Vyhledávací filtr

Archiv výstav

12. 12. 2018

Po-lin: vernisáž a filmová projekce

12. 12. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Vernisáž výstavy Po-lin, která mapuje osudy židovské komunity na území „republiky mnoha národů“ od 11. století, kdy se na toto území dostala početná skupina z Prahy, přes tzv. „zlatý věk“ až po ničení židovské kultury v období 2. světové války. Výstavu věnovanou dějinám a kultuře polských Židů zahájí dokumentární film Poslední klezmer (2017, 50 min.) režiséra Janusze Majewského. Dokument zachycuje život Leopolda Kozłowského, který letos slaví sté narozeniny a je posledním zástupcem předválečných polských klezmerů.
Výstava je připravena ve spolupráci Polského institutu v Praze a Muzea dějin polských Židů Polin. / Vstup volný.

Více informací…

26. 11. 2018

Vernisáž výstavy A. Steiner – nejen brněnský architekt

26. 11. 2018 17:00 - 20:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

Výstava se věnuje příběhu Andre Steinera a domům v Brně navrženým právě tímto architektem. Součástí vernisáže bude promítání amerického dokumentu režiséra Brada Lichtensteina Andre‘s Lives (Andre a jeho životy, v původním znění s českými titulky), který sleduje Steinerovu návštěvu vlasti v roce 1998, první po více než padesáti letech od jeho emigrace.

Více informací…

Od 06. 04. Do 28. 01. 2017

Výstava Labyrintem normalizace. Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti

Od 06. 04. 2017 - 09:00 do 28. 01. 2018 - 16:00

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Charta 77, občanská iniciativa požadující dodržování lidských a občanských práv, byla nejvýznamnější akcí odporu proti komunistickému režimu a normalizaci. Čtyřicáté výročí zveřejnění tohoto dokumentu nabízí možnost představit fenomén židovské obce v období normalizace v jeho nesporné specifičnosti a současně jako mikrosvět, ve kterém se na menším prostoru, ale neméně intenzivně odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti. Výstava ukazuje na konkrétních případech způsoby působení StB proti židovským obcím, dilemata, jimž byli jejich členové vystaveni, ale i zapojení některých jejich členů do disentu a aktivit mimo rámec oficiálních židovských obcí. Nejsou však zachyceny jen různé formy dobové "protisionistické" propagandy a jejich dopad na lidské životy. Součástí normalizace bylo také ničení židovských hřbitovů, demolice synagog, zamezování výzkumu a dokumentace osudu Židů za druhé světové války stejně jako téměř úplná likvidace judaistiky. Na výstavě jsou představeny fotografie zachycující každodennost židovského života, snahy o jeho zachování navzdory koordinovaným snahám státních orgánů o utlumení jakýchkoliv smysluplných aktivit, zejména předávání tradic dalším generacím. Většina unikátních dokumentů a fotografií z různých archivních zdrojů se na výstavě objevuje vůbec poprvé.

Více informací…

Od 06. 10. Do 12. 03. 2016

"Pojď, milý můj..." Ilustrace k Písni Písní

Od 06. 10. 2016 - 09:00 do 12. 03. 2017 - 16:30

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Nová výstava Židovského muzea v Praze připravená ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví představuje biblickou knihu „Píseň písní“ (Velepíseň), objasňuje její vznik, místo v židovské liturgii, historická vydání a překlady do češtiny. Především se však soustředí na její výzdobu, ilustrace a díla jí inspirovaná v moderní umělecké tvorbě od počátku 20. století až po současnost.
 
K vidění jsou secesní ilustrace umělců E. M. Liliena, Františka Kupky nebo izraelského výtvarníka Zeeva Rabana, řadu málo známých ilustrací ve stylu art deco z počátku 20. století či pozdější novoklasicistní práce a cenný soubor ilustrovaných originálů ze sbírky bibliofila Josefa Portmanna od českých grafiků Václava Maška, Františka Koblihy, Jiřího Konůpka, Karla Svolinského, Cyrila Boudy nebo Milady Marešové. Dále uvidíte bibliofilie od Františka Kupky, ilustrace Toyen, ale také díla umělců mladší generace - Jarmily Mařanové a Olgy Čechové. Z tvorby zahraničních autorů se dále lze seznámit s ilustracemi Anatolije Kaplana, Salvadora Dalího nebo Shraga Weila a současných amerických výtvarníků Marka Podwala či Barbary Wolff. 

Expozice čerpá především ze sbírek Židovského muzea v Praze a Památníku národního písemnictví. Vybrané tisky si je možné prohlédnout celé na interaktivních obrazovkách. Výstava volně navazuje na předešlé výstavy věnované historii knižního fondu muzea (2007) a pesachovým Hagadám z fondu knihovny Židovského muzea v Praze (2010).
 

