Restaurátorské dílny

Restaurátorská dílna kovů je zaměřena především na restaurování a konzervování kovových předmětů, převážně ze stříbra, mědi, cínu, železa a dalších kovů a jejich slitin. Na restaurátorském pracovišti jsou ošetřovány také sbírkové předměty ze dřeva, skla, kamene, porcelánu a keramiky. Pracovní náplní restaurátorů je především systematická péče o rozsáhlý sbírkový fond, která mimo jiné zahrnuje též ochranu předmětů před vnějšími vlivy v depozitářích muzea.

Restaurátorská dílna spolupracuje s dalšími pracovišti ŽMP při výběru sbírkových předmětů do stálých expozic, na výstavy (katalog Bestii navzdory), i pro publikace (Silver judaica). 

Vzhledem k náročným podmínkám na pracovišti restaurátorské dílny kovů (práce s nebezpečnými toxickými látkami a jedy) zde bohužel není možné vykonávat odborné praxe studentů středních, vyšších a vysokých uměleckoprůmyslových a chemicko-technologických škol.

 

album/Album_Model_Album/721/RDK_04.jpg

album/Album_Model_Album/721/RDK_01.jpgPříklady restaurování

Ukazovátko na Tóru 
Inv. č. ŽMP 013.515, stříbro, tepáno a lito, Praha, 1815, mistr IN, délka 275 mm

Restaurováno roku 2010 v restaurátorské dílně kovů ŽMP: Pavel Veselý, Klára Čechlovská
Vzhledem k typu poškození – odlomení přední části v místě připojení ke středovému ořechu – si ukazovátko vyžádalo rozsáhlý restaurátorský zásah.

album/Album_Model_Album/357/13.515pred.jpgalbum/Album_Model_Album/357/13.515po.jpg


Nástavec na Tóru 
Inv.č. ŽMP 002.945/01, stříbro, tepáno, cizelováno a zlaceno, Opava, 2. polovina 18. stol., mistr AD, výška 228 mm

Restaurováno roku 2010 v restaurátorské dílně kovů ŽMP: Pavel Veselý, Klára Čechlovská
Nástavec je poměrně ojedinělým dokladem ozdob svitku Tóry, vzniklých na území tehdejšího rakouského Slezska. Restaurování nástavce umožnilo lépe přečíst výrobní značky a předmět přesně místně zařadit.

album/Album_Model_Album/357/002945pred.jpgalbum/Album_Model_Album/357/002945po.jpgRestaurátorská dílna textilu se věnuje restaurování a konzervování předmětů ze sbírky textilu. Kromě komplexního restaurování je v dílně prováděna i adjustace sbírkových předmětů (nedílná součást preventivní konzervace) jak pro výstavy, tak i pro dlouhodobé uložení sbírek. Bližší informace o práci restaurátorské dílny je možné získat v publikaci Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues.

Restaurátorská dílna spolupracuje s dalšími pracovišti ŽMP při výběru sbírkových předmětů do stálých expozic, na výstavy (katalog Bestii navzdory), i pro publikace (Nechť mu Bůh dá vyrůst). 

album/Album_Model_Album/723/RDT_01.jpgPříklady restaurování


Pláštík na Tóru
Inv. č. ŽMP 007.684, hedvábí, samet, dracoun, aplikace, výšivka, Nedatováno, 2. pol. 19. stol., způsob nabytí: tzv. válečný svoz v letech 1942-1945, svozové místo: Ivančice

V roce 2011 restaurováno externě: Jana Bureš Víchová
Pláštík vykazoval před zásahem poškození charakteristické pro hedvábné textilie z 2. poloviny 19. stol.: rozpadlá vazba tkaniny, množství zcela volných (flotujících) nití.

[restaurovani_pred_po/2.png]

Pokrývka
Inv. č. ŽMP 178.569, vlna, hedvábí, příze, výšivka řetízkovým stehem, 1729, způsob nabytí: vlastní výzkum muzea, geniza v Luži

V roce 2000 restaurováno v dílně ŽMP: Helena Votočková, Veronika Nauschová
Pokrývka byla nalezena v genize ve východočeské Luži, a v době nálezu vykazovala všechny charakteristické znaky poškození textilu z archeologických nálezů. U mnoha textilií nalezených v genizách je identifikace jejich původního účelu možná až po náročném restaurování.

[restaurovani_pred_po/3.png]

 

Odborná praxe


Za splnění určitých podmínek (mimo jiné uzavření smlouvy se střední, vyšší odbornou nebo vysokou uměleckoprůmyslovou nebo chemicko-technologických školou se zaměřením na restaurování textilií, která studenta vysílá) lze vykonávat na pracovišti odbornou praxi, avšak pouze u studentů starších 18 let. Nejkratší délka trvání odborné praxe je 1 kalendářní měsíc, nejdelší 12 kalendářních měsíců.

Aktuální možnosti pro praktikanty


Restaurování textilie bez čištění nebo barvení (skeletování, sandwichová metoda). Kvalifikační předpoklady: SŠ – obor restaurování a zároveň 1. ročník VŠ nebo VOŠ – obor restaurování, konzervování textilií. Předpokládaný minimální rozsah: 1x týdně 4 pracovní hodiny, až do skončení projektu (předpoklad 5 měsíců).

