Možnosti podpory Židovského muzea v Praze

Naše činnost se vám líbí a rádi byste ji nějakou formou podpořili? Vlastníte předměty nebo dokumenty historické povahy, které byste rádi věnovali do muzejních sbírek?

Brožura o Židovském muzeum v Praze

Židovské muzeum v Praze je institucí pečující o jednu z největších sbírek judaik na světě. Zároveň uchovává dokumenty, fotografie a audiovizuální materiály vztahující se k dějinám a kultuře židovského obyvatelstva na území České republiky. Péči o tyto sbírky a fondy stejně jako další činnost Židovského muzea v Praze můžete podpořit finančním darem. Příspěvek můžete účelně věnovat například na:

  • restaurování předmětů uložených v našich sbírkových fondech
  • restaurování náhrobků na židovských hřbitovech
  • rozvoj vzdělávacích a osvětových programů
  • výzkum a dokumentaci
  • podporu kulturních aktivit či propagaci činnosti našeho muzea obecně.

Podmínky užití daru lze domluvit individuálně podle vašich představ a požadavků. O finančním daru vám také vystavíme potvrzení pro účely daňového přiznání či darovací smlouvu.

Finanční dary lze kdykoliv provést převodem na bankovní účet muzea 10426398/6200 – s variabilním symbolem 2020.

Platbu můžete také provést prostřednictvím služby PayPal: paypal@jewishmuseum.cz.

Naše sbírky a fondy můžete rovněž rozšířit svým věcným darem.

Pro více informací k možnostem podpory Židovského muzea v Praze kontaktujte development@jewishmuseum.cz

 

From Generation To...projekt rozhovorů s přeživšími sponzorovaný Robertem B. Friedem s rodinou k uctění památky Israele a Rifky Friedových a Magdy a Mosheho Herskowitzových 


Dlouhodobá finanční podpora nahrávání rozhovorů s pamětníky umožní uskutečnit větší množství rozhovorů a zachovat tak unikátní paměť přeživších. 
Donátorem je Robert B. Fried z New Yorku, který je mj. autorem sbírky básní. Zakoupit si ji můžete zde.

"Zřízení tohoto programu společně s Židovským muzeem v Praze bude pomáhat uchování příběhů šoa. I v důsledku vzrůstajícího antisemitismu v Evropě je důležité takové věci podporovat, aby se zvěrstva jako holocaust nikdy neopakovaly". Robert B. Fried

 

Příklad úspěšného projektu - restaurování na Starém židovském hřbitově

V roce 2017 bylo realizováno restaurování tumby Josefa Šeloma Delmediga z roku 1655, která se nachází na Starém židovském hřbitově. Tumba patří svým významem i kvalitou zpracování k nejvýznamnějším hrobkám na Starém židovském hřbitově a její stav byl v minulosti předmětem četných dotazů návštěvníků. Jedná se rovněž o jediný příklad tumby zhotovené z pískovce, který je na hřbitově k vidění. 

restaurovani_pred_po/restaurovani_tumby.png

 

Příklad úspěšného projektu - restaurování vzácné knihy

V roce 2015 byla soukromým dárcem poskytnuta podpora pro restaurování vzácného rukopisu, který patří mezi tzv. memorbuchy či pinkasy, tedy knihy záznamů obvykle spjaté s konkrétní židovskou obcí. V tomto případě jde o židovskou obec v Kolíně. Rukopis obsahuje zejména liturgické texty a různé modlitby. 

 zapojte-se/5.jpg    zapojte-se/5a.jpg

>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]