Digitalizace vzácných rukopisů a ochrana starých tisků v Židovském muzeu

3. 12. 2020 Přehled novinek

Dlouhodobým záměrem Židovského muzea v Praze je ochraňovat a zpřístupňovat archivní a knihovní dokumenty. V lednu letošního roku zahájil muzejní archiv ve spolupráci s knihovnou ŽMP společný projekt zaměřený na digitalizaci, restaurování a ochranu rukopisů a starých tisků.
 
Digitalizace rukopisů
K digitalizaci byl vybrán historicky cenný souboru manuskriptů z archivního fondu Židovské náboženské obce v Praze. Konkrétně se jedná o Knihy zpráv a Knihy osvědčení, které představují významné historické prameny dokumentující život pražské židovské komunity v průběhu 18. a 19. století.
Vlastní digitalizaci rukopisů předchází pečlivá kontrola fyzického stavu jednotlivých archiválií. Z celkového počtu 23 knih bylo vybráno 14 svazků, které postupně projdou odbornými restaurátorskými a konzervačními zásahy.
Digitalizaci zajišťuje externí specializovaná firma, která provádí reformátování dle parametrů národního standardu pro digitalizaci rukopisů způsobem maximálně šetrným k originálu. Během letošního a příštího roku bude zdigitalizováno více než 12 tisíc stránek. Naskenované dokumenty procházejí v ŽMP přísnou kontrolou kvality a úplnosti. V rámci digitalizačního projektu vzniknou současně bezpečnostní a studijní kopie archiválií. Případné korekce, import a katalogizaci dokumentů provádějí odborní pracovníci ŽMP. Jednotlivé dokumenty budeme postupně zpřístupňovat veřejnosti přes webové rozhraní databáze CollectiveAccess na internetových stránkách: https://collections.jewishmuseum.cz/index.php/Search/Index?search=berichtenbuch
 
Historické tisky
Kontinuální péče o židovské kulturní dědictví probíhá také v muzejní knihovně, která ve svém bohatém fondu schraňuje historické tisky z majetku bývalé bibliotéky Židovské náboženské obce v Praze. Svazky jsou uloženy v moderním klimatizovaném depozitáři. Jejich zpřístupnění čtenářům je vázáno na stav dokumentů. Další využívání pro veřejnost je proto vázáno na skenování lístkových katalogů, restaurování, postupnou retrokatalogizaci a ukládání jednotlivých svazků do ochranných obalů.
Hlavním cílem knihovny v rámci projektu je zabezpečit ochranu 240 tisků s větší či menší mírou degradace papíru a různými stupni poškození vazby. Uvedené knihy je nutné před jejich kompletním restaurováním uložit do speciálních obalů, provést fotodokumentaci a katalogizaci.
Současně probíhá retrokatalogizace doposud nezpracovaných knih. Následně bude provedena fotodokumentace titulních listů prostřednictvím fotooddělení ŽMP a fotografie budou připojeny k záznamům v knihovnickém on-line katalogu Aleph.
 
Jsme přesvědčeni, že tento projekt zvýší prestiž ŽMP jako moderní instituce, která se dlouhodobě stará o ochranu a zpřístupňování židovského kulturního dědictví na nejvyšší úrovni.

UkazkadigitalizovanehorukopisuKnihazprav1786-1789.jpg

Ukazkaochrannehoobalovehomaterialunaknihy.jpg

<
>
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
12
 
 
13
14
15
 
 
16
 
 
17
18
19
20
 
 
21
22
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT