identifikace původních vlastníků

Projekt identifikace původních vlastníků knih

V uplynulých letech proběhl provenienční průzkum knižního fondu ŽMP za účelem identifikace původních vlastníků knih. Během systematické prohlídky, která započala v roce 2001, byly prohlédnuty všechny tisky a periodika s výjimkou historické knihovny Židovské náboženské obce v Praze a nově zakupovaných nebo jinak získávaných titulů, jejichž původ je zřejmý. Fyzická kontrola knih měla za úkol dohledat a pokud možno identifikovat předválečné vlastnické záznamy osob nebo organizací (např. podpisy, exlibris, vpisky, razítka) a určit, které knihy z fondů ŽMP mohou mít jiného původního majitele než je ŽMP. Zjištěné údaje byly vloženy do speciální databáze původních vlastníků knih, která je nyní součástí knihovního systému Aleph jako samostatná báze. Z časových důvodů byly do databáze zaznamenány pouze identifikační znaky knihy (signatura, přírůstkové číslo), údaj o vlastníkovi (v případě instituce zvolená zkratka, u jednotlivce jméno) a typ vlastnického záznamu. Na konečné podobě databáze, tedy doplnění bibliografických údajů knih a skenů vlastnických záznamů, se nadále pracuje.

Databáze slouží nejen k zmapování původu knih, ale také k vypracovávání podkladů pro případné restituční žádosti. Při jejich řešení se knihovna řídí Postupem ŽMP při zmírňování majetkových křivd spáchaných v období holocaustu a II. světové války. Je nutné upozornit, že identifikované jméno vlastníka neznamená s určitostí majitele, kterému byla kniha během druhé světové války zcizena. Určení právoplatného vlastníka knihy podléhá dalšímu výzkumu a prověřování.

Průzkum vlastnické historie předmětů ve Sbírce vizuálního umění

Vzhledem k tomu, že neexistuje jediný spolehlivý pramen, na jehož základě by bylo možné u všech předmětů, které byly do sbírky začleněny kurátory Ústředního židovského muzea v období 1942-1945 ze skladišť pražské Treuhandstelle, jednoznačně určit poslední legitimní vlastníky, a s ohledem na skutečnost, že na většině těchto předmětů, ať již jde o malby, grafické práce, kresby, fotografie či plastiku, nejsou patrné žádné provenienční stopy, vyzývá Židovské muzeum v Praze všechny, kteří vědí nebo se domnívají, že jejich rodinní příslušníci byli deportováni do Lodže nebo Terezína zejména z Prahy a blízkého okolí (území protektorátního správního celku tzv. Oberlandratsbezirk Prag, jehož součástí byly jak hlavní město Praha, tak blízké samostatné obce – např. Zbraslav, Roztoky apod.), aby se tak jako dosud i nadále hlásili o prověření, zda se ve sbírkách muzea nenacházejí umělecké předměty, které mohly být zabaveny z domácností těchto osob. Tyto rešerše provádí odborný tým muzea bezplatně na požádání, a to na základě předložených úplných jmen deportovaných osob a jejich dat narození určených nejméně s přesností na rok. V rámci rešerší jsou zohledňovány veškeré dostupné archivní prameny a relevantní datové a informační zdroje, které mohou napomoci k identifikaci děl ve sbírce a k určení jejich vlastnické historie.

>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]