Programy pro školy

Školy si mohou vybírat ze široké nabídky interaktivních programů, přednášek a workshopů. 

Bližší informace o programech, ceně, organizačních detailech a termínech

Židovské muzeum v Praze představuje novou nabídku interaktivních programů, workshopů a přednášek. Školy nyní mají více možností, jak žáky a studenty seznámit s různými tématy spojenými s judaismem. S ohledem na současnou situaci s pandemií COVID 19 nabízí muzeum možnost absolvovat program prostřednictvím online výuky.
 
Co stále i nově nabízíme
 
1) Přijďte do muzea
nabídky na webu si můžete vybrat jakýkoli program, objednat termín a zároveň se podívat do krásných synagog a expozic muzea na Josefově. S výběrem programu vám rádi poradíme.
V souladu se současnými nařízeními programy realizujeme ve skupinách o 10 žácích či studentech. Maximálně lze objednat 30 žáků či studentů současně.
 
2) Pozvěte muzejního lektora k vám do školy
Jakýkoli program z naší nabídky lze realizovat přímo u vás ve škole.
 
3) Absolvujte náš program online
Pro potřeby online výuky jsme adaptovali programy Badatel a Hanin kufřík. V předem domluveném termínu vám zpřístupníme odkaz na platformě MS Teams. Lektor uvede program krátkou přednáškou na téma židovské tradice a zvyky, či holocaust a druhá světová válka. Zároveň pedagog předem obdrží pracovní listy a výukové materiály, s nimiž budou po úvodní přednášce žáci a studenti pracovat. Následně bude lektor k dispozici pro dotazy ze strany žáků a studentů formou moderované diskuze.
 
4) Odučte si náš program sami
Celkem tři programy z naší nabídky – Badatel, Hanin kufřík a Stereotypy – můžete získat v podobě metodických materiálů pro pedagogy a studijních a pracovních listů pro žáky a studenty a sami si je ve škole či v rámci distanční výuky odučit.
 
Praktické informace
 
Délka programu a cena
1) Pokud se rozhodnete přijít do muzea, strávíte zde cca 3 hodiny, cena činí 100,- Kč za žáka či studenta, pedagogický doprovod má vstup zdarma.
2) Pokud pozvete lektora do své školy, workshop zabere 2 vyučovací hodiny, cena v tomto případě činí 70,- Kč za žáka či studenta. Cestovní výlohy dohodou.
3) Pokud se budete chtít účastnit online přednášky, vyhraďte si na ni 1 vyučovací hodinu, online přednášky konáme zdarma.
4) Pokud budete chtít obdržet metodické materiály písemně pro vlastní výuku, obdržíte je rovněž zdarma.
 
Pro objednání programu či další informace prosím pište na adresu education@jewishmuseum.cz nebo volejte na číslo 222 749 350 a 737 778 746. Rádi vám poradíme s výběrem programu na míru.    

PROGRAMY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ ZŠ A STUDENTY SŠ

Oblast: Holocaust a antisemitismus

Ghetto Lodž

Žáci a studenti se na základě analýzy archivních dokumentů, fotografií a vzpomínek přeživších seznámí s historií ghetta v Lodži a s osudy protektorátních Židů, kteří tam byli deportováni v říjnu a listopadu 1941. Součástí programu je i promítání krátkého dokumentu vzniklého z materiálů pro film „Ghetto jménem Baluty“ režiséra Pavla Štingla. Program dále využívá původních archivních materiálů z projektu Terezínské album ze vzdělávacího portálu www.holocaust.cz

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov a Stolpersteiny obyvatel Prahy transportovaných do Lodže

Nevítaní cizinci

Workshop se věnuje židovským uprchlíkům do Československa a krizi uprchlické politiky v roce 1938. Zabývá se zejména uprchlíky z Rakouska, kteří se po jeho „anšlusu“ k Německu pokoušeli v Československu najít útočiště, a uprchlíky z území tzv. Sudet prchajícími po uzavření Mnichovské dohody do vnitrozemí, odkud byli často i přes nebezpečí, které jim hrozilo, vraceni zpět.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Dobrodruhy proti své vůli

Workshop je založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, Joanie Holzer Schirm. Účastníci programu se seznámí s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se budou zamýšlet nad nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších i současných států. Cílem programu je na příkladu židovských uprchlíků přinést kritický pohled na dnes tolik diskutované téma migrace.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Reflexe – viníci, zachránci a ti ostatní

Lze jednoznačně definovat viníky a zachránce? Na tuto otázku mohou poskytnout odpověď fotografie a konkrétní příběhy jednotlivých aktérů holocaustu. Program vznikl ve spolupráci s Muzeem války v Londýně.