Restaurování nebo konzervování textilie s aplikací chemických postupů. Kvalifikační předpoklady: 2. a vyšší ročník VŠ nebo VOŠ – obor restaurování, konzervování textilií. Předpokládaný minimální rozsah: 1x týdně 4 pracovní hodiny, až do skončení projektu (předpoklad 5 měsíců až 1 rok).

Přepis restaurátorských karet do databáze restaurátorských zásahů s kontrolou popisu předmětu v interní databázi muzea. Kvalifikační předpoklady: minimálně SŠ s maturitou. Předpokládaný minimální rozsah: 1x týdně 4 hodiny, až do skončení projektu (předpoklad 6 měsíců až 1 rok).

Restaurátorská dílna papíru a pergamenu se zaměřuje na restaurování a konzervaci fondů Archivu ŽMP, Knihovny ŽMP, Oddělení pro dějiny šoa, Fotoarchivu a sbírky vizuálního umění a rukopisů a nálezů z geniz na papíře. Kromě komplexního restaurování je v dílně prováděna i adjustace sbírkových předmětů (nedílná součást preventivní konzervace) jak pro výstavy, tak i pro dlouhodobé uložení sbírek.

Restaurátorské dílny spolupracují s dalšími pracovišti ŽMP při výběru sbírkových předmětů do stálých expozic, na výstavy, i pro publikace.

Restaurátorská dílna spolupracuje s dalšími pracovišti ŽMP při výběru sbírkových předmětů do stálých expozic, na výstavy (katalog Cesta života), i pro publikace (Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě).

album/Album_Model_Album/724/RDP_01.jpg

 

Odborná praxe


Za splnění určitých podmínek (mimo jiné uzavření smlouvy se střední, vyšší odbornou nebo vysokou uměleckoprůmyslovou nebo chemicko-technologických školou se zaměřením na restaurování papíru a pergamenu, která studenta vysílá) lze vykonávat na pracovišti odbornou praxi, avšak pouze u studentů starších 18 let. Nejkratší délka trvání odborné praxe je 1 kalendářní měsíc, nejdelší 12 kalendářních měsíců.

Aktuální možnosti pro praktikanty


Čištění a drobné restaurátorské zásahy v souboru architektonických plánů a výroba úložných obalů. Kvalifikační předpoklady: SŠ – obor restaurování. Předpokládaný minimální rozsah: 1x týdně 7 pracovních hodin, až do skončení projektu (předpoklad 1 rok).

Výroba úložných obalů pro soubor tabulek. Kvalifikační předpoklady: SŠ – obor restaurování. Předpokládaný minimální rozsah: 1x týdně 7 pracovních hodin, až do skončení projektu (předpoklad 3 měsíce).

​Příklady restaurování


Tabulka Ze ha-šulchan (ozdoba svátečního stolu) 
Inv. č. ŽMP 177.937 (G01-001M), papír, tužka grafitová, kolorování, rukopis, nedatováno, 2. pol. 18. stol., způsob nabytí: vlastní výzkum muzea, místo nabytí: geniza Luže

V roce 1998 restaurováno externě: Linda Řeháková
Tabulka byla nalezena v genize potrhaná, zmačkaná a zaprášená. Při restaurování byly dvě části srovnány v jeden celek, a ten byl podlepen japonským papírem; místy byla tabulka doplněna nekyselým papírem vhodné barvy.

[restaurovani_pred_po/1.png]

 

Modlitby pro kantora a vzpomínkové modlitby (memorbuch) Staronové synagogy v Praze
Inv. č. ŽMP 009.503 (Ms 113), pergamen, papír, kůže, rukopis, perokresba, kolorování, konec 16. stol. – 18. stol., způsob nabytí: tzv. válečný svoz v letech 1942-1945, svozové místo: Praha

V roce 2009 restaurováno externě: ing. Jana Dernovšková
Při převazbě rukopisu v polovině 19. století bylo porušeno původní řazení rukopisu, při restaurování bylo pořadí složek opraveno podle původní hebrejské foliace a v souladu s rejstříkem. Pergamen byl narovnán, byly z něj odstraněny mastné skvrny, chybějící místa byla doplněna japonským papírem a kolagenní blánou. Jednotlivé části knižního bloku byly sešity původním způsobem šití, a to na kožené proužky lněnou nití.

restaurovani_pred_po/MS113_h009503_18b-19a.jpgrestaurovani_pred_po/MS113.jpg

Vzácný tisk Pesikta rabati
Inv. č. 1.042/přírůstkové č. 2007/1097, vzácný tisk, Pesikta rabati, [Praha], [1657, s.n.], chybí titulní list, vazba původní polokožená, kožené rohy a tkanice, desky lepenkové

Restaurováno 2012 v restaurátorské dílně papíru ŽMP: Ondřej Zatloukal

restaurovani_pred_po/1042pred.jpgrestaurovani_pred_po/1042po.jpg

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]