Válka na Ukrajině: Židovské muzeum v Praze nabízí pomocnou ruku

11. 3. 2022 Přehled novinek

Volný vstup do svých expozic nabízí Židovské muzeum v Praze (ŽMP) ukrajinským uprchlíkům a obdobně i Židovská obec v Praze pro ně zdarma zpřístupňuje Staronovou synagogu. ŽMP se tak rozhodlo zapojit do péče o uprchlíky v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Kromě toho je ŽMP připraveno se podílet na záchraně sbírek z Ukrajiny a nabízí odbornou pomoc kurátorů a pomoc při manipulaci se sbírkovými předměty.
 
„Jako instituce se snažíme pomáhat tam, kde je to možné skloubit s naší běžnou činností. S tím souvisí naše nabídka ukrajinským muzeím i uprchlíkům. Věřím, že právě jim v jejich nesmírně těžké situaci alespoň trochu ulehčíme, že návštěva v našem muzeu se pro ně, jak věřím, stane příslibem normálních časů v jejich vlasti oproštěné od ruské okupace,“ uvedl ředitel ŽMP Leo Pavlát.
 
POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM
 
Židovské muzeum v Praze poskytne ukrajinským uprchlíkům volný vstup do svých expozic muzea a Židovská obec v Praze do Staronové synagogy. Vstupenky si mohou vyzvednout v Informačním a rezervačním centru, Maiselova 15, Praha 1 Josefov.
 
Єврейський музей у Празі пропонує безкоштовний вхід у свої будівлі квитки можна отримати в: інформаційному центрі, Maiselova 15, Прага 1 Йозефов.
 
EVAKUACE SBÍREK Z UKRAJINY
 
Židovské muzeum v Praze v reakci na výzvu, kterou obdrželo prostřednictvím Asociace muzeí a galerií v České republice, nabídlo odbornou pomoc kurátorů (zejména s judaiky) a pomoc při manipulaci se sbírkovými předměty, pokud budou ukrajinské sbírky převezeny na území České republiky.
 
Židovské muzeum v Praze, které od svého odstátnění v roce 1994 působí jako zájmové sdružení právnických osob, bylo založeno již v roce 1906 jako třetí evropské židovské muzeum. Základem sbírky se staly předměty ze synagog a modliteben, jež zanikly v důsledku asanace pražského židovského ghetta. Za druhé světové války se muzeum stalo skladištěm nacisty konfiskovaných židovských rituálních předmětů a knih, které dodnes zůstávají živou připomínkou tragédie šoa.

Do jeho prohlídkového okruhu se stálým expozicemi patří Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga, Klausová synagoga, Obřadní síň, Galerie Roberta Guttmanna a rovněž Starý židovský hřbitov.

>Darujte<
<
>
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
6
7
8
9
10
 
 
 
11
12
13
 
14
15
16
17
18
 
19
20
21
22
23
24
25
 
26
27
28
29
30
1
2
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]