NAVRÁCENÍ ČTYŘ SYNAGOGÁLNÍCH TEXTILIÍ DO SBÍREK ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

17. 10. 2022 Přehled novinek

PRAHA 17. října 2022 V rámci systematického monitoringu trhu s uměleckými předměty identifikovali odborníci z pražského Židovského muzea počátkem června letošního roku v nabídce newyorského aukčního domu J. Greenstein & Co. čtyři předměty, jež v období okupace prošly muzejními sbírkami a v poválečném období z nich opět zmizely. Jedná se o textilie, které byly v letech 1942-44 spolu s desítkami tisíc jiných, převážně rituálních předmětů svezeny do Prahy z venkovských židovských obcí, jejichž existence byla násilně ukončena nacisty a měla zůstat navždy zapomenuta. Objevené synagogální textilie (synagogální opona, pláštík na Tóru a dvě pokrývky na stůl, z něhož je v synagoze předčítáno z Tóry) jsou vzácným historickým dokladem a hmatatelnou připomínkou existence židovských obcí i jejich konkrétních příslušníků.
 
Navrácení předmětů, jež jsou významnou součástí kulturního dědictví České republiky, se uskutečnilo díky pomoci českého zastupitelského úřadu ve Washingtonu, D.C. a české vlády. Velvyslanec ČR v USA, Miloslav Stašek, k tomu uvedl: “Fyzickou likvidaci členů židovských komunit v Čechách a na Moravě předcházela a doprovázela likvidace ekonomická. Soukromý i obecní majetek byl nejdříve ukraden nacisty a to, co zůstalo, se často ztratilo v době poválečné. Životy obětem vrátit nelze. O navrácení našeho kulturního dědictví, aby se z něj mohly těšit a učit další generace, se však snažit musíme. Jsem velmi rád, že se poslední dobou ambasádě ve Washingtonu daří v této snaze úspěšně pomáhat, ať už šlo o záchranu pozůstalosti režiséra Ivana Passera, repatriaci vzácného renesančního štítu na zámek Konopiště, nebo v tomto případě navrácení cenných synagogálních textilií do sbírek Židovského muzea v Praze.“
 
Ředitel Židovského muzea v Praze, Leo Pavlát, který 17. října 2022 předměty osobně převzal v sídle muzea, dodal: „Judaika ve sbírkách našeho muzea svědčí o staletích bohatého a mnohotvárného života židovských obcí v Čechách a na Moravě, který tragicky přerušila nacistická okupace. Pečovat o tyto památky obětí šoa je privilegiem i povinností. Každý další zdánlivě ztracený předmět, který z dědictví židovské minulosti u nás získáme, je proto pro nás nesmírně významný.“

Tisková zpráva ke stažení zde.

PredanitextiliivZMP.jpg

Předání textilií v ŽMP
zleva Milan Jančo/kurátor textilu ŽMP, Tomáš Pojar/ náměstek ministra pro evropské záležitosti a poradce premiéra pro bezpečnost, Michaela Sidenberg, hlavní kurátorka ŽMP, Leo Pavlát/ředitel ŽMP

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]