Španělská synagoga v Praze od 1. 6. 2019 uzavřena kvůli modernizaci

30. 4. 2019 Přehled novinek

Do 31. 5. 2019 měli návštěvníci Židovského muzea v Praze možnost prohlédnout si Španělskou synagogu se stálou expozicí o dějinách Židů v Čechách a na Moravě v 19. – 20. století. Památka nyní projde částečnou opravou a restaurováním a zpřístupněna veřejnosti bude opět v posledním čtvrtletí příštího roku. Návštěvníkům pak nabídne novou stálou expozici včetně interaktivních prvků i moderní návštěvnické zázemí.
 
Španělská synagoga je nejmladší synagogou pražského Židovského Města. Byla postavena roku 1868 jako chrám Spolku reformovaného kultu na místě Staré školy – nejstarší modlitebny ghetta z 12. století. Své jméno získala díky působivé vnitřní výzdobě v maurském stylu, inspirované slavnou španělskou Alhambrou. Autorem projektu byl architekt Josef Niklas a Jan Bělský, pozoruhodná vnitřní výzdoba byla provedena v letech 1882-83 firmou Antonín Baum a Bedřich Münzberger. V letech 1836-45 na tomto místě, ještě v předcházejícím domu modlitby Stará škola, působil jako varhaník František Škroup, skladatel české národní hymny.
 
V synagoze je v současnosti umístěna stálá expozice Židovského muzea v Praze Dějiny Židů v Čechách
a na Moravě v 19.-20. století, jež vznikla během první významné rekonstrukce budovy v letech 1994-1998. Expozice sleduje osudy Židů v českých zemích od josefínských reforem v 80. letech 18. století do poválečného období. Seznamuje s postupným zrovnoprávněním a emancipací Židů v Rakousku-Uhersku, vznikem  českožidovského a sionistického hnutí, nejvýznamnějšími podnikateli, vědci, spisovateli, hudebníky a umělci. Přibližuje rovněž přestavbu pražského Židovského Města, židovské památky Čech a Moravy a historii Židovského muzea v Praze. Zvláštní pozornost je věnována holocaustu českých a moravských Židů v letech 1939-1945
a ghettu Terezín.
 
Nová podoba stálé expozice s pracovním názvem Židovská emancipace, šoa a poválečné Československo (1780 – současnost) na současnou expozici tematicky navazuje. Změny doznají především prostředky a styl prezentace, její stylové a technické provedení, které s citem pro architekturu stavby počítá s multimediálními a interaktivními prvky. Kromě tematického výběru vzácných sbírkových předmětů v novém uspořádání a významovém kontextu si tak zájemci budou moci například na dotykových obrazovkách listovat historickými dokumenty, prohlížet si fotografie a umělecká díla či vyhledávat v databázi významných židovských osobností.
 
Moderní výstavní expozice si vyžádá stavební úpravy včetně vybudování nového technologického
a návštěvnického zázemí a bezbariérového přístupu. Plánované revitalizaci památky a stálé expozice předcházela v letech 2017-2018 kurátorská a technická příprava. Autorem rámcového libreta nové stále expozice je PhDr. Arno Pařík, jednotlivá témata připravované expozice pak zpracovali vědečtí pracovníci muzea částečně za přispění externích odborníků. Architektonické řešení projektu zpracovalo architektonické studio Petr Franta architekti s.r.o., jež je i generálním projektantem stavby. Vyšším dodavatelem stavby bude firma KONSIT a.s., jež provádí komplexní dodávky zvlášť náročných staveb, jakými jsou i památkově chráněné historické budovy. Realizační práce budou zahájeny v červenci 2019 a potrvají do posledního čtvrtletí roku 2020.
 
Po obnově Pinkasovy (2018) a Maiselovy synagogy (2015) a otevření Informačního a rezervačního centra (2014) se jedná již o čtvrtý transformační projekt Židovského muzea v Praze. Cílem proměny stálých expozic je, aby při respektování architektury historických synagog, v nichž jsou umístěny, lépe odpovídaly současným trendům muzejních prezentací, technickým možnostem i očekávání návštěvníků.
 
Židovské muzeum v Praze
Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1 - uzavřena pro veřejnost od 1. 6. 2019
Ostatní expozice muzea zůstávají v provozu. 

homepage-banner/banner_spanelka_expo.jpg
 
 
 
 
 
 

<
>
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
12
 
 
13
14
15
 
 
16
 
 
17
18
19
20
 
 
21
22
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT