Mimořádný přírůstek pro Sbírku vizuálního umění

29. 10. 2019 Přehled novinek

V září letošního roku se Židovskému muzeu v Praze podařilo po několikaletém úsilí získat do svých sbírek mimořádný obraz, o jehož akvizici jednalo od roku 2016. Jedná se o podobiznu významného židovského podnikatele, zakladatele tabákového konsorcia, spolunájemce tabákového monopolu pro české a rakouské země a od roku 1784 ředitele spojeného státního monopolu bankálních důchodů, mýt a tabákové režie Israela Höniga von Hönigsberg (30. 10. 1724, Chodová Planá — 19. 1. 1808, Vídeň).

Explicite nesignovaný a nedatovaný portrét připisovaný ve Vídni a Praze činnému malíři Gebhardu Kneipovi (1742-1838) vznikl patrně nedlouho před portrétní rytinou od Quirina Marka, dle značení vytvořenou v roce 1788 právě na základě Kneipovy malířské předlohy, na jejímž základě lze dílo datovat ante quem 1788. Samotný fakt, že v tomto roce ještě nebyl Israel Hönig nobilitován, není na překážku, neboť listina, kde je v adrese již uveden jako “edler v. Hönigsberg”, je zcela jistě pozdější přemalbou dodatečně přičiněnou až po Hönigově povýšení do šlechtického stavu, k němuž došlo 2. 9. 1789.

Israel Hönig se narodil do rodiny obchodníka a významného dodavatele rakouské armády Löbla Höniga v západočeské Chodové Plané (něm. Kuttenplanen). Získal tradiční židovské vzdělání a ve třinácti letech odešel studovat do Prahy ješívu. Již v šestnácti jej však otec povolal zpět, aby se podílel na vedení rodinného podniku. Po zbytek života se pak úspěšně věnoval obchodu a podnikání.

V počátcích své obchodní kariéry navštěvoval s bratrem Mosesem trhy v sousedním Bavorsku a zejména významný trh v Lipsku. Zde poznal zdejší továrny na tabák a seznámil se s problematikou jeho výroby, což v budoucnu bohatě zúročil. V osmnácti letech se oženil s Katharinou, dcerou nepříliš zámožného obchodníka Nathana Wehleho z Volyně, a ke svému podnikání přibral též obchod svého tchána. Brzy se však od něj oddělil a ve vlastním domě zřídil úspěšný maloobchod. Díky své šikovnosti a vzrůstající vážnosti se záhy stal představeným ve volyňské obci.

Roku 1752 získal spolu s otcem a bratrem Mosesem pronájem tabákového monopolu v pražských městech na dobu deseti let. Za zásluhy o zásobování armády během sedmileté války získali bratři Hönigové a jejich mužští potomci od císařovny Marie Terezie privilegium, jež jim povolovalo usazovat se v českých zemích všude, kde se nacházejí židovské obce, zakupovat či stavět zde domy a zabývat se jakýmkoli obchodním odvětvím bez nutnosti platit taxu za udělení inkolátu.

Roku 1764 stál Israel Hönig spolu s bratrem a otcem v čele konsorcia významných židovských obchodníků, které získalo desetiletý kontrakt na pronájem tabákového monopolu v českých zemích a Horních i Dolních Rakousích, později rozšířený i o další země monarchie. V roce 1773 byl sice konsorciu, tehdy již pod vedením Israela Höniga, tento kontrakt pro nadcházející dekádu obnoven, avšak císař Josef II. toto obnovvení nepodporoval a začal usilovat o převzetí monopolu státem.

Ke zrušení pronájmu došlo roku 1783 a mezi státem a konsorciem byla uzavřena smlouva o vzájemném narovnání. Hönigovi osobně se náhradou za hospodářské ztráty stal zejména společenský vzestup. Byl jmenován ředitelem spojeného státního monopolu bankálních důchodů, mýt a tabákové režie a stal se c.k. dolnorakouským vládním radou. Tím z pozice obchodníka postoupil do role vykonvatele vysokého státního úřadu určujícího chod odvětví, k jehož rozkvětu sám významně přispěl.

Za své zásluhy byl Israel Hönig v roce 1789 jako první Žid v habsburské monarchii povýšen do šlechtického stavu. Obdržel přídomek „Edler von Hönigsberg“ a získal právo kupovat zemskodeskové statky. Po zbytek života působil ve Vídni, kde skonal v roce 1808. Na rozdíl od bratra Adama Alberta, který konvertoval ke křesťanství, si zachoval víru předků a byl tudíž pochován na židovském hřbitově ve Vídni – Währingu. Byl otcem dcery a šesti synů, z nichž pouze nejstarší, Enoch, pohřbený roku 1815 na pražském židovském hřbitově ve Fibichově ulici, nekonvertoval.

Kneipův portrét Israela Höniga von Hönigsberg je zásadním obohacením souboru portrétů významných židovských osobností společesnkého, duchovního, kulturního a hospodářského života v českých a rakouských zemích v době osvícenství a emancipace a ve sbírce pražského Židovského muzea se vedle portrétů členů rodin Wolfsheimer-Löwy a Moscheles řadí k nejstarším památkám tohoto druhu.


Gebhard Kneip (Gebhardus Kneipp), připsáno (1742-1838)
Portrét Israela Höniga von Hönigsberg (1724-1808)
Praha nebo Vídeň, nedatováno (1788-1789)
olej na plátně, 93 x 69,5 cm, na obraz osazen druhotně použitý, repasovaný historický rám
nesignováno, nedatováno
ŽMP 180.513

Provenience:
2019akvizice Židovského muzea v Praze
2016 2019 Dr. Thomas Habeck Kunsthandel, SRN
? 2016 — Neidentifikovaná soukromá sbírka, Richmond, VA, USA
Dle osvědčení Art Loss Register obraz není evidován v registru uloupených a pohřešovaných uměleckých děl vedeném touto společností.

novinky/obraz1.png     novinky/obraz2.png

 

<
>
29
30
 
1
 
2
 
3
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT