický okamžik spojený s bohatou historií pražské židovské komunity.

Jedním z nejvýznamnějších aspektů Staronové synagogy je její kontinuální náboženská funkce. Od 13. století sloužila jako místo modliteb, a to i přes mnohá neštěstí, kterými prošla židovská komunita. Každá modlitba v této synagoze nese v sobě dávnou tradici a spojení s generacemi, které přicházely před námi.
I dnes je Staronová synagoga středem živého náboženského života. Bohoslužby, které se zde konají, jsou pokračováním staleté tradice, spojující minulost a současnost. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost zhlédnout nejen nádhernou architekturu této historické stavby, ale také se zapojit do bohaté duchovní atmosféry, která zde přetrvává.

V nitru Staronové synagogy tkví také duchovní odkaz významného pražského rabína Jehudy Löwa, známého také jako Pražský Maharal. Učení a moudrost tohoto renesančního rabína přitahovaly židovskou komunitu nejen v Praze, ale i po celé Evropě. Rabbi Löw se stal již za svého života klíčovou postavou v historii pražského Židovského Města. Podle legendy vytvořil rabbi Löw Golema, živoucí bytost z hlíny, aby chránil židovskou komunitu před hrozbami a pronásledováním. Podle pověsti dodnes odpočívá na půdě pod střechou. Tato fascinující legenda oživuje kamenné zdi synagogy a připomíná nám nejen příběh o síle víry, ale také o ochraně a jednotě komunity v obtížných časech.
Návštěvou Staronové synagogy v rámci celého okruhu Židovského Města neobjevíte pouze krásu gotické architektury, ale také další stránky pražské židovské historie. Maiselova, Pinkasova, Španělská synagoga a Starý židovský hřbitov vás zavedou do světa, kde se prolínají dějiny a kde každý kámen a sbírkový předmět vypráví svůj příběh.

Přijměte tedy pozvání do Staronové synagogy a staňte se součástí pokračujícího příběhu židovské víry a tradice v srdci Prahy, kde minulost nespočívá pouze v historických knihách a muzejních exponátech, ale je živoucí realitou každé modlitby a každého okamžiku zde stráveného.
 

 

Návštěvnické info

Kde nás najdete

Červená, 110 01 Josefov

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]