Programy pro školy

Školy si mohou vybírat ze široké nabídky interaktivních programů, přednášek a workshopů. 

Bližší informace o programech, ceně, organizačních detailech a termínech

Židovské muzeum v Praze představuje novou nabídku interaktivních programů, workshopů a přednášek. Školy nyní mají více možností, jak žáky a studenty seznámit s různými tématy spojenými s judaismem.
 
Co nabízíme:
 
1) Přijďte do muzea
nabídky na webu si můžete vybrat jakýkoli program, objednat termín a zároveň se podívat do krásných synagog a expozic muzea na Josefově. S výběrem programu vám rádi poradíme.
 
2) Pozvěte muzejního lektora k vám do školy
Jakýkoli program z naší nabídky lze realizovat přímo u vás ve škole.
 
Praktické informace
 
Délka programu a cena
1) Pokud se rozhodnete přijít do muzea, strávíte zde cca 3 hodiny, cena činí 100,- Kč za žáka či studenta, pedagogický doprovod má vstup zdarma.
2) Pokud pozvete lektora do své školy, workshop zabere 2 vyučovací hodiny, cena v tomto případě činí 70,- Kč za žáka či studenta. Cestovní výlohy dohodou.
 
Pro objednání programu či další informace prosím pište na adresu education@jewishmuseum.cz nebo volejte na číslo 222 749 350 a 737 778 746. Rádi vám poradíme s výběrem programu na míru.    

PROGRAMY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ ZŠ A STUDENTY SŠ

Oblast: Holocaust a antisemitismus

Ghetto Lodž

Žáci a studenti se na základě analýzy archivních dokumentů, fotografií a vzpomínek přeživších seznámí s historií ghetta v Lodži a s osudy protektorátních Židů, kteří tam byli deportováni v říjnu a listopadu 1941. Součástí programu je i promítání krátkého dokumentu vzniklého z materiálů pro film „Ghetto jménem Baluty“ režiséra Pavla Štingla. Program dále využívá původních archivních materiálů z projektu Terezínské album ze vzdělávacího portálu www.holocaust.cz

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov a Stolpersteiny obyvatel Prahy transportovaných do Lodže

Dobrodruhy proti své vůli

Workshop je založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, Joanie Holzer Schirm. Účastníci programu se seznámí s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se budou zamýšlet nad nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších i současných států. Cílem programu je na příkladu židovských uprchlíků přinést kritický pohled na dnes tolik diskutované téma migrace.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Reflexe – viníci, zachránci a ti ostatní

Lze jednoznačně definovat viníky a zachránce? Na tuto otázku mohou poskytnout odpověď fotografie a konkrétní příběhy jednotlivých aktérů holocaustu. Program vznikl ve spolupráci s Muzeem války v Londýně.

Nabízí pouze v Praze
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Holocaust v dokumentech

Pět pracovních skupin studentů analyzuje dokumenty reprezentující pět fází holocaustu: definici a evidenci, zbavování práv a majetku, deportaci, koncentraci a fyzickou likvidaci. Program vznikl ve spolupráci s Domem Konference ve Wannsee.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Hanin kufřík

Žáci a studenti se na základě vlastního pátrání v dokumentech seznámí s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce studentů. Program vznikl na základě knihy Karen Levinové „Hanin kufřík“.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ. 
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Stereotypy

Stereotypy je program zaměřený především na fenomén moderního a současného antisemitismu. Co je to stereotyp? A jak se liší od předsudku? K čemu může jednání na základě stereotypů vést? Workshop zahrnuje práci s graffiti, články, webovými stránkami, příspěvky na internetu a dalšími materiály vykazujícími projevy antisemitismu, se kterými se studenti nejen v České republice, ale i v celé Evropě mohou v současné době setkat. Workshop je zaměřený na kritické myšlení a pochopení mechanismů, na kterých antisemitismus stojí.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Oblast: Židovské svátky, životní cyklus a tradice

Badatel

Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky Židů. Studenti se v pěti skupinách věnují následujícím tématům: Běh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba a Pesach.

Vhodné pro žáky 7. až 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Hebrejská abeceda

V této dílně se žáci a studenti seznámí s hebrejskou abecedou. Dozvědí se o původu Tóry i celé Bible, o jejím vzhledu a významu. V praktické části projdou základními pravidly psaní a čtení.

Vhodné pro žáky 5. až 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Golem

V této dílně se děti seznámí s postavou moudrého rabi Löwa a s pověstí o pražském Golemovi. Při návštěvě Staronové synagogy pak hledají Davidovy hvězdičky a pátrají po místě, kde podle pověsti rabi Löw Golema ukryl.

Nabízíme pouze v Praze
Vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Noemova archa – pomozte zachránit zvířátka před potopou

Program je inspirován biblickým příběhem o potopě. Děti si zahrají na Noema a stejně jako on zkontrolují, zda mají všechna zvířátka na své lodi. Při návštěvě Starého židovského hřbitova pak hledají obrázky různých zvířátek.

Vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

VÝLET PO STOPÁCH BRNĚNSKÉ ŽIDOVSKÉ KOMUNITY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ ZŠ A STUDENTY SŠ

Po stopách brněnské židovské komunity

Program existuje ve dvou variantách a nabízí komentovanou procházku po významných místech Brna spojených s židovskou komunitou. Součástí výletu je také unikátní možnost košer oběda. 

Nabízíme pouze v Brně.
Vhodné pro žáky 5. až 9. tříd ZŠ a SŠ.


PROGRAMY PRO ŽÁKY I. STUPNĚ ZŠ A PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Dílny věnované jednotlivým svátkům (Šabat, Purim, Pesach, Chanuka, Simchat Tóra) nebo oslavám významných obřadů běhu života (svatba) v Praze na vyžádání. Vzdělávání v Židovském muzeu v Praze podporuje Nadační fond obětem holocaustu.

Školám dále nabízíme dotované prohlídky a dotované komentované prohlídky muzea.

PŘEDNÁŠKY

PROGRAMY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ ZŠ A STUDENTY SŠ

Oblast: Holocaust a antisemitismus

Dějiny antisemitismu

Hledání kořenů tradičního i moderního antisemitismu v Evropě a skutečností, které s nimi souvisejí.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Perzekuce českých a moravských Židů za druhé světové války

Dějiny Židů v období druhé světové války s důrazem na Protektorát Čechy a Morava a ghetto Terezín.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Oblast: Židovské svátky, životní cyklus a tradice

Tradice a zvyky Židů

Přednáška představuje židovský národ v dějinném kontextu, vysvětluje základní pojmy judaismu a přibližuje významné události života Židů a svátky židovského roku. Přednáška je doplněna ukázkami judaik, předmětů náležejících k židovské tradici.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Dějiny a literatura

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. století do současnosti

Seznámení s historií židovského osídlení na našem území.

Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

Významné židovské osobnosti v oblasti literatury v kontextu české kultury

Čeští spisovatelé židovského původu, píšící česky nebo německy.

Nabízíme pouze v Praze
Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Prohlídka v Praze: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov

 

>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]