PŘÍJEM AKVIZIČNÍCH NABÍDEK, DARŮ A ODKAZŮ

Přemýšlíte, jak nejlépe uchovat památku na vaše blízké nebo na spolehlivém místě uložit vaše vlastní vzpomínky? Obraťte se na nás, jsme tou nejlepší adresou.
 
Židovské muzeum v Praze je po New Yorku a Vídni třetí nejstarší institucí svého druhu na světě. Od znovuobnovení samostatné činnosti v roce 1994, kdy bylo navráceno z rukou státu českým židovským organizacím, se muzeum opět věnuje systematickému rozvoji svých sbírkových, knihovních, archivních a dokumentačních fondů.
Šíře akvizičních zájmů muzea jako paměťové instituce, jejímž hlavním posláním je péče o uchování, studium a šíření duchovního, kulturního a historického odkazu Židů v českých zemích ve středoevropském kontextu, je velice rozsáhlá. Soustřeďuje se nejen na oblast výtvarných umění či vizuální a knižní kultury, kam patří zejména, i když nikoli výhradně, rituální předměty dokumentující dějiny židovských komunit a jednotlivců, ale cílí také na sběr archivních dokumentů, písemností, fotografií, předmětů denní potřeby, nejrůznějších personálií a orálních svědectví, jež jsou dokladem židovské každodennosti napříč staletími včetně nejtragičtější kapitoly židovských dějin — období šoa.
 Muzeum přijímá nabídky darů a odkazů a ve vybraných případech také doplňuje své rozsáhlé sbírky a fondy nákupy od soukromých vlastníků ať již přímo, či z nabídek veřejných aukcí v České republice i v zahraničí. Veškeré předměty, dokumenty a svědectví zařazené do sbírek a fondů Židovského muzea v Praze se stávají součástí unikátního celku v rámci světového kulturního dědictví a jako takové jsou s náležitou péčí uchovávány a zpřístupňovány zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti.

Jak učinit nabídku

Máte-li zájem nabídnout předměty z vašeho vlastnictví do sbírek Židovského muzea v Praze, vyplňte laskavě tento jednoduchý nabídkový list a spolu s náhledovými fotografiemi jej zašlete elektronicky nebo poštou na adresu muzea (U Staré školy 1, 110 00 Praha 1).
 
Nabídky týkající se judaik, předmětů z oblasti výtvarných umění a vizuální či knižní kultury zasílejte na adresu:
collections@jewishmuseum.cz
 
Nabídky archiválií, písemností, dokumentů, filmových, fotografických a digitálních záznamů, jakož i jejich kopií a předmětů vztahujících se k období šoa a 2. světové války zasílejte na adresu:
archive@jewishmuseum.cz
 
Veškeré nabídky darů, odkazů a akvizic posuzuje Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost muzea Židovského muzea v Praze složený z interních a externích odborníků v oboru židovských studií, hebraistiky, historie a archivnictví, historie umění a muzeologie.
 
S ohledem na vnitřní pravidla týkající se účetní a sbírkové evidence a s ohledem na právní a etické zásady spojené s transparentností původu předmětů Židovské muzeum v Praze nepřijímá do svých sbírkových fondů žádné anonymní dary či odkazy. O nabytí jakéhokoli předmětu pro sbírky muzea je s jeho vlastníkem či zmocněncem vlastníka vždy sepsána darovací nebo kupní smlouva, v případě odkazů slouží jako nabývací doklad závěť.

 

Příklady akvizic

album/Album_Model_Album/156/Schrankanaleky.jpg

177.371 - Schránka na léky

výrobce neznámý, střední Evropa, datováno 1760, Stříbro, tepáno, délka 24 mm, výška 9 mm

Značeno:
Zespodu dna nečitelnou značkou, na horní ploše víčka hebrejský nápis „Při odchodu na odpočinek (chronogram 54), až do stáří a šedin p.m.p.“ (rok v chronostichu 520 = 1760).

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 1999, dar.

album/Album_Model_Album/156/Pametnipohareksvyobrazenimlibereckesynagogy.jpg

179.618 - Pamětní pohárek s vyobrazením liberecké synagogy

výrobce neznámý, severní Čechy, po roce 1889, Sklo, rubínová lazura, řezba, výška 136 mm, průměr 83 mm

Značeno:
V ploše řezané německé nápisy „Synagoge“ a „Andenken aus Reichenberg“.

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 2010, nákup v aukci f. Meissner-Neumann

album/Album_Model_Album/156/Broz.jpg

178.948 - Brož

výrobce neznámý, střední Evropa, kolem 1920-1930, Zlato, diamanty, smaragdy a chalcedon, délka 56 mm, šířka 17 mm, Zcela bez značení.

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 2012, odkaz.

album/Album_Model_Album/156/Podlozkapodhrnec.jpg

179.071 - Podložka pod hrnec

výrobce neznámý, Terezín, 1945, Dřevo, malováno, výška 210, šířka 183 mm

Značeno:
V ploše nápis: "Věruško! Brzo bude už jen stín. Vzpomínka na Terezín.".

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 2007, dar.

album/Album_Model_Album/156/EigentlicherEntwurffUndVorbildungDerVortrefflichenkostbahrenundWelt-beruhmtenPrager-brucken.jpg

1999/1483 - Eigentlicher Entwurff, Und Vorbildung, Der Vortrefflichen, kostbahren, und Welt-berühmten Prager -brucken, Sambt Deren darauff postirten Statuen,wie sie heutiges Tages das Ansehen hat : Allen, gemelter Statuen-Patronen, zu grösserer Ehren, denen Frembden aber zu einer nützlichen Augen-Lust vorgestellet.

Joachim Johann Kamenitzky, Praha, 1723, Tisk na papíru, kožená vazba, 105 x 166, 223mm (otevřená)

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 1999, nákup z Antikvariátu u Karlova mostu, Praha.

Vlastnický záznam – nálepka:
Archiv K. K. Landes Regierung Salzburg, vpisek: Kamenitzky.

album/Album_Model_Album/156/Vatelieru.jpg

176.993 - V ateliéru, (1912-1913)

Otto Gutfreund (1889-1927), Nesignováno, nedatováno, Kresba perem a tuší na japanu, 260 x 320 mm

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 1996, nákup z aukční síně a galerie Art Consulting Brno, ze sbírky Milana Mikuše, předchozí vlastnická historie nedoložena.

album/Album_Model_Album/156/PortretMoseseGerstla.jpg

177.080 - Portrét Mosese Gerstla, (kolem roku 1835)

Neznámý autor, Nesignováno, nedatováno, Olej na plátně, 500 x 395 mm, (rám: 605 x 500 mm)

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 2007, ŽMP darovala Bronia Reyman Gerstl z New Rochelle, NY; portrét byl po celou dobu uchováván v rodinném majetku Gerstlových.

album/Album_Model_Album/156/PortretspisovateleakritikaMaxeBroda.jpg

177.993 - Portrét spisovatele a kritika Maxe Broda (1884-1968), 1911

Willi Nowak (1886-1977), Nesignováno, nedatováno, Olej na kartónu, 400 x 315 mm

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 2004, nákup z Galerie Ztichlá klika, Praha, předchozí vlastnická historie nedoložena.

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]