Fotoarchiv

Charakteristika sbírky

Fotoarchiv Židovského muzea v Praze tvoří negativy, diapozitivy, originální fotografie a další digitální soubory.

Sbírku historických dokumentačních fotografií tvoří několik základních tematických celků:

Sbírkové předměty

Nejrozsáhlejší část sbírky.

Ústřední židovské museum

Dokumentace činnosti muzea. Do souboru patří také negativy zachycující aktivity institucí, v nichž Židé museli pracovat pod dohledem nacistických okupačních úřadů.

Židovské památky

Obrazové svědectví o židovských památkách od 40. let 20. století do současnosti.

Holocaust

Kromě záběrů z Terezína a z dalších pracovních a vyhlazovacích táborů zařazeny i rodinné snímky českých židovských rodin, které se podařilo shromáždit v rámci sbírky rozhovorů s pamětníky.

Aktuální obsah sbírky

Fotoarchiv Židovského muzea v Praze v současné době pečuje o 75 000 negativů, diapozitivů a originálních fotografií a přes 500 000 digitálních souborů.

Historie sbírky

Fotodokumentace sbírkových předmětů stejně jako snímky židovských obcí Čech a Moravy jsou průběžně pořizovány od začátku 40. let 20. století. V letech 1942-1945, v období tzv. Ústředního židovského musea, bylo pořízeno dalších několik tisíc negativů.

Fotoarchiv je stále doplňován. Shromažďuje materiály dokumentující činnost muzea, především výstavy, koncerty a různé společenské akce, na nichž se muzeum podílí. Doplňován je také o další fotografie z období holocaustu nebo nové fotografie zachycující židovské památky na území ČR.

Kontakt: photoarchive@jewishmuseum.cz

S002568.jpg - Žena s dětmi na Starém židovském hřbitově, 1942

Žena s dětmi na Starém židovském hřbitově, 1942

S003239.jpg - Stěhování konfiskovaného majetku do skladu ve Španělské synagoze, 1942-1944

Stěhování konfiskovaného majetku do skladu ve Španělské synagoze, 1942-1944

S005420.jpg - Sklad zabavených knih, 1942-1944

Sklad zabavených knih, 1942-1944

S015614.jpg - Synagoga v Bechyni, kolem 1953

Synagoga v Bechyni, kolem 1953

S018324.jpg - Vinohradská synagoga v Sázavské ulici. Stav po bombardování v roce 1945.

Vinohradská synagoga v Sázavské ulici. Stav po bombardování v roce 1945.

S020518.jpg - Žižkovský hřbitov při přeměně na Mahlerovy sady, 1960

Žižkovský hřbitov při přeměně na Mahlerovy sady, 1960

0036.jpg - Oprava nápisů v Pinkasově synagoze

Oprava nápisů v Pinkasově synagoze

S059091.jpg - Pinkasova synagoga při povodních v roce 2002

Pinkasova synagoga při povodních v roce 2002

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]