Více informací…

Od 12. 05. Do 11. 09. 2016

Výstava Trosečníky v Šanghaji: Ghetto Hongkew očima uprchlíků a objektivem Arthura Rothsteina

Od 12. 05. 2016 - 09:00 do 11. 09. 2016 - 18:00

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 1, Praha 1

V dubnu 1946 pořídil přední americký fotožurnalista Arthur Rothstein dvaadvacet záběrů, na nichž zachytil životní podmínky židovských uprchlíků v čínské Šanghaji. Přestože Rothsteinova fotografická série vznikla až sedm měsíců po skončení války v Tichomoří na objednávku humanitární a podpůrné organizace Spojených národů UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation), je unikátním vizuálním svědectvím o záchraně dvou desítek tisíc středoevropských Židů v období šoa a druhé světové války. V pořadí již třetí výstava Židovského muzea v Praze věnovaná fenoménu uprchlictví a migrace si klade za cíl představit širší veřejnosti dosud nepříliš známou historii takzvaného šanghajského ghetta vnímanou nejen pohledem brilantního fotoreportéra, ale také prožitou zkušeností protagonistů příběhu. Jde o zkušenost československých Židů, kteří vedle Židů rakouských, německých, polských a maďarských našli v Šanghaji bezpečné útočiště v době, kdy, až na nepatrné výjimky, celý svět přijímání uprchlíků odmítal. Rothsteinovy snímky současně nabízejí jedinečný historický pohled na roli fotografa ve službách mezinárodních organizací a na význam reportážní fotografie v zónách konfliktů, humanitárních krizí a katastrof, v níž se styl čistého obrazového zpravodajství mísí s výrazovými prostředky sociální a humanistické fotografie i se strategiemi public relations.

Více informací…

Od 10. 09. Do 10. 04. 2015

Výstava Ztracené obrazy. Eugeen van Mieghem a židovští emigranti do Nového světa

Od 10. 09. 2015 - 09:00 do 10. 04. 2016 - 18:00

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1, vstupné 40/20 Kč 

Výstavu připravilo Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Eugeen van Mieghem Foundation a podporou Red Star Line Museum v Antverpách. Již třetí výstava muzea věnovaná fenoménu uprchlíků se zaměřuje na emigraci milionů obyvatel z východní Evropy do Ameriky na konci 19. a počátku 20. století. Jedním z hlavních center této emigrace se stal přístav v Antverpách a belgická lodní společnost Red Star Line, která mezi lety 1873 až 1934 přepravila asi 2,3 miliony evropských emigrantů do Nového světa. Mezi nimi byly také statisíce východoevropských Židů, kteří prchali před bídou, trvalým útlakem a opakujícími se vlnami pogromů. Tento exodus v antverpském přístavu zachytil zdejší malíř Eugeen van Mieghem (1875–1930). Vedle padesáti děl Eugeena van Mieghema výstava představí také plakáty společnosti Red Star Line a dobové fotografie antverpského přístavu.Výstavu podpořili:

  • Kingdom of Belgium
  • ​Port of Antwerp
  • ​Flanders
  • ČSOB
  • Van Mieghem Logistics
  • ​Red Star Line Museum

Více informací…

Od 19. 05. Do 27. 09. 2015

Výstava Osvětimské album

Od 19. 05. 2015 do 27. 09. 2015 - 18:00

GHMP, Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1, cena 120/60 Kč
Výstava představuje všech téměř 200 fotografií z tzv. Osvětimského alba (resp. jeho kopie), unikátního dokumentu z roku 1944 zachycujícího systematickou likvidaci evropských Židů.  Ačkoliv jsou na fotografiích zachyceni převážně občané předválečného Československa z Podkarpatské Rusi, nebyl doposud v Čechách tento soubor fotografií vystaven.

Více informací…

Od 26. 02. Do 23. 08. 2015

Výstava Zmařené naděje. Poválečné Československo jako křižovatka židovských osudů

Od 26. 02. 2015 - 09:00 do 23. 08. 2015 - 18:00

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1, vstupné 40/20 Kč

Porážka hitlerovského Německa a konec druhé světové války v Evropě znamenaly i konec genocidy osob, které byly na základě zákonů platných na územích ovládaných nacistickým Německem či jeho spojenci označeny za židy či tzv. židovské míšence. Přeživší z českých zemí se postupně vraceli domů a začínali nový život. Nová výstava představí málo známé aspekty historie českých zemí po druhé světové válce, spojené s návratem přeživších z koncentračních táborů a tranzitem desetitisíců židovských uprchlíků přes naše území.  Tematicky tak naváže na předchozí výstavu Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války, uvádějící 20. století jako éru uprchlíků.

Více informací…

Od 28. 08. Do 01. 02. 2014

Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války

Od 28. 08. 2014 - 09:00 do 01. 02. 2015 - 16:30

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Židovské muzeum v Praze výstavou o osudech uprchlíků v době první světové války reflektuje sté výročí vypuknutí válečného konfliktu.

Více informací…

Od 24. 04. Do 03. 08. 2014

Příběh pokračuje. Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994-2014

Od 24. 04. 2014 do 03. 08. 2014

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 1, Praha 1

Židovské muzeum v Praze připravilo u příležitosti 20. výročí své činnosti jako nestátní organizace výstavu, která představuje více než 100 výjimečných exponátů, jež se staly součástí jeho sbírek právě v posledních dvou dekádách. Prostřednictvím vybraných uměleckých děl, rukopisů, knih, archiválií, rituálních předmětů i předmětů denní potřeby expozice seznamuje se základy akviziční práce muzea a přibližuje nejen historii jednotlivých předmětů, ale i příběhy jejich původních majitelů.

Více informací…

<
>
26
27
28
29
30
1
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
6
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
11
 
 
 
12
 
 
 
 
13
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
18
 
 
 
19
 
20
 
21
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
29
 
30
 
31
1
2
3
4
5
6
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT