Židovské muzeum v Praze: Co se ukrývá na půdě českých a moravských synagog?

2. 12. 2021 Přehled novinek

Modlitební řemínky, svitky Tóry, amulety, nejrůznější věci osobní potřeby a dokonce i boty. To vše nalezli pracovníci muzea v uplynulých desetiletích na půdách českých a moravských synagog. Nyní chce muzeum tento ojedinělý soubor 1650 nově restaurovaných sbírkových předmětů představit veřejnosti v rámci projektu Tajemství půdy: Nálezy z geniz českých a moravských synagog. Uskuteční se tak na tematických výstavách přímo v regionech, odkud nálezy pocházejí, a také prostřednictvím online sbírkového katalogu, připravovaných webových stránek a sociálních sítí Facebook a historypin.  

„Geniza je hebrejský termín pro nařízení odkládat předepsaným způsobem předměty, které již neplní svou rituální roli, ale z náboženských důvodů je není možné zničit. Důvodem nařízení je respekt k Božímu jménu, které hebrejské svitky či knihy často obsahují. Projekt Tajemství půdy představí tento zatím málo prozkoumaný zvyk odkládání předmětů, jejich vztahu k místu odložení a příslušné komunitě,“ uvedl ředitel Židovského muzea v Praze (ŽMP) Leo Pavlát.

V 90. letech 20. století realizovalo ŽMP výzkum genizot v objektech ve vlastnictví Federace židovských obcí i jejích členských organizací. Celkem prozkoumali pracovníci muzea 13 lokalit a získali přes 3000 nálezů, nejstarší ze 16. století a nejmladší z 19. století. Některé z těchto nálezů se již podařilo zpřístupnit veřejnosti, avšak většina na zpracování teprve čeká.  

„Stav genizových nálezů je zpravidla mnohonásobně horší než u jiných, mnohdy i starších předmětů z muzejních sbírek; většinou jde o stav havarijní a pro restaurátory představují genizové nálezy výzvu. Součástí projektu bude odborný workshop, na kterém se budou moci zájemci z řad restaurátorů i laiků seznámit s vhodnými přístupy k těmto specifickým objektům, zejména zachování principu genizy, tedy o vizuální přiznání, že předměty byly určeny k zániku,“ uvedla řešitelka projektu Lenka Uličná.

Na projektu zpřístupnění kulturního dědictví židovské komunity se budou podílet další tři instituce: Regionální muzeum v Chrudimi, Západočeské muzeum v Plzni a Norské centrum pro studium holocaustu a menšin v Oslu, které se kromě vědecké činnosti věnuje i vzdělávání o holocaustu, genocidách, antisemitismu a extremismu.

 Ve spolupráci s českými muzei vznikne výstava Tajemství půdy, která se nejdříve uskuteční v Chrudimi (7. 4.–30. 6. 2022) a zaměří na nálezy z východočeských geniz. Další výstava se pak uskuteční v Plzni ve 2. čtvrtletí roku 2023, kde budou akcentovány nálezy ze západních Čech. K výstavám bude publikován obsáhlý dvojjazyčný katalog.   

Cenné zkušenosti norského partnera při přípravě výukových seminářů a vzdělávacích materiálů budou pak využity při workshopu, v jehož rámci se pracovníci paměťových institucí seznámí s tématem geniz a jeho pedagogickým potenciálem. Do projektu se při identifikaci a popisu nálezů zapojí také studenti Univerzity Palackého v Olomouci. 
 
Projekt Židovského muzea v Praze Tajemství půdy vzniká za podpory Fondů EHP a Norska. ŽMP obdrželo na projekt dotaci z Fondů EHP 2014-2021 v maximální výši 16 808 175 Kč, což je cca 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu 18 774 834,00 Kč).

>Darujte<
<
>
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
6
7
8
9
10
 
 
 
11
12
13
 
14
15
16
17
18
 
19
20
21
22
23
24
25
 
26
27
28
29
30
1
2
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]