Nabízí pouze v Praze
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Holocaust v dokumentech

Pět pracovních skupin studentů analyzuje dokumenty reprezentující pět fází holocaustu: definici a evidenci, zbavování práv a majetku, deportaci, koncentraci a fyzickou likvidaci. Program vznikl ve spolupráci s Domem Konference ve Wannsee.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Hanin kufřík

Žáci a studenti se na základě vlastního pátrání v dokumentech seznámí s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce studentů. Program vznikl na základě knihy Karen Levinové „Hanin kufřík“.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ. 
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Stereotypy

Stereotypy je program zaměřený především na fenomén moderního a současného antisemitismu. Co je to stereotyp? A jak se liší od předsudku? K čemu může jednání na základě stereotypů vést? Workshop zahrnuje práci s graffiti, články, webovými stránkami, příspěvky na internetu a dalšími materiály vykazujícími projevy antisemitismu, se kterými se studenti nejen v České republice, ale i v celé Evropě mohou v současné době setkat. Workshop je zaměřený na kritické myšlení a pochopení mechanismů, na kterých antisemitismus stojí.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Oblast: Židovské svátky, životní cyklus a tradice

Badatel

Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky Židů. Studenti se v pěti skupinách věnují následujícím tématům: Běh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba a Pesach.

Vhodné pro žáky 7. až 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Hebrejská abeceda

V této dílně se žáci a studenti seznámí s hebrejskou abecedou. Dozvědí se o původu Tóry i celé Bible, o jejím vzhledu a významu. V praktické části projdou základními pravidly psaní a čtení.

Vhodné pro žáky 5. až 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Golem

V této dílně se děti seznámí s postavou moudrého rabi Löwa a s pověstí o pražském Golemovi. Při návštěvě Staronové synagogy pak hledají Davidovy hvězdičky a pátrají po místě, kde podle pověsti rabi Löw Golema ukryl.

Nabízíme pouze v Praze
Vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Noemova archa – pomozte zachránit zvířátka před potopou

Program je inspirován biblickým příběhem o potopě. Děti si zahrají na Noema a stejně jako on zkontrolují, zda mají všechna zvířátka na své lodi. Při návštěvě Starého židovského hřbitova pak hledají obrázky různých zvířátek.

Vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

VÝLET PO STOPÁCH BRNĚNSKÉ ŽIDOVSKÉ KOMUNITY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ ZŠ A STUDENTY SŠ

Po stopách brněnské židovské komunity

Program existuje ve dvou variantách a nabízí komentovanou procházku po významných místech Brna spojených s židovskou komunitou. Součástí výletu je také unikátní možnost košer oběda. 

Nabízíme pouze v Brně.
Vhodné pro žáky 5. až 9. tříd ZŠ a SŠ.


PROGRAMY PRO ŽÁKY I. STUPNĚ ZŠ A PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Dílny věnované jednotlivým svátkům (Šabat, Purim, Pesach, Chanuka, Simchat Tóra) nebo oslavám významných obřadů běhu života (svatba) v Praze na vyžádání. Vzdělávání v Židovském muzeu v Praze podporuje Nadační fond obětem holocaustu.

Školám dále nabízíme dotované prohlídky a dotované komentované prohlídky muzea.

PŘEDNÁŠKY

PROGRAMY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ ZŠ A STUDENTY SŠ

Oblast: Holocaust a antisemitismus

Dějiny antisemitismu

Hledání kořenů tradičního i moderního antisemitismu v Evropě a skutečností, které s nimi souvisejí.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Perzekuce českých a moravských Židů za druhé světové války

Dějiny Židů v období druhé světové války s důrazem na Protektorát Čechy a Morava a ghetto Terezín.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Oblast: Židovské svátky, životní cyklus a tradice

Tradice a zvyky Židů

Přednáška představuje židovský národ v dějinném kontextu, vysvětluje základní pojmy judaismu a přibližuje významné události života Židů a svátky židovského roku. Přednáška je doplněna ukázkami judaik, předmětů náležejících k židovské tradici.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Dějiny a literatura

Biblické dějiny Židů

Přednáška seznamuje se starověkými dějinami židovského národa podle Bible, která vypráví o dlouhé cestě, během níž se z jedné rodiny, rodiny Abrahamovy, stal celý národ.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. století do současnosti

Seznámení s historií židovského osídlení na našem území.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Významné židovské osobnosti v oblasti literatury v kontextu české kultury

Čeští spisovatelé židovského původu, píšící česky nebo německy.

Nabízíme pouze v Praze
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Izrael včera a dnes

Cesty ke vzniku Státu Izrael, konflikt na Blízkém východě, současný stav.

Nabízíme pouze v Praze
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

 

<
>
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
 
 
7
8
9
10
11
 
 
12
13
 
 
14
15
16
17
18
 
 
19
20
 
 
21
22
23
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT