SBÍRKA ROZHOVORy S PAMĚTNÍKY

Charakteristika sbírky

Dějiny Židů ve 20. století pomáhá mapovat projekt orální historie, v jehož rámci se od roku 1990 systematicky nahrávají rozhovory s pamětníky. V současné době čítá sbírka více než 1750 rozhovorů a je největší a badateli nejvyužívanější svého druhu v České republice. Projektem orální historie ŽMP zastává důležité místo v řadě podobných projektů věnovaných židovské paměti po celém světě.

Zachovat židovskou zkušenost na území České republiky jako součást české a evropské historické paměti je nesmírně důležité. Zajímají nás nejen vzpomínky na dobu šoa, ale rovněž poválečné zkušenosti přeživších šoa i jejich potomků. Pokud je to možné, snažíme se získat více generačních výpovědí v rámci jedné rodiny, a zachytit tak dopady válečných a poválečných událostí na život rodin v jejich komplexnosti. Shromažďování a uchování vzpomínek pamětníků svým významem daleko přesahuje hodnotu historické faktografie. Soubor autentických svědectví šoa je také palčivým mementem pro příští generace a naléhavým apelem k humanismu.

Rozhovor je nahráván na diktafon nebo kameru za účasti tazatele a narátora (pamětníka), většinou se odehrává v domácnosti samotného narátora, případně na jiném domluveném místě, nahrávat lze i v prostorách ŽMP. S narátorem je podepsána Dohoda o účasti na projektu orální historie Židovského muzea v Praze a o poskytnutí práv, která specifikuje práva narátora a ŽMP ve vztahu ke konkrétnímu poskytnutému rozhovoru. Na základě této dohody narátor stanovuje své přání, v jaké podobě má být editovaný a autorizovaný přepis rozhovoru zveřejňován – zda v anonymizované podobě či v plném znění. Záznam rozhovoru je následně přepsán a text předán pamětníkovi k autorizaci. Přepisy rozhovorů se stávají součástí naší sbírky a podle konkrétní specifikace v Dohodě o účasti na projektu orální historie Židovského muzea v Praze a o poskytnutí práv slouží badatelům, pro publikační nebo výstavní účely či pro vytváření vzdělávacích materiálů.

Informace pro badatele

Badatelům poskytujeme pouze editované a autorizované přepisy rozhovorů. Texty je možné studovat v knihovně ŽMP, případně zaslat ke studiu emailem po splnění badatelských náležitostí.

V souvislosti s nahráváním rozhovorů sbíráme rovněž další materiály a fotografie z rodinných archivů dokumentující vyprávění pamětníka. Tyto materiály přijímáme do našeho archivu jako originály či případně po jejich vypůjčení vytváříme digitální kopie.

Zaznamenané rozhovory poskytují neocenitelná svědectví o osudech jednotlivců a jejich rodin, jejich každodenním životě na pozadí velkých historických událostí.

Dokumenty pro narátory:

Dohoda o účasti na projektu orální historie Židovského muzea v Praze a o poskytnutí práv

Etický kodex pro realizaci projektu sbírky orální historie „Rozhovory s pamětníky“

Souhlas se zněním textového přepisu rozhovoru

Dokumenty pro badatele:

Řád pro studium, nahlížení a využívání sbírky orální historie „Rozhovory s pamětníky“

Registrační list

 

Mapujeme osud Židů v českých a moravských zemích ve 20. století, přečtěte si jak.

 
Realizováno s podporou Bejt Simcha, Dutch Jewish Humanitarian Fund www.jhf.nl, Nadačního fondu obětem holocaustu www.fondholocaust.cz, Lisy a Johna Pritzkerových, Petera Hodála, Petera Briesse.
 

partneri/logo_Fried.png
From Generation To... je projekt rozhovorů s přeživšími sponzorovaný Robertem B. Friedem s rodinou k uctění památky Israele a Rifky Friedových a Magdy a Mosheho Herskowitzových 

 


image2.jpgDlouhodobá finanční podpora nahrávání rozhovorů s pamětníky umožňuje uskutečnit větší množství rozhovorů a zachovat tak unikátní paměť přeživších. Donátor Robert B. Fried z New Yorku je mimojiné autorem sbírky básní, již můžete zakoupit zde.
"Zřízení tohoto programu společně s Židovským muzeem v Praze bude pomáhat uchování příběhů šoa. I v důsledku vzrůstajícího antisemitismu v Evropě je důležité takové věci podporovat, aby se zvěrstva jako holocaust nikdy neopakovala".  Robert R. Fried

  
001.jpg - Kurátorka sbírky Rozhovory s pamětníky prohlíží s Tomem Kolischem archivní rodinné fotografie a dokumenty, které se rozhodl předat ŽMP.

Kurátorka sbírky Rozhovory s pamětníky prohlíží s Tomem Kolischem archivní rodinné fotografie a dokumenty, které se rozhodl předat ŽMP.

image1.jpg - Rebecca Fried, Moshe Herskowitz, Magda Herskowitz a Israel Fried

Rebecca Fried, Moshe Herskowitz, Magda Herskowitz a Israel Fried

 - George Sachs v roce 1926. Rozhovor s pamětníkem byl nahráván v New Yorku na podzim roku 2014. Pan Sachs věnoval ŽMP digitální kopie mnoha fotografií ze svého archivu, včetně unikátního video záznamu své svatby, která se konala v Praze v roce 1947. Z Československa odešel o dva roky později.

George Sachs v roce 1926. Rozhovor s pamětníkem byl nahráván v New Yorku na podzim roku 2014. Pan Sachs věnoval ŽMP digitální kopie mnoha fotografií ze svého archivu, včetně unikátního video záznamu své svatby, která se konala v Praze v roce 1947. Z Československa odešel o dva roky později.

foto2.jpg - Fotografie táborské rodiny Meislů z roku 1925. Z celé rodiny přežila rasovou perzekuci pouze dcera Marta Meislová, provdaná Navrátilová, která ŽMP v roce 1995 poskytla své svědectví spolu s fotografiemi a dokumenty z rodinného archivu.

Fotografie táborské rodiny Meislů z roku 1925. Z celé rodiny přežila rasovou perzekuci pouze dcera Marta Meislová, provdaná Navrátilová, která ŽMP v roce 1995 poskytla své svědectví spolu s fotografiemi a dokumenty z rodinného archivu.

foto3.jpg - Děti v izraelském kibucu Lahavot Chavia, padesátá léta dvacátého století. Rozhovor s panem Mikulášem Bröderem byl nahrán v roce 2001. Pamětník pochází ze Slovenska, byl zapojen do sionistického hnutí a po druhé světové válce vzhledem k poválečnému antisemitismu na Slovensku emigroval do Izraele.

Děti v izraelském kibucu Lahavot Chavia, padesátá léta dvacátého století. Rozhovor s panem Mikulášem Bröderem byl nahrán v roce 2001. Pamětník pochází ze Slovenska, byl zapojen do sionistického hnutí a po druhé světové válce vzhledem k poválečnému antisemitismu na Slovensku emigroval do Izraele.

foto4.jpg - Kádrový posudek z roku 1950 na Dagmar Rudlovou, tehdy Šimonovou. Rozhovor s pamětnicí byl nahrán v roce 2012.

Kádrový posudek z roku 1950 na Dagmar Rudlovou, tehdy Šimonovou. Rozhovor s pamětnicí byl nahrán v roce 2012.

foto5.jpg - Chanuková oslava na Židovské náboženské obci v Praze v roce 1957. Na obrázku je Ivana Beranová, rozená v roce 1947. Pamětnice byla zapojena do hnutí Dětí Maiselovky. Kromě svých vzpomínek věnovala ŽMP v roce 2010 množství fotografií dokumentujících život židovské mládeže v druhé polovině dvacátého století.

Chanuková oslava na Židovské náboženské obci v Praze v roce 1957. Na obrázku je Ivana Beranová, rozená v roce 1947. Pamětnice byla zapojena do hnutí Dětí Maiselovky. Kromě svých vzpomínek věnovala ŽMP v roce 2010 množství fotografií dokumentujících život židovské mládeže v druhé polovině dvacátého století.

Rob Fried s rodinou -

Rob Fried s rodinou

>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]