Služby

Půjčování knih

K návštěvě naší knihovny a prohlížení knih ve studovně potřebujete pouze průkaz totožnosti, který je nutný pro vstup do správní budovy muzea.

Pokud se v naší knihovně zaregistrujete jako čtenář, budete si moci půjčovat knihy domů. K registraci je nutný průkaz totožnosti, vyplněný čtenářský list a zaplacený registrační poplatek (viz ceník). Které knihy lze zapůjčit do studovny a které domů, zjistíte podle statutu dané knižní jednotky v našem online katalogu.

Meziknihovní výpůjční služba

Knihovna může na požádání zprostředkovat vypůjčení nebo kopii dokumentu, který není v jejích fondech, a to prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z knihoven v České republice.

Toto zprostředkování se řídí pravidly meziknihovní výpůjční služby a je zpoplatněno:

  • pro individuální uživatele – poplatky požadované od půjčující knihovny (většinou zdarma)
  • pro knihovny – úhrada poštovného, kopie ve formátu A4 3 Kč za 1 ks (do 10 stran zdarma)

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny

Uživateli této služby jsou knihovny v České republice, registrované podle zákona 257/2001 Sb. - kolektivní uživatelé, kteří spolupracují v rámci meziknihovních služeb a mají přidělenou lokační značku.

Objednávky se přijímají pouze prostřednictvím e-mailu

Objednávka může obsahovat požadavek pouze na jedno dílo (knihu, sborník, článek – stať).

Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje

Pokud oslovená knihovna nebude moci z nějakého důvodu publikaci půjčit, vrátí e-mailovou žádanku s příslušným sdělením žádající instituci.

Žádající knihovna je povinna dodržet všechny předepsané podmínky výpůjčky (výpůjční lhůta, prezenční studium, pojištění zásilky apod.).

Zhotovování kopií a scanů

Pokud to dovoluje stav dokumentu a není to v rozporu s platnými předpisy, je možné z knih a časopisů z fondu knihovny ŽMP pořizovat kopie. Poplatky za kopírování a tisk z databází se řídí platným ceníkem. Z většiny materiálů lze pro soukromou potřebu po podepsání příslušného prohlášení pořizovat snímky také vlastním zařízením, a to bez použití blesku.

V případě potřeby kvalitní kopie je možné objednat nascanování či nafocení materiálu u fotooddělení ŽMP. Poplatky za zhotovení scanu č fotografie se řídí platným ceníkem.

Rešerše


Badatelské dotazy, rešerše a žádosti o informace, které jsou založeny na vyhledávání a excerpci příslušných dokumentů, jsou zpoplatněny, pokud jejich vyhotovení přesáhne 60 minut.

Rešeršní služby zajišťují vyhledávání literatury podle věcných a formálních hledisek zadaných uživatelem (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů atd.). Výsledkem jsou soupisy záznamů dokumentů nebo jejich částí. Pro rešerši využívají pracovníci knihovny informační zdroje dostupné v knihovně ŽMP.

Rešerše pro odbornou veřejnost jsou účtovány podle ceníku.

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]