VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU JUDAICA BOHEMIAE

10. 1. 2023 Přehled novinek

Koncem prosince 2022 vyšlo nové číslo časopisu Judaica Bohemiae, 57 (2022), 2.

Svazek zahajuje studie Kajetána Holečka osvětlující migraci a mobilitu Židů mezi Čechami a polskou Poznaní po vyhnání Židů z Čech roku 1541. Na základě nově nalezených archivních materiálů rozebírá Iveta Cermanová dopady pohřebních reforem Marie Terezie a Josefa II. v českém židovském prostředí a zejména Praze a představuje zásadní proměnu židovských pohřebních zvyklostí, k níž v důsledku těchto reforem došlo.

V rubrice Zprávy představuje Michaela Sidenberg portréty ze Sbírky vizuálního umění Židovského muzea v Praze, Jana Šplíchalová referuje o příbězích nových přírůstků k problematice šoa ve sbírkách muzea a Lenka Uličná informuje o výstavě Tajemství půdy, prezentující nálezy z půd českých a moravských synagog. Markéta Lhotová referuje o výstavě Obrazy zášti: vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích, která se v závěru roku 2021 konala v Oblastní galerii v Liberci. Tomáš Krákora informuje o osmém ročníku semináře ‘Židé v Čechách’, pořádaném ŽMP ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka v říjnu 2021, a Lenka Blechová o 12. sjezdu českých historiků v Ústí nad Labem (září 2022) a příspěvcích k židovským dějinám, jež zde zazněly.

Závěrečná sekce časopisu obsahuje recenze publikací Andrease Lehnertze, Judensiegel im spätmittelalterlichen Reichsgebiet. Beglaubigungstätigkeit und Selbstrepräsentation von Jüdinnen und Juden (Pavel Kocman), Daniela Polakoviče, Ivy Steinové a Petry Vladařové Židovské hřbitovy na jihu Čech (Arno Pařík) a Peretze Révésze, Standing Up to Evil: A Zionistʼs Underground Rescue Activities in Hungary (Daniel Putík).
 
Judaica Bohemiae se specializují na vydávání odborných studií k dějinám a kultuře Židů v českých zemích, resp. širším středoevropském prostoru (území někdejší habsburské monarchie). Vycházejí od r. 1965 a jejich vydavatelem je Židovské muzeum v Praze.
Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.

Nové číslo Judaica Bohemiae je k zakoupení v e-shopu muzea na
https://www.jewishmuseum.cz/e-shop/publikace/judaica-bohemiae-lvii-2/

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]