Vyhledávací filtr

Pořady pro veřejnost

Dnes 24. 01. 2019

…a bolelo nebe

24. 01. 2019 18:00 - 20:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Divadelní přestavení o životě dětí internovaných za druhé světové války v Terezíně v podání Dismanova dětského rozhlasového souboru. Koláž z deníků, básní, článků z časopisů vydávaných terezínskými dětmi, dopisů a zápisků do památníčků skládá obrazy ze života dětí internovaných v terezínském ghettu. Scénář vznikl na základě autentických textů dětí v Terezíně, byl inspirován knihami Dagmar Hilarové Nemám žádné jméno, Marie Rút Křížkové, Kurta Jiřího Kotouče a Zdeňka Ornesta Je mojí vlastí hradba ghett?, Chavy Pressburger Deník mého bratra a básnickou sbírkou Hanuše Hachenburga Hned vedle bílá barva mráčků. Scénář a režie: Jana Franková, 40 min.
Po představení bude následovat krátká beseda s pamětnicemi Doris Grozdanovičovou a Janou Dubovou.
Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Diskuse, Divadlo a film

pondělí 28. 01. 2019

Vernisáž výstavy Rekviem za Vlněnu

28. 01. 2019 17:00 - 19:00

Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Textilní továrna Vlněna, spojená s rodem Löw-Beerů, od devatenáctého století až do arizace provozovaná rodinou Stiassny a ve dvacátých a třicátých letech přestavěná Ernstem Wiesnerem, byla jedním z nejstarších a nejrozsáhlejších komplexů na zpracování vlny v Brně. V posledních letech se památkáři snažili o zapsání Vlněny mezi památkově chráněné objekty, ale neuspěli a v květnu 2016 byla zahájena demolice areálu. V současnosti zde vzniká kancelářské a obchodní centrum. Fotografie Martiny Janošové ukazují usilovné a zároveň poetické mapování postupného zániku tohoto výjimečného místa.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Výstava

úterý 29. 01. 2019

The Forgotten Ones/ Zapomenuti

29. 01. 2019 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Dokumentární film rozkrývající stále neznámé osudy Židů na území bývalé Jugoslávie v době druhé světové války. Němečtí a chorvatští nacisté, maďarští fašisté, bulharští okupanti, srbští nacionalisté, částečně také Italové či dokonce jeruzalémský muftí, ti všichni se podíleli na genocidě, která vyústila v likvidaci 85 % tamní židovské populace.
Projekci uvede Yechiel Bar-Chaim, bývalý ředitel významné židovské humanitární organizace American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT) pro oblast střední a jihovýchodní Evropy.
Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Filmová projekce

úterý 05. 02. 2019

„Židovka“: promítání dokumentárního filmu a diskuse s tvůrci

05. 02. 2019 17:00 - 19:00

Sál OVK Brno, tř. Kpt. Jaroše 3

Režisér a kameraman Petr Baran v dokumentárním filmu s názvem Židovka zachytil životní příběh Alexandry Strnadové, která se narodila do poválečných padesátých let v brněnské židovské rodině. Navázal tak na zfilmovanou výpověď její maminky, paní Elli Machové, jejíž záznam je uložen v izraelském památníku holocaustu Jad vašem. Součástí promítání bude krátká úvodní přednáška a následná beseda s hlavní protagonistkou a režisérem.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Diskuse, Přednáška, Filmová projekce

středa 06. 02. 2019

Současný Izrael v románech Asafa Gavrona

06. 02. 2019 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Významný izraelský spisovatel Asaf Gavron (1968) se ve svých knihách často vyjadřuje k palčivým tématům Izraele. Jak izraelská společnost nahlíží na fenomén osadnictví? Jaký byl život v Izraeli za druhé intifády? O těchto i dalších tématech pohovoří překladatelka Magdalena Křížová, která byla za překlad Gavronovy knihy Osada na pahorku nominována na cenu Magnesia Litera 2018. Večer doplní četba úryvků z tohoto románu i z chystaného překladu dalšího Gavronova titulu s pracovním názvem Smrt na jazyku (Almost Dead) v podání Hanuše Bora.
Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška, Prezentace knihy

neděle 10. 02. 2019

Arje slaví Tu bi-švat (Nový rok stromů)

10. 02. 2019 14:00 - 17:00

Dílna OVK - dvůr, Maiselova 15, Praha 1

Společně si budeme vyprávět o tom, proč Židé v Izraeli zasazují v tento den nové stromy. Děti se naučí písničku, zatancují si a ochutnají některé plody, kterými oplývá Země zaslíbená. 
Prohlídka: Starý židovský hřbitov
Vstupné 50 Kč.

Více informací…

Vstupné: 50 Kč
Typ: Dílna, Pro děti

úterý 12. 02. 2019

Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení

12. 02. 2019 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Útok nacistického Německa na Sovětský svaz v červnu roku 1941 vedl k ovládnutí území s miliony židovských obyvatel. Ghetta po celém Polsku a v okupované střední a západní Evropě byla přeplněna. Nacisté mezitím po dvou letech ukončili hromadné zplynování německých pacientů v psychiatrických klinikách a zkušenosti z této akce se rozhodli využít v nové formě hromadného zabíjení za pomoci plynových vozů. Přednáška historika Vojtěch Kyncla z Historického ústavu AV ČR je součástí přednáškového cyklu k nové stálé expozici Cesty bez návratu. Deportace Židů z českých zemí 1939–1945 v areálu Pinkasovy synagogy.
Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

středa 13. 02. 2019

Zpravodajství z Orientu, zpravodajství v Orientu

13. 02. 2019 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Pozor! Dovolujeme si upozornit, že akce probíhá v jiném termínu, než je uvedeno v tištěných programových brožurách ŽMP. 

Dvacáté první století se vyznačuje množstvím informací, pravých i nepravých zpráv, zvěstí, pomluv i čiré propagandy. Blízký východ se svými odlišnými zájmy i otevřenými či skrytými konflikty je dnes skutečným informačním bitevním polem. Televizní reportér a bývalý blízkovýchodní zpravodaj České televize a autor knihy Za oponou války Jakub Szántó přiblíží pozitiva i úskalí novinářské práce v Orientu. Vysvětlí rozdíly ve vnímání žurnalistiky v Evropě a na Blízkém východě a přidá i několik osobních příběhů načerpaných za svého reportérského působení v tomto složitém regionu.
Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

pondělí 18. 02. 2019

Biblické příběhy a psychologie

18. 02. 2019 17:00 - 19:00

Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Bible je souborem knih různých žánrů a témat. Můžeme je číst jako knihy náboženské – ale můžeme je vnímat i jako nadčasové literární texty, které nám skrze propast dvou tisíc let ukazují, že lidské touhy, trápení i radosti se zase až tak nezměnily. Přednáška kulturoložky a hebraistky Terezie Dubinové posluchačům zprostředkuje psychologický rozměr příběhů biblických hrdinů a hrdinek, jež mohou dodnes být inspirací a poučením. Zvláštní rozměr interpretace příběhů získají, když je čteme v původním jazyce hebrejské Bible – hebrejštině. Její mnohovýznamovost a hloubka plně rezonuje s charakterem lidské duše.

 

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

úterý 19. 02. 2019

Ze života Židů II: Tradiční ošacení

19. 02. 2019 17:00 - 19:00

Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Z jakých pramenů a předloh vychází tradiční ošacení praktikujících Židů? Jaká je jeho symbolika, duchovní význam a praktické využití do dnešní doby? Jak můžeme například podle jarmulky nebo klobouku usuzovat, ke kterému proudu judaismu nositel patří? S pravidly tradičního odívání jak mužů, tak žen posluchače ve druhém pokračování cyklu seznámí správce pražského Nového židovského hřbitova Chaim Kočí, který současně vykonává rituální dozor nad košer stravou pro Pražský rabinát a je v České republice předsedou Chevra Kadiša.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

<
>
31
 
1
 
2
 
3
 
4
5
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
9
 
 
10
 
11
12
 
 
 
13
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
18
19
 
 
 
20
 
21
 
 
 
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
25
26
 
27
 
 
28
 
 
29
30
31
1
2
3
